Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer yetimler konusunda hakkaniyetli olamayacağınızdan korktuysanız, o zaman uygun olan o kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Eğer o takdirde de adaleti gözetemeyeceğinizden korktuysanız, o zaman bir tanesini ya da Yeminle hak sahibi olduğunuzu nikahlayın. Haksızlık etmemek için en uygun olan budur.

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُـقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَٓاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۜ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُولُواۜ
Ve in hıftum ella tuksitu fil yetama fenkihu ma tabe lekum minen nisai mesna ve sulase ve rubaa, fe in hıftum ella ta'dilu fe vahideten ev ma meleket eymanukum. Zalike edna ella teulu.
#kelimeanlamkök
1ve inşayet
2hiftumkorkarsanızخوف
3ella
4tuksituadaleti sağlayamıyacağınızdanقسط
5fihakkında
6l-yetamaöksüz(kızlar)يتم
7fenkihualınنكح
8maolan
9tabehelalطيب
10lekumsize
11mine-dan
12n-nisa'ikadınlar-نسو
13mesnaikişerثني
14vesulaseve üçerثلث
15verubaave dörderربع
16feinyine
17hiftumkorkarsanızخوف
18ella
19tea'diluadalet yapamayacağınızdanعدل
20fevahidetenbir tane (alın)وحد
21evyahut
22maşeyle (yetinin)
23meleketmalik olduklarıملك
24eymanukumyeminlerinizinيمن
25zalikebudur
26ednaen uygun olanدنو
27ella
28teuluhaksızlık etmemeniz içinعول
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şayet yetimler hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder alınız. O kadınlar arasında da adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız, bir tane alınız; yahut ellerinizin altında bulunanlarla yetininiz. Zulüm ve haksızlık etmemeniz için en uygun olan budur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarını gözetememekten korkarsanız beğendiğiniz (size helal olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın! Adil olamamaktan korkarsanız bir tane ile veya sahip olduğunuzla (yetinin)! Bu (davranış), adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yetimler hakkında adaletli davranamamaktan korkuyorsanız uygun gördüğünüz kadınlarla ikişer, üçer, dörder evlenebilirsiniz. Onlara eşit davranamamaktan korkuyorsanız bir taneyle veya yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak sahibi oldukları ile yetinin. Sapmamanız için en uygunu budur.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer yetimler* konusunda hakkaniyetli olamayacağınızdan korktuysanız, o zaman uygun olan* o kadınlardan* ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Eğer o takdirde de adaleti gözetemeyeceğinizden korktuysanız, o zaman bir tanesini ya da Yeminle* hak sahibi olduğunuzu* nikahlayın. Haksızlık etmemek için en uygun olan budur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Eğer (evlenmek istediğiniz için mallarını teslim etmediğiniz) yetim kızlara karşı görevinizi yerine getirememekten korkarsanız,* hoşunuza giden kadınlardan ikisini, üçünü, dördünü nikahlayın. Aralarında adaleti yerine getirememekten korkarsanız bir tek kadını* veya hakimiyetiniz altında olanı (bir esir kadını)* nikahlayın. Sıkıntıya düşmemeniz için en uygun olanı budur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yetimler konusunda adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, sakınca olmayan Kadınlardan, ikişer, üçer, dörder evlenin. Eğer adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, bir taneyle veya yanınızda size bağlı olanla yetinin. Haksızlık yapmamanız için, böylesi daha uygundur.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve eğer yetimlere, adil davranamamaktan korkuyorsanız, o zaman size helal olan diğer kadınlardan biriyle evlenin; (hatta) ikisi, üçü ve dördüyle; ama onlara da adil davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle ya da meşru olarak sahip olduklarınızla (yetinin)! Bu, altına girdiğiniz sorumluluğu ihlal etmemeniz açısından daha uygundur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yetimler konusunda adaleti koruyamayacağınızdan korkarsanız, sizin için temiz kılınan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Eğer bu durumda adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, bir tek kadınla yahut yeminlerinizin/sağ ellerinizin sahip olduklarıyla yetinin. İşte bu, haksızlığa sapmamanız için en uygun yoldur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer yetim (kız)lar konusunda adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, bu durumda, (onlarla değil) size helal olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Şayet adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir (eş) ya da sağ ellerinizin malik olduğu (cariye) ile (yetinin). Bu sapmamanıza daha yakındır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız, size helal edilen kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın ve eğer bu takdirde adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir kadın ile veya sahibi bulunduğunuz cariye ile yetinin. Bu, azmamanız, haksızlık yapmamanız için daha elverişlidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Eğer yetimlere karşı adil davranamamaktan korkuyorsanız, o zaman, size helal olan (diğer) kadınlardan biri ile evlenin -(hatta) ikisi, üçü veya dördü (ile); ama onlara adil bir tarafsızlıkla muamele edemeyeceğinizden korkarsanız, o zaman (sadece) bir tane ile- yahut meşru şekilde sahip olduklarınız ile (evlenin). Bu, doğru yoldan sapmamanız için daha uygundur.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helal olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  eğer yetimlerin haklarını gözetemiyeceğinizden korkarsanız size halal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikah edin ve eğer bu surette adalet yapamıyacağınızdan korkarsanız o zaman bir tane veya milkiniz cariye alın, ağmamanız için bu daha muvafıktır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şayet öksüz(kızlarla evlendiğiniz takdirde on)lar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. O(kadı)nlar arasında da adalet yapamayacağınızdan korkarsanız bir tane alın; yahut ellerinizin altında bulunan(cariye)lerle yetinin. Cevr (ve haksızlık) etmemeniz için en uygun olan budur.

