Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey iman edenler! Mü'minlerin yanı sıra Kafirleri evliya edinmeyin. Allah'a, aleyhinize olacak apaçık bir sultan mı vermek istiyorsunuz?

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۜ اَتُر۪يدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُب۪يناً
Ya eyyuhallezine amenu la tettehızul kafirine evliyae min dunil mu'minin. E turidune en tec'alu lillahi aleykum sultanen mubina.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2ellezinekimseler
3amenuinanan(lar)امن
4la
5tettehizuedinmeyinاخذ
6l-kafirinekafirleriكفر
7evliya'edostولي
8min
9dunibırakıpدون
10l-mu'mininemü'minleriامن
11eturidunemi istiyorsunuz?رود
12en
13tec'aluvermekجعل
14lillahiAllah'a
15aleykumaleyhinizde olacak
16sultanenbir delilسلط
17mubinenapaçıkبين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyiniz; suçluluğunuz konusunda Allah'ın önüne açık bir delil mi koymak istiyorsunuz?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin!* (Bunu yaparak) Allah'a, aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayanlar, iman edenleri bırakıp inkarcıları dost edinmeyin. ALLAH'a, size karşı kullanacağı bir delil mi vermek istiyorsunuz!

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Mü'minlerin yanı sıra Kafirleri evliya edinmeyin. Allah'a, aleyhinize olacak apaçık bir sultan* mı vermek istiyorsunuz?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey inanıp güvenenler! Müminleri bırakıp kafirleri (ayeti görmezden gelenleri) veli edinmeyin. Allah'a aleyhinize olacak açık bir delil mi vermek istiyorsunuz?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey inanca çağırılanlar! İnananlardan başka bir de ayrıca, nankörlük edenleri dost edinmeyin. Kendinize karşı, Allah'a açık bir kanıt mı vermek istiyorsunuz?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Siz ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kafirleri müttefik edinmeyin! Siz kendi aleyhinize, Allah'ın önüne açık bir delil mi koymak istiyorsunuz?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey iman sahipleri! Müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a açık bir kanıt mı vermek istiyorsunuz?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey iman edenler, mü'minleri bırakıp kafirleri veliler (dostlar) edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık olan kesin bir delil vermek ister misiniz?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri başınıza geçirmeyin! Kendi aleyhinizde Allah'a açık bir saltanat vermek ister misiniz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Siz ey imana ermiş olanlar! Müminleri bırakıp hakikati inkar edenleri dost edinmeyin! Suçluluğunuz konusunda Allahın önüne açık bir kanıt mı koymak istiyorsunuz?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey o bütün iyman edenler! mü'minleri bırakıb da kafirleri başlarınıza geçirmeyin, ister misiniz ki Allah için aleyhinizde açık bir saltanat husule getiresiniz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey inananlar, mü'minleri bırakıp kafirleri dost tutmayın! Allah'a, aleyhinizde olacak açık bir delil vermek mi istiyorsunuz?

 • Gültekin Onan

  Ey inananlar, inançlıları bırakıp kafirleri veliler edinmeyin. Kendi aleyhinizde Tanrı'ya apaçık olan kesin bir delil vermek ister misiniz?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey iman edenler, mü'minleri bırakıb da kafirleri dostlar edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allaha apaçık bir hüccet vermek ister misiniz?

 • İbni Kesir

  Ey iman edenler; mü'minleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'ın aleyhinize apaçık bir ferman vermesini mi istersiniz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri veli edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil vermek ister misiniz?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri müttefik edinmeyin. Böyle yaparak, Allah'a, aleyhinizde kesin bir belge mi vermek istiyorsunuz? Göz göre göre, Allah'ın hışmını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey iman edenler, iman edenleri bir yana bırakıp hakikati inkar edenleri dost edinmeyin! (Bu davranışınızla) aleyhinize güçlü bir delil mi oluşturmak istersiniz Allah indinde!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnananlar, inananları bırakıp inkarcıları dost edinmeyin. ALLAH'a, size karşı kullanacağı bir delil mi vermek istiyorsunuz!

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp, gerçeği yalanlayan nankörleri evliya* edinmeyin. Allah'a, aleyhinize olacak apaçık bir belge vermek mi istiyorsunuz?

 • Progressive Muslims

  O you who believe, do not take the rejecters as allies instead of the believers. Do you want God to have a reason against you

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O you who heed warning: take not the false claimers of guidance as allies instead of the believers; would you give God over you a clear authority?

 • Aisha Bewley

  You who have iman! do not take the kafirun as friends rather than the muminun. Do you want to give Allah clear proof against you?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O you who believe, you shall not ally yourselves with the disbelievers, instead of the believers. Do you wish to provide GOD with a clear proof against you?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O you who believe, do not take the rejecters as allies instead of the believers. Do you want God to have a reason against you?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O you who acknowledge, do not take the ingrates as allies instead of those who acknowledge. Do you want God to have a reason against you?