Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, göklerde ve yerde, önlerinde ve arkalarında olanları görmediler mi? Dilersek onları yere geçiririz. Veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Bunlarda yönelen her kul için ayet vardır.

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَٓاءِ وَالْاَرْضِۜ اِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّمَٓاءِۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُن۪يبٍ۟
E fe lem yerev ila ma beyne eydihim ve ma halfehum mines semai vel ard, in neşe'nahsif bihimul arda ev nuskıt aleyhim kisefen mines sema, inne fi zalike le ayeten li kulli abdin munib.
#kelimeanlamkök
1efelem
2yeravgörmüyorlar mı?راي
3ila
4mabulunanı
5beynearasında (önlerinde)بين
6eydihimelleri (önlerinde)يدي
7ve mave bulunanı
8halfehumarkalarındaخلف
9mine-ten
10s-semaigök-سمو
11vel'erdive yerdenارض
12ineğer
13neşe'dilesekشيا
14nehsifbatırırızخسف
15bihimuonları
16l-erdeyereارض
17evya da
18nuskitdüşürürüzسقط
19aleyhimüzerlerine
20kisefenparçalarكسف
21mine-ten
22s-semaigök-سمو
23inneşüphesiz
24fivardır
25zalikebunda
26layetenbir ibretايي
27likullihepsi içinكلل
28abdinkul(ların)عبد
29munibinyönelenنوب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında bulunana bakmıyorlar mı? Dilesek onları yere batırırız, ya da üzerlerine gökten parçalar indiririz. Şüphesiz bunda Rabbine yönelen her kul için bir ders vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında (olup bitenlere) hiç bakmıyorlar mı? Dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda (Rabbine) yönelen her kul için bir ders vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerde ve yerde, önlerinde ve arkalarında bulunanlara bakmadılar mı? Dilersek onları yere batırır veya gökten bir kütle düşürürüz. Her yönelen kul için elbette bunda bir işaret vardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, göklerde ve yerde, önlerinde ve arkalarında olanları görmediler mi? Dilersek onları yere geçiririz. Veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Bunlarda* yönelen* her kul için ayet* vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunlar, önlerinde ve arkalarındaki göğe ve yere bakmadılar mı? Emretsek onları yere batırır veya gökten başlarına parçalar düşürürdük. Bunda, Allah'a yönelen her kul için dersler vardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hem gökten hem de yeryüzünden, önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı? Eğer dilersek, onları yerin dibine geçiririz veya onların üzerine gökten parçalar düşürürüz. Aslında, işte bunda, içtenlikle yönelen her kul için kesinlikle bir gösterge vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar gökten ve yerden ne kadarını önlerine serdiğimize, ne kadarını da kendilerinden gizlediğimize bakmazlar mı? Eğer Biz dileseydik, onları yerin dibine geçirir ya da göğü başlarında paralardık. Şüphe yok ki bütün bunlarda, O'na yönelen her bir kul için mutlaka alınacak bir ders vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlar, önlerinde ve arkalarında, gökten ve yerden neler var, görmediler mi? Dilesek onları yere batırırız ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Hiç kuşkusuz, bütün bunlarda Allah'a yönelen her kul için mutlak bir ibret vardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar, gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı? Eğer biz dilersek, onları yerin dibine geçirir ya da gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Hiç şüphesiz, bunda 'gönülden (Allah'a) yönelen' her kul için bir ayet vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ya gökten ve yerden önlerindekine ve arkalarındakine bir bakmazlar mı? Dilersek kendilerini yere indiriveririz yahut gökten üstlerine parçalar düşürürüveririz. Gerçekten onda hakka gönül veren her kul için şüphesiz bir ibret vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Göğün ve yerin ne kadar az kısmının önlerine serildiğini, ne kadarının da gizlendiğini anlamazlar mı? (Yine anlamazlar mı ki) Biz dileseydik onları yerin dibine batırır, yahut göğü başlarına geçirirdik? Bütün bunlarda, (pişmanlık duyarak) O'na yönelen her (Allah'ın) kul(u) için bir ders vardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, önlerindeki ve arkalarındaki (kendilerini dört bir yandan kuşatan) göğe ve yere bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yere geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Bunda, Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya Gökten ve Yerden önlerindekine ve arkalarındakine bir bakmazlar mı? Dilersek kendilerini Yere geçiriveririz, yahud Gökten üzerlerine parçalar düşürüveririz hakıkaten onda inabe edecek (hakka gönül verecek) bir kul için şübhesiz bir ayet vardır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında bulunanı, (kendilerini her yandan kuşatan göğü ve yeri) görmüyorlar mı? Dilesek onları yere batırırız ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda (Rabbine) yönelen her kul için bir ibret vardır.