 • Gültekin Onan

  Eğer yetim (kız)lar konsunda adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, bu durumda, (onlarla değil) size helal olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Şayet adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir (eş) ya da sağ ellerinizin malik olduğu (cariye) ile (yetinin). Bu sapmamanıza daha yakındır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer yetim kızlar hakkında (adaleti yerine getiremeyeceğinizden) korkarsanız sizin için helal olan (diğer) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikah edin. Şayed (bu suretle de) adalet yapamayacağınızdan endişe ederseniz o zaman bir (dane ile), yahud malik olduğunuz cariye (ile iktifa edin). Bu (tek zevce veya cariye) sizin (Hakdan) eğrilib sapmamanıza daha yakındır.

 • İbni Kesir

  Eğer yetim kızların haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız; size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayın. Şayet aralarında adalet yapamayacağınızdan endişe ederseniz; o zaman, bir tane. Veya sağ ellerinizin sahip oldukları. Bu adaletten sapmamanıza daha uygundur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer, yetim kızlara adil davranamamaktan korkarsanız, (onları değil) sizin için uygun olan başka kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenin. Adil olamayacağınızdan korkarsanız bir tane ile veya sahip olduğunuz cariye ile evlenin. Bu, haksızlık etmemeniz için daha elverişlidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, onlarla değil, size helal olup arzu ettiğiniz diğer kadınlarla iki, üç veya dört hanım olmak üzere evlenin. Eğer bu takdirde de aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Bu durum, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer yetimler (kadınlar) konusunda haklarını vermede korkunuz yoksa, o zaman sizin için temiz olan (şirk ehli olmayan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Eğer (aralarında) adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir tane ile veya ellerinizin maliki ile (yetinin). (Nikahsız {evlilik anlaşmasız} birlikte yaşamayın. ) Zulmetmemeniz için bu en ehven olanıdır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yetimler hakkında adaletli davranamamaktan korkuyorsanız uygun gördüğünüz kadınlarla ikişer, üçer, dörder evlenebilirsiniz. Onlara eşit davranamamaktan korkuyorsanız bir taneyle veya yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak sahibi olduklari ile yetinin. Sapmamanız için en uygunu budur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer yetimler* konusunda hakkaniyetli olmaktan korktuysanız, o zaman uygun olan o kadınlardan* ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Eğer o takdirde de adaleti gözetemeyeceğinizden korktuysanız, o zaman bir tanesini ya da sağ ellerinizin sahip olduğunu* nikahlayın. Haksızlık etmemek için uygun olan budur.

 • Progressive Muslims

  And if you fear that you cannot be just to the orphans, then marry those whom you see fit from their mothers, two, and three, and four. But if you fear you will not be fair, then only one, or whom you are already betrothed to. This is best that you do not face financial hardship.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And if you fear that you will not do justice by the fatherless, then marry what pleases you of women: two or three or four. But if you fear that you will not do justice, then one — or what your right hands possess; that is more likely that you will not deviate.

 • Aisha Bewley

  If you are afraid of not behaving justly towards orphans, then marry other permissible women, two, three or four. But if you are afraid of not treating them equally, then only one, or those you own as slaves. That makes it more likely that you will not be unfair.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If you deem it best for the orphans, you may marry their mothers - you may marry two, three, or four. If you fear lest you become unfair, then you shall be content with only one, or with what you already have. Additionally, you are thus more likely to avoid financial hardship.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if you fear that you cannot be just to the orphans, then you may marry those who are agreeable to you of the women: two, and three, and four. But if you fear you will not be fair, then only one, or whom you maintain by your oaths. This is best that you do not face financial hardship.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If you fear that you cannot be just to fatherless orphans, then marry those whom you see fit from the women, two, and three, and four. But if you fear you will not be fair then only one, or whom you already have contract with. So that you do not commit injustice and suffer hardship.