Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yoksa "Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? Bilakis! O, Rabb'inden bir gerçektir. Senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan halkı uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar, doğru yolu seçerler.

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰيهُۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَٓا اَتٰيهُمْ مِنْ نَذ۪يرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
Em yekulunefterah, bel huvel hakku min rabbike li tunzire kavmen ma etahum min nezirin min kablike leallehum yehtedun.
#kelimeanlamkök
1emyoksa?
2yekulunediyorlar-قول
3fterahuonu uydurduفري
4belhayır
5huveo
6l-hakkugerçektirحقق
7mintarafından
8rabbikeRabbinربب
9litunzirauyarman içinنذر
10kavmenbir kavmiقوم
11ma
12etahumkendilerine gelmeyenاتي
13minhiçbir
14nezirinuyarıcıنذر
15min
16kablikesenden önceقبل
17leallehumumuduyla
18yehtedunedoğru yola gelirlerهدي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yoksa "onu Muhammed uydurdu" mu diyorlar? Hayır, o, senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gelen bir haktır/kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yoksa "Onu (Muhammed) uydurdu"* mu diyorlar? Aksine doğru yolu bulsunlar diye o, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için Rabbinden gönderilen gerçektir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Onu uydurdu" mu diyorlar? Halbuki bu, senden önce kendilerine bir uyarıcı ulaşmamış bir toplumu, belki yola gelirler diye uyarman için Efendinden gelen bir gerçektir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yoksa "Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? Bilakis! O, Rabb'inden bir gerçektir. Senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan halkı uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar, doğru yolu seçerler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Senin için) "Onu o uydurdu" diyorlar, öyle mi? Hayır; onun, Rabbin tarafından indirildiği bir gerçektir. Senden önce uyarıcı gelmemiş olan bir topluluğu uyarman için indirilmiştir. Belki yola gelirler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yoksa "Onu uydurdu!" mu diyorlar? Hayır! O, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için, Efendinden gerçektir; belki doğru yola erişirler diye.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine de onlar "Onu o uydurdu" diyorlar. Hayır! O Senin Rabbinden gelen bir hakikattir; senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu belki doğru yola gelirler diye uyarman içindir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, haktır o; senin Rabbindendir; senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman içindir. Umulur ki, doğruya ve güzele kılavuzlanırlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yoksa onlar: "Bunu uydurdu" mu diyorlar? Hayır; o, Rabbinden olan bir haktır; senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için (onu sana indirdik). Umulur ki hidayet bulurlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yoksa: "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, o, senden önce kendilerine bir gocundurucu (uyarıcı) peygamber gelmemiş olan bir kavmi gocundurasın (uyarasın) diye, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir, gerek ki hidayeti kabul ederler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama onlar, (o hakkı inkar edenler,) "Onu (Muhammed) uydurdu!" diyorlar. Asla! O, Rabbinden gelen bir hakikat olup senden önce hiçbir uyarıcı ile karşılaşmamış olan (bu) halkı doğru yola gelsinler diye uyarabilmen içindir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yoksa "Onu Muhammed uydurdu" mu diyorlar? Hayır o, kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, haktır o, rabbındandır, kendilerine senden önce kocundurucu Peygamber gelmemiş olan bir kavmi kocundurasın diye gerek ki hidayeti kabul edeler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi, doğru yola gelirler umuduyla uyarman için Rabbin tarafından (sana indirilen) gerçektir.

 • Gültekin Onan

  Yoksa onlar: "Bunu uydurdu" mu diyorlar? Hayır; o, rabbinden olan bir haktır; senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için (onu sana indirdik). Umulur ki hidayet bulurlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yoksa o, bunu kendiliğinden mi uydurdu diyorlar? Hayır, o Rabbinden (gelen bir) hakdır. (Biz onu) senden evvel kendilerine inzar edici hiçbir (peygamber) gelmemiş olan bir kavme, (tutdukları yolun) korkunç aakıbetlerini haber vermen için (indirdik). Olur ki onlar hidayeti kabul ederler.

 • İbni Kesir

  Yoksa; O, bunu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar; Hayır, o haktır, Rabbındandır. Ve senden evvel kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavme korkunç akıbetlerini haber vermen içindir. Belki hidayeti bulurlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, O, senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir toplumu, belki doğru yola gelirler diye uyarman için Rabbi'nden gelen gerçektir

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yoksa: "Onu uydurdu" mu diyorlar? Bilakis, o gerçeğin ta kendisidir. Senden önce kendilerini uyaran hiçbir peygamber gelmemiş olan bir toplumu, doğru yolu bulmaları ümidiyle uyarman için Rabb'in tarafından gönderilmiştir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar! Asla! O, senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş toplumu uyarman için Rabbinden (olan) Hak'tır.. . Umulur ki (değerlendirip) hakikate ererler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Onu uydurdu' mu diyorlar? Halbuki bu, senden önce kendilerine bir uyarıcı ulaşmamış bir toplumu, belki yola gelirler diye uyarman için Rabbinden gelen bir gerçektir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yoksa, "Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? Bilakis! O, Rabb'inden bir gerçektir. Senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan halkı uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar, doğru yolu seçerler.

 • Progressive Muslims

  Or do they Say: "He fabricated it!" No, it is the truth from your Lord, so that you may warn a people who never received a warner before you, in order that they may be guided.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  If they say: “He has invented it,” the truth is: it is the truth from thy Lord, that thou warn a people to whom no warner came before thee, that they might be guided.

 • Aisha Bewley

  Or do they say, ‘He has invented it’? No indeed! It is the truth from your Lord to warn a people to whom, before you, no warner came, so that hopefully they will be guided.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "He fabricated it." Indeed, this is the truth from your Lord, to warn people who never received a warner before you, that they may be guided.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Or do they say: "He fabricated it!" No, it is the truth from your Lord, so that you may warn a people who never received a warner before you, in order that they may be guided.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Or do they say, "He fabricated it!" No, it is the truth from your Lord, so that you may warn a people who never received a warner before you, in order that they may be guided.