Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve ant olsun ki size gerçeği apaçık gösteren ayetler, sizden önce yaşamış olan kuşaklardan örnekler ve takva sahipleri için bir vaaz indirdik.

وَلَقَدْ اَنْزَلْـنَٓا اِلَيْكُمْ اٰيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّق۪ينَ۟
Ve lekad enzelna ileykum ayatin mubeyyinatin ve meselen minellezine halev min kablikum ve mev'izaten lil muttekin.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun ki
2enzelnaindirdikنزل
3ileykumsize
4ayatinayetlerايي
5mubeyyinatinaçıklayıcıبين
6ve meselenve bir temsilمثل
7mine-den
8ellezinekimseler-
9halevgelip geçenخلو
10min
11kablikumsizden önceقبل
12ve mev'izetenve bir öğütوعظ
13lilmuttekinemuttakiler içinوقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Andolsun ki size, açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve saygılı olanlara bir öğüt indirdik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki biz size apaçık ayetler, sizden önce geçmiş olanlardan bir örnek ve muttakîler (duyarlı olanlar) için bir öğüt indirdik.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size apaçık ayetler, sizden önce geçmiş kimselerden örnekler ve erdemliler için bir öğüt indirmiş bulunuyoruz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve ant olsun ki size gerçeği apaçık gösteren ayetler, sizden önce yaşamış olan kuşaklardan örnekler ve takva sahipleri için bir vaaz* indirdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Şurası bir gerçek ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce yaşayanlardan örnekler, korunanlar içinde öğütler indirdik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gerçek şu ki, size açıklayıcı ayetler ve sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve sorumluluk bilinci taşıyanlar için bir öğüt indirdik.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve doğrusu Biz size hakikati açık ve net olarak dile getiren mesajlar, sizden önce geçip gitmiş olanlara ilişkin bir nice mesel ve sorumluluk bilincine sahip olanlar için her türden öğüt indirmişizdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun ki, size, gerçeği açık seçik anlatan ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan örnekler, korunanlar için de bir öğüt indirdik.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve takva sahipleri için bir öğüt indirdik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki, size açıklayıcı ayetler, sizden önce geçenkilerinki kabilinden bir örnek ve takva sahipleri için bir öğüt indirdik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve gerçek şu ki, Biz size gerçeği bütün açıklığıyla gösteren mesajlar, sizden önce geçip gitmiş toplumlar(ın başına gelenler)den bir (nice) ders ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseler için bir (nice) öğüt indirdik.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kasem olsun ki size beyan edici ayetler ve sizden evvel geçenkilerinki kabilinde bir mesel ve müttekıler için bir mev'ıza indirdik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun ki size, açıklayıcı ayetler ve sizden önce gelip geçenlerden bir temsil ve korunanlar için bir öğüt indirdik.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve takva sahipleri için bir öğüt indirdik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun ki biz (din hükümlerini) açık açık bildiren ayetler, sizden evvel gelib geçmiş olanlardan misal (ler), takvaya erenler için de öğüd (ler) indirdik.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki Biz; apaçık ayetler, sizden önce geçenlerden misaller ve takvaya erenler için de öğütler indirdik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Size apaçık ayetler, sizden önce geçenlerden örnekler ve takva sahipleri için de öğütler indirmişizdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Muhakkak ki size dinin hükümlerini açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerin hallerinden misaller ve Allah'a karşı gelmekten sakınacaklar için birtakım öğütler indirdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki, size gerçeği açıkça gösteren işaretler, sizden önce gelip geçmişlerden örnekler ve korunmak isteyenler için ibret alınacak öğüt inzal ettik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size apaçık ayetler, sizden önce geçmiş kimselerden örnekler ve erdemliler için bir öğüt indirmiş bulunuyoruz

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve ant olsun ki size gerçeği apaçık gösteren ayetler, sizden önce yaşamış olan kuşaklardan örnekler ve takva sahipleri için öğütler indirdik.

 • Progressive Muslims

  And We have sent down to you clarifying revelations and an example of those who came before you and a lesson for the righteous.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We have sent down to you manifest proofs, and an example of those who passed away before you, and an admonition for those of prudent fear.

 • Aisha Bewley

  We have sent down Clear Signs to you and the example of those who passed away before you and an admonition for those who have taqwa.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We have revealed to you clarifying revelations, and examples from the past generations, and an enlightenment for the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We have sent down to you clarifying revelations and an example of those who came before you and a lesson for the righteous.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have sent down to you clarifying revelations and an example of those who came before you and a lesson for the righteous.