 • Gültekin Onan

  Onlar, gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı? Eğer biz dilersek, onları yerin dibine geçirir ya da gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Hiç şüphesiz, bunda 'gönülden (Tanrı'ya) yönelen' her kul için bir ayet vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Gökden ve yerden önlerinde ne var, arkalarında ne var, bakmadılar mı? Eğer biz dilersek onları yere geçiririz, yahud gökden üstlerine parçalar düşürürüz. Şübhe yok ki bunda Rabbine dönen her kul için elbet bir ibret vardır.

 • İbni Kesir

  Gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı? Biz, istersek; onları yerin dibine geçirir veya üzerlerine gökten parçalar indiririz. Muhakkak ki bunda, Allah'a yönelen her kul için bir ayet vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar önlerindeki arkalarındaki göğe ve yeryüzüne bakmıyorlar mı? Dilersek onları yere batırır veya gökten bir parça üzerlerine düşürürüz. İşte bunda, her ihlasla yönelen kul için bir işaret vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz, yahut üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Elbette bunda Rabbine yönelen her kul için ibret vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Önlerinde ve arkalarında (gelecekte ve geçmişte), semadan ve arzdan (bilinç ve bedenen) neler olduğunu görmediler mi? Eğer dilesek onları arza batırırız (bedensellikte boğarız Esma'mızdan açığa çıkan bir şekilde) yahut üzerlerine semadan parçalar düşürürüz (düşüncelerini alt - üst ederiz)! Muhakkak ki bunda (hakikatine) yönelen her kul için elbette bir işaret vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerde ve yerde, önlerinde ve arkalarında bulunanlara bakmadılar mı? Dilersek onları yere batırır veya gökten bir kütle düşürürüz. Her yönelen kul için elbette bunda bir işaret vardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, göklerde ve yerde, önlerinde ve arkalarında olanları görmediler mi? Dilersek onları yere geçiririz. Veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Bunlarda* yönelen* her kul için ayet* vardır.

 • Progressive Muslims

  Have they not seen to all that is before them and behind them, in the heaven and the Earth If We wished, We could cause the Earth to swallow them, or cause pieces of the sky to fall on them. In this is a sign for every obedient servant.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Do they then not see what is before them, and what following them of the heaven and the earth? If We will, We can make the earth swallow them, or cause to fall upon them pieces of the sky. In that is a proof for every repentant servant.

 • Aisha Bewley

  Have they not looked at the sky and the earth in front of them and behind them? If We willed We would cause the earth to swallow them up or make great lumps fall down on them from the sky. There is certainly a Sign in that for every remorseful slave.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Have they not seen all the things in front of them and behind them, in the heaven and the earth? If we willed, we could have caused the earth to swallow them, or caused masses to fall on them from the sky. This should be a sufficient proof for every obedient servant.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Have they not seen all that is before them and behind them, in the heaven and the earth? If We wished, We could cause the earth to swallow them, or cause pieces of the heaven to fall on them. In this is a sign for every obedient servant.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Have they not seen all that is before them and behind them, in the heaven and the earth? If We wished, We could cause the earth to swallow them, or cause pieces of the sky to fall on them. In this is a sign for every obedient servant.