Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bizim ayetlerimize inananlar; kendilerine öğüt verildiği zaman saygı gösterirler ve Rabblerini övgü ile yüceltirler. Onlar asla büyüklük taslamazlar.

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
İnnema yu'minu bi ayatinellezine iza zukkiru biha harru succeden ve sebbehu bi hamdi rabbihim ve hum la yestekbirun.
#kelimeanlamkök
1innemaancak
2yu'minuinanırlarامن
3biayatinabizim ayetlerimizeايي
4ellezineo kimseler ki
5izazaman
6zukkiruöğüt verildiğiذكر
7bihakendilerine
8harruderhal kapanırlarخرر
9succedensecdeyeسجد
10ve sebbehuve tesbih ederlerسبح
11bihamdiöverekحمد
12rabbihimRableriniربب
13ve humve onlar
14laasla
15yestekbirunebüyüklük taslamazlarكبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bizim ayetlerimize ancak, onlar hatırlatıldığında secdeye kapanan, Rabblerini övgü ile tesbih eden ve büyüklük taslamayan kimseler inanırlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bizim ayetlerimize inananlara onlarla (ayetlerimizle gerçekler) hatırlatıldığı zaman, kibirlenmeden secde eder ve Rablerini hamd (övgü) ile tesbih ederler (yüceltirler).*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ayet ve mucizelerimize gerçekten iman edenler, onları işittikleri zaman secdeye varırlar ve büyüklük taslamadan Efendi'lerini yüceltirler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bizim ayetlerimize inananlar; kendilerine öğüt verildiği zaman saygı gösterirler* ve Rabblerini övgü ile yüceltirler. Onlar asla büyüklük taslamazlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayetlerimize sadece, kendilerine anlatıldığı zaman secde edenler ve her şeyi güzel yapmasına karşılık Rablerine kulluk edenler inanırlar. Onlar büyüklük de taslamazlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayetlerimize inananlar, onlarla uyarıldıklarında Secdelere kapanırlar ve övgülerle yücelterek Efendilerini anarlar. Çünkü onlar, büyüklük taslamazlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bizim ayetlerimize iman edenler, ancak kendilerine duyurulduğunda saygıyla yerlere kapanıp teslim olanlar ve Rablerinin aşkın yüceliğini hamd ile ananlardır: zira onlar asla büyüklük taslamazlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bizim ayetlerimize o kimseler inanır ki, onlarla kendilerine öğüt verildiğinde, secdelere kapanırlar ve hiç böbürlenmeyerek Rablerine hamt ile tespih ederler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük taslamayan (müstekbir olmayan)lar iman eder.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman ederler ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler de büyüklük taslamazlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bizim mesajlarımıza (gerçekten) inananlar, ancak, kendilerine tebliğ edildiği zaman önünde derin bir hayranlık ve saygıyla eğilenlerdir; (onlar,) Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltenler ve asla büyüklük taslamayanlardır;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bizim ayetlerimize ancak, kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler inanırlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bizim ayetlerimize öyle kimseler iyman ederler ki onlarla kendilerine nasıhat verildiği vakıt secdelere kapanırlar ve rablarına hamd ile tesbih ederler de kibirlenmezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bizim ayetlerimize o kimseler inanırlar ki onlar, kendilerine öğüt verildiği zaman derhal secdeye kapanırlar; Rablerini överek tesbih ederler, büyüklük taslamazlar.

 • Gültekin Onan

  Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen secdeye kapananlar, rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük taslamayan (müstekbir olmayan)lar inanır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bizim ayetlerimize ancak öyle kimseler iman eder (ler) ki bunlarla kendilerine öğüt verildiği zaman, onlar büyüklük taslamayarak, yüzü üstü secdeye kapanırlar ve Rablerini, hamd ile, tesbih (ve tenzih) ederler.

 • İbni Kesir

  Ayetlerimize ancak, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamayarak Rabblarını hamd ile tesbih edenler inanırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ayetlerimize ancak, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamayarak Rab'lerini hamd ile tesbih edenler inanırlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki kendilerine o ayetler hatırlatıldığında, derslerini hemen alır, secdeye kapanır, Rab'lerine hamd, O'nu takdis ve tenzih ederler, asla kibirlenmezler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bizim işaretlerimize sadece şunlar iman ederler ki, onlarla hatırlatma yapıldığında, secde ile yere kapandılar; benliksiz, Rablerinin Hamdi olarak tespih (işlevlerini yerine getirdiler) ettiler. (15. ayet secde ayetidir. )

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ayet ve mucizelerimize gerçekten inananlar, onları işittikleri zaman secdeye varırlar ve büyüklük taslamadan Rab'lerini yüceltirler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bizim ayetlerimize inananlar; kendilerine öğüt verildiği zaman saygı gösterirler* ve Rabb'lerini övgü ile yüceltirler. Onlar asla büyüklük taslamazlar.

 • Progressive Muslims

  The only people who believe in Our revelations are those whom when they are reminded by them, they fall prostrating, and they glorify the praise of their Lord, and they are not arrogant.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Only those believe in Our proofs who, when they are reminded thereof, fall down in submission; and they give glory with the praise of their Lord, and they wax not proud.

 • Aisha Bewley

  The people who truly do have iman in Our Signs are those who fall to the ground prostrating when they are reminded of them, and glorify their Lord with praise, and are not arrogant.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The only people who truly believe in our revelations are those who fall prostrate upon hearing them. They glorify and praise their Lord, without any arrogance.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The only people who believe in Our revelations are those whom when they are reminded by them, they fall prostrating, and they glorify the praise of their Lord, and they are not arrogant.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The only people who acknowledge Our signs are those whom when they are reminded by them, they fall prostrating, and they glorify the praise of their Lord, and they are not arrogant.