Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bu adam, ya uydurduklarını Allah'a dayandırıyor ya da cinnet geçiriyor! Hayır, aslında ahirete inanmayanlar, çaresizlik ve derin bir sapkınlık içindedirler.

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِباً اَمْ بِه۪ جِنَّةٌۜ بَلِ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَع۪يدِ
Eftera alallahi keziben em bihi cinneh, belillezine la yuminune bil ahireti fil azabi ved dalalil baid.
#kelimeanlamkök
1efterauydurdu mu?فري
2alakarşı
3llahiAllah'a
4kezibenbir yalanكذب
5emyoksa
6bihikendisinde -mi var?
7cinnetundelilik-جنن
8belihayır
9ellezinekimseler
10la
11yu'minuneinanmayanlarامن
12bil-ahiratiahireteاخر
13fiiçindedirler
14l-azabiazabعذب
15ve ddelalive bir sapıklıkضلل
16l-beiydiuzakبعد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Allah hakkında yalan mı uyduruyor, yoksa aklını mı yitirmiş bu?" dediler. Bilakis, ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve derin bir sapıklık içindedirler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Acaba o, Allah'a yalan mı uydurmuştur?* Yoksa onda cinlenmişlik* mi var?" Hayır! Ahirete inanmayanlar (orada) azapta (olacaklar)dır ve derin bir sapkınlık içindedir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "ALLAH'a yalan mı yakıştırıyor, yoksa kendisinde delilik mi var?" Halbuki ahireti onaylamayanlar, uzak bir sapıklık ve azap içindedirler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bu adam, ya uydurduklarını Allah'a dayandırıyor ya da cinnet geçiriyor! Hayır, aslında ahirete inanmayanlar, çaresizlik ve derin bir sapkınlık içindedirler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu adam Allah'a karşı yalan mı uyduruyor, yoksa cinlerin etkisine mi girmiş?" Aslında Ahirete inanmayanlar tam bir ızdırap ve derin bir sapkınlık içindedirler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Allah hakkında yalanlar söyleyerek iftira mı ediyor; yoksa delirmiş mi?" Hayır! Sonsuz yaşama inanmayanlar, hem ceza hem de derin bir sapkınlık içindedirler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O uydurduğu yalanı Allah'a mı isnat ediyor, yoksa kendisinde delilik belirtileri mi var?" Hayır! Asıl ahirete inanmayan kimseler, can yakıcı bir terk edilmişliğe ve en uç noktada bir sapıklığa mahkum olacaklar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Yalan düzüp Allah'a iftira mı ediyor, yoksa çıldırmış mı bu?" Hayır, söyledikleri gibi değil! Gerçek şu ki, ahirete inanmayanlar, dönüşü olmayan bir sapıklık ve bir azap içindedirler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  " Allah'a karşı yalan mı düzüp uyduruyor, yoksa kendisinde bir delilik mi var?" Hayır, ahirete inanmayanlar, azabta ve uzak bir sapıklık içindedirler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'a bir yalanı mı iftira etmekte, yoksa kendisinde bir delilik mi var?" Hayır, doğrusu o ahirete inanmayanlar, derin bir sapıklıkla azap içindedirler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O, (bile bile) kendi uydurmalarını mı Allah'a isnad ediyor; yoksa bir deli mi?" Asla! (Peygamber'de hiçbir delilik yoktur;) ama ahirete inanmayanlar azaba gark olacak ve büyük bir sapkınlık içinde bulunacaklardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var?" Hayır, öyle değil! Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir yalanı Allaha iftira etmekte mi? Yoksa kendisinde bir cinnet mi var? Hayır doğrusu o Ahırete inanmıyanlar uzak bir dalaletle azab içindeler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Allah'a yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde delilik mi var?" Hayır, ahirete inanmayanlar, azab ve uzak bir sapıklık içindedirler.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'ya karşı yalan mı düzüp uyduruyor, yoksa kendisinde bir delilik mi var?" Hayır, ahirete inanmayanlar, azabta ve uzak bir sapıklık içindedirler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, Allaha karşı yalan yere iftira mı etdi? Yoksa onda bir delilik mi var? Hayır, ahirete inanmamakda olanlar (orada) azabda, (dünyada da hakdan) uzak (bir) sapıklık içindedirler.

 • İbni Kesir

  Allah'a karşı yalan mı uyduruyor, yoksa kendisinde bir delilik mi vardır? Hayır, ahirete inanmayanlar azabtadırlar, uzak bir sapıklık içindedirler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -O, Allah hakkında yalan mı uyduruyor yoksa deliliği mi var? Hayır! Ahirete inanmayanlar azapta ve derin bir sapıklık içindedirler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yalan uydurup onu Allah'a mı mal ediyor; yoksa kendisinde delilik mi var, bir türlü anlayamadık." Hayır, öyle değil, ahirete inanmayanlar azap ve derin bir sapıklık içindedirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "(Acaba o adam) Allah'a atfen bir yalan mı uydurdu yoksa onda bir cinnet mi söz konusu?" (dediler).. . Tam tersine, sonsuz gelecek yaşamlarına iman etmeyenler, azap ve (hakikatten) uzak düşmüş bir sapma içindedirler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'ALLAH'a yalan mı yakıştırıyor, yoksa kendisinde delilik mi var?' Halbuki ahirete inanmıyanlar, uzak bir sapıklık ve azap içindedirler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bu adam, ya uydurduklarını Allah'a dayandırıyor ya da cinnet geçiriyor! Hayır, aslında ahirete inanmayanlar, çaresizlik ve derin bir sapkınlık içindedirler.

 • Progressive Muslims

  "Has he invented a lie against God, or is there a madness in him" Indeed, those who do not believe in the Hereafter will be in a retribution and far straying.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “He has invented a lie about God.” If he be possessed: the truth is, those who believe not in the Hereafter are in punishment and extreme error.

 • Aisha Bewley

  Has he invented a lie against Allah or is he possessed?’ No indeed! Those who do not believe in the Next World are in punishment and deeply misguided.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Either he fabricated lies about GOD, or he is crazy." Indeed, those who disbelieve in the Hereafter have incurred the worst retribution; they have gone far astray.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Has he invented a lie against God, or is there a madness in him?" Indeed, those who do not believe in the Hereafter will be in a retribution and are far straying.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Has he invented a lie against God, or is there madness in him?" Indeed, those who do not acknowledge the Hereafter will be in retribution and far straying.