Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, yeryüzünü görmüyorlar mı? Her tür bitkiden çiftler olarak bol bol yetiştirdik.

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَر۪يمٍ
E ve lem yerev ilel ardı kem enbetna fiha min kulli zevcin kerim.
#kelimeanlamkök
1evelem
2yeravbakmadılar mı?راي
3ila
4l-erdiyeryüzüneارض
5kemkaç
6enbetnabitirmişizdirنبت
7fihaorada
8minçeşitten
9kulliherكلل
10zevcinçiftiزوج
11kerimingüzelكرم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yeryüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yerde her değerli çiftten nice (bitkiler) yetiştirdiğimizi hiç mi görmediler?

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yeryüzüne bakmazlar mı, onda değişik türden nice güzel bitkiler bitirmişiz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, yeryüzünü görmüyorlar mı? Her tür bitkiden çiftler olarak bol bol yetiştirdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yeri görmediler mi, her bir çiftten ne kadar güzel bitkiler bitirmişizdir

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yeryüzünü zaten görmüyorlar mı? Orada, her güzel bitkiden nice çiftler yetiştirdik.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Peki, şimdi onlar yeryüzüne bakıp da orada her çiftin iyi ve yararlı olanını bitirdiğimizi hiç mi görmezler?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bakmadılar mı yere, neler fışkırtmışız onda cömert ve bereketli her çiftten.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yeryüzüne bir bakmadılar mı ki, biz onda her güzel (kerim) çiftten nice ürünler bitirdik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yeryüzüne bir bakmadılar mı? Biz onda her güzel çiftten nice bitkiler bitirmişiz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Peki bunlar, yeryüzüne hiç bakıp da düşünmediler mi: orada her çeşitten nice güzel (hayat) türleri çıkarmışız?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yeryüzüne bakmazlar mı, orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Arza bir bakmadılar da mı? biz onda her hoş çiftten ne kadar bitirmişiz.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yere bakmadılar mı orada her çeşit güzel çifti bitirmişiz?

 • Gültekin Onan

  Yeryüzüne bir bakmadılar mı ki, biz onda her güzel (kerim) çiftten nice ürünler bitirdik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yer (yüzün) e bir bakmadılar mı ki biz orada her güzel çiftden nice nebatlar bitirdik.

 • İbni Kesir

  Yeryüzüne bakmazlar mı ki; Biz, orada bitkilerden nice güzel çiftler bitirmişizdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yeryüzüne hiç bakmıyorlar mı? Her çiftten nice hoş bitkiler bitirdik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Peki bunlar yeryüzüne, orada her güzel çiftten nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Görmediler mi arzı ki, orada her cömert çiftten (genetik çifte sarmalından