Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İman edip, salihatı yapanları, içinde kesintisiz ve ebedi olarak kalacakları, altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyacağız. Allah'ın verdiği söz hakikattir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَٓا اَبَداًۜ وَعْدَ اللّٰهِ حَقاًّۜ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ ق۪يلاً
Vellezine amenu ve amilus salihati se nudhiluhum cennatin tecri min tahtihal enharu halidine fiha ebeda. Va'dallahi hakka. Ve men asdaku minallahi kila.
#kelimeanlamkök
1vellezinekimseleri
2amenuinanan(ları)امن
3ve amiluve yapanlarıعمل
4s-salihatiiyi işlerصلح
5senudhiluhumsokacağızدخل
6cennatincennetlereجنن
7tecriakanجري
8min
9tehtihaaltlarındanتحت
10l-enharuırmaklarنهر
11halidinekalacaklardırخلد
12fihaorada
13ebedenebediابد
14vea'debu va'didirوعد
15llahiAllah'ın
16hakkangerçekحقق
17ve menkim olabilir?
18esdekudaha doğruصدق
19mine-tan
20llahiAllah-
21kilensözlüقول
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İman eden ve yararlı işler yapanları da içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağız; orada süreli kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İman edip iyi işler yapanları, Allah'ın gerçek bir vaadi olarak ileride içlerinde ebedî kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir ki!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayıp erdemli işler yapanları, içlerinde ırmaklar akan bahçelere yerleştireceğiz; orada ebedî kalacaklar. ALLAH'ın sözü gerçektir. ALLAH'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İman edip, salihatı yapanları, içinde kesintisiz ve ebedi olarak kalacakları, altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyacağız. Allah'ın verdiği söz hakikattir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, bozulmadan sürekli kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Bu, Allah'ın sözüdür; gerçekleşecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnanmış olarak erdemli edimler yapanları ise altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Sonsuza dek orada kalacaklardır. Allah'ın sözünü verdiği gerçektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İman eden ve o imanla uyumlu ıslah edici iyi işler yapanlara gelince: onları zemininden ırmaklar çağlayan cennetlere koyacağız, orada ebediyyen kalacaklar. Bu Allah'ın gerçekleşecek bir vaadidir; hem, kim Allah'tan daha doğru sözlü olabilir ki?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Sonsuza değin kalacaklardır orada. Allah'ın şaşmaz vaadidir bu. Söz söyleme bakımından Allah'tan daha doğru ve tutarlı kim olabilir?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İman edip salih amellerde bulunanlar, biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Bu, Allah'ın gerçek olan va'didir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İman edip de iyi işler yapan kimselere gelince, yarın onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız, ebedi olarak oralarda kalacaklar. Bu Allah'ın gerçek va'didir. Allah'tan başka doğru sözlü kim olabilir?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama imana erip yararlı ve doğru işler yapanları içlerinden ırmaklar akan hasbahçelere koyacağız, orada sonsuza kadar kalacaklar. Bu, Allahın gerçek vaadidir. Kimin sözü Allahın sözünden daha doğru olabilir?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İman edip salih ameller işleyenleri de ebedi olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah, gerçek bir vaadde bulunmuştur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İyman edib de iyi iyi işler yapan kimselere gelince yarın onları altından ırmaklar akar Cennetlere koyacağız, ebediyyen onlar da kalacaklar. Hakka Allah va'di, Allahdan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnanıp iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız, orada ebedi kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek va'didir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • Gültekin Onan

  İnanıp salih amellerde bulunanlar, biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Bu, Tanrı'nın gerçek olan vaadidir. Tanrı'dan daha doğru sözlü kim vardır?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İman edib de iyi iyi işler yapanlar (a gelince:) Biz onları altlarından ırmaklar akan cennetlere — içlerinde temelli temelli kalıcı oldukları halde — sokacağız, İşte Allahın dosdoğru bir va'di! Allahdan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • İbni Kesir

  İman edip salih ameller işleyenlere gelince; Biz, onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. İşte Allah'ın gerçek vaadi. Allah'dan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İman edip doğru hareket edenlere gelince onları altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetlere girdireceğiz. Bu, gerçekten Allah'ın vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İman edip makbul ve güzel işler yapanları, ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Bu, Allah'ın gerçek vadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İman edip imanının gereği davranışlarla (salih amel) yaşayanlara gelince, onları altlarından nehirler akan cennetlere dahil edeceğiz.. . Orada sonsuza dek kalırlar (kendilerinde açığa çıkan Allah Esma'sı sonucu). . . Allah'ın Hak olan vaadidir! Allah'tan daha doğru sözlü var mıdır?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnanıp erdemli işler yapanları, içlerinde ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz; orada ebedi kalacaklar. ALLAH'ın sözü gerçektir. ALLAH'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İman edip, salihatı yapanları, içinde süresiz kalacakları, içinden ırmaklar akan Cennetlere koyacağız. Allah'ın verdiği söz gerçektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • Progressive Muslims

  As for those who believe and do good work, We will admit them gardens with rivers flowing beneath, eternally they will abide therein. God's promise is truth; and who is more truthful in saying than God

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  But those who heed warning and do righteous deeds: We will make them enter gardens beneath which rivers flow, they abiding eternally therein forever. The promise of God is true; and who is more truthful than God in speech?

 • Aisha Bewley

  But as for those who have iman and do right actions, We will admit them into Gardens with rivers flowing under them, remaining in them timelessly, for ever and ever. Allah’s promise is true. Whose speech could be truer than Allah’s?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who believe and lead a righteous life, we will admit them into gardens with flowing streams, wherein they live forever. Such is the truthful promise of GOD. Whose utterances are more truthful than GOD's?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  As for those who believe and do good works, We will admit them to estates with rivers flowing beneath them, abiding therein eternally. The promise of God is truth; and who is more truthful in saying than God?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As for those who acknowledge and promote reforms, We will admit them into gardens with rivers flowing beneath, eternally they will abide therein. God's promise is truth; and who is more truthful in saying than God?