Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Zina yapan kadın ve zina yapan erkeğin her birine yüzer sopa vurun. Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanıyorsanız, onlara karşı duyduğunuz acıma duygusu sizi Allah'ın bu yasasını uygulamaktan alıkoymasın. Mü'minlerden bir grup da buna tanık olsun.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّان۪ي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَٓائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ
Ez zaniyetu vez zani feclidu kulle vahıdin min huma miete celdetin ve la te'huzkum bi hima ra'fetun fi dinillahi in kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahır, vel yeşhed azabehuma taifetun minel mu'minin.
#kelimeanlamkök
1ez-zaniyetuzina eden kadınaزني
2ve zzanive zina eden erkeğeزني
3fecliduvurunجلد
4kulleherكلل
5vahidinbirineوحد
6minhumaonlardan
7miaeteyüzماي
8celdetindeğnekجلد
9ve lave asla
10te'huzkumsizi tutmasınاخذ
11bihimaonlara karşı
12ra'fetunacıma duygusuراف
13fi
14dinidininde (cezasını uygulamada)دين
15llahiAllah'ın
16ineğer
17kuntumisenizكون
18tu'minuneinananlarامن
19billahiAllah'a
20velyevmive gününeيوم
21l-ahiriahiretاخر
22velyeşhedve şahid olsunشهد
23azabehumaonlara yapılan azabaعذب
24taifetunbir grupطوف
25mine-den
26l-mu'mininemü'minler-امن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek vurunuz; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın cezasında onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz(er) celde* (değnek) vurun! Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde (hükümlerini uygulamada) onlara şefkatiniz tutmasın! Müminlerden bir grup da onlara (uygulanan) cezaya şahit olsun!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz celde vurunuz. ALLAH'a ve ahiret gününe Gerçeği onaylıyorsanız, onlara olan acıma duygunuz ALLAH'ın yasasını uygulamakta size engel olmamalı. Gerçeği onaylayanlardan bir grup onların cezalandırılma işlemine tanık olsun.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Zina yapan kadın ve zina* yapan erkeğin her birine yüzer sopa vurun. Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanıyorsanız, onlara karşı duyduğunuz acıma duygusu sizi Allah'ın bu yasasını uygulamaktan alıkoymasın. Mü'minlerden bir grup da buna tanık olsun.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüz kamçı* vurun. Eğer Allah'a ve son güne inanıyorsanız, Allah'ın verdiği cezayı yerine getirirken onlara karşı yumuşamayın. İnananlardan bir takımı da onlara yapılan azabı gözleriyle görsün.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine, yalnızca derilerini incitecek biçimde yüz sopa vurun. Onlara yönelik acıma duygusu, Allah'ın Dininde sizi engellemesin; eğer Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne inanıyorsanız? İnananlardan bir küme de onların cezalarına tanık olsunlar.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Zina eden kadın ve zina eden erkek: işte bunlardan her biri için, etkisi cilt ile sınırlı yüz vuruş yapın; eğer Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanıyorsanız, o ikisine olan acıma duygunuz sizi Allah'ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın; inananlardan bir gurup da onların cezalandırılmasına tanık olsun.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Zina eden kadınla zina eden erkek... Yüz vuruş vurun herbirinin ciltlerine... Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dini konusunda bunlara acıma duygusu sizi yakalamasın. Müminlerden bir grup da bunların cezalarına tanık olsun.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek (celde) vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onlara Allah'ın dini(ni uygulama) konusunda sizi bir acıma tutmasın; onlara uygulanan cezaya mü'minlerden bir grup da şahit bulunsun.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Zina eden kadın ve zina eden erkekten herbirine yüz değnek vurun; eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulamada bunlara bir acıyacağınız tutmasın! Ayrıca mü'minlerden bir grup cezalandırılmalarına şahit olsun!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İmdi, zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz değnek vurun ve eğer Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanıyorsanız, onlara karşı duyduğunuz acıma, sizi Allah'ın bu yasasını uygulamaktan alıkoymasın; ve inananlardan bir topluluk da onların cezalandırılmalarına şahit olsun.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü'minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Zaniye ve zani, hemen bunlardan her birine yüz değnek vurun, Allahın dininde bunlara bir acıyacağız tutmasın, Allaha ve Ahıret gününe gerçekten inanıyorsanız, hem mü'minlerden bir taife azablarına şahid olsun

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun; Allah'a ve ahiret gününe inananlar iseniz Allah'ın cezasını uygulamada sizi, onlara karşı acıma duygusu tut(up engelle)mesin. Mü'minlerden bir grup da onlara yapılan azaba şahid olsun.

 • Gültekin Onan

  Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek (celde) vurun. Eğer Tanrı'ya ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara Tanrı'nın dini(ni uygulama) konusunda sizi bir acıma tutmasın; onlara uygulanan cezaya inançlılardan bir grup da şahit bulunsun.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Zina eden kadınla zina eden erkekden her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allaha ve ahiret gününe inanıyorsanız bunlara, Allahın dini (ni tatbıyk) hususunda, acıyacağınız tutmasın. Mü'minlerden bir zümre de bunların azabına (bu cezalarına) şahid olsun.

 • İbni Kesir

  Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Allah a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dini hususunda bir acıma tutmasın. Mü'minlerden bir grup da bunların azabına şahid olsun.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'ın dini konusunda sizi bir acıma tutmasın. Onlara verilen cezaya da müminlerden bir grup şahit olsun.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İmdi, zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, Allah'ın hükmünü uygulama işinde sakın acıma hissi sizi etkisi altına alıp da uygulamayı engellemesin. Hem onların bu cezalandırılmalarında müminlerden bir cemaat da bulunup şahid olsun!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Zina (evlilik dışı ilişki) yaşayan dişi ile zina eden erkek(e gelince).. . Her birine yüz değnek vurun! Eğer Esma'sıyla hakikatiniz olan Allah'a ve sonsuz gelecek yaşam sürecine iman etmiş iseniz, Allah'ın Dininde (sisteminde) o ikisi ile ilgili acıma sizi engellemesin (bilakis bu ceza onlara rahmet ve sevginin sonucudur). . . İman edenlerden bir kısmı da o ikisinin azabına şahit olsun.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz celde vurunuz. ALLAH'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara olan acıma duygunuz ALLAH'ın yasasını uygulamakta size engel olmamalı. İnananlardan bir grup onların cezalandırılma işlemine tanık olsun.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Zina yapan kadın ve zina yapan erkeğin her birine yüzer sopa vurun. Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanıyorsanız, onlara karşı duyduğunuz acıma duygusu sizi Allah'ın bu yasasını uygulamaktan alıkoymasın. Mü'minlerden bir grup da buna tanık olsun.*

 • Progressive Muslims

  The adulteress and the adulterer, you shall lash each of them one hundred lashes, and do not let any pity take you over God's system if you believe in God and the Last Day. And let a group of the believers witness their punishment.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The unchaste woman and the unchaste man: lash each one of the two with a hundred lashes, and let not pity for them take you concerning the doctrine of God if you believe in God and the Last Day. And let witness their punishment a number of the believers.

 • Aisha Bewley

  A woman and a man who commit fornication: flog both of them with one hundred lashes and do not let compassion for either of them possess you where Allah’s deen is concerned, if you have iman in Allah and the Last Day. A number of muminun should witness their punishment.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The adulteress and the adulterer you shall whip each of them a hundred lashes. Do not be swayed by pity from carrying out GOD's law, if you truly believe in GOD and the Last Day. And let a group of believers witness their penalty.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The adulteress and the adulterer, you shall lash each of them with one hundred lashes, and do not let any pity overtake you regarding the system of God if you believe in God and the Last Day. And let a group of the believers witness their punishment.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The adulteress and the adulterer, you shall lash each of them one hundred lashes, and do not let any pity take you over God's system if you acknowledge God and the Last Day. Let a group of the acknowledgers witness their punishment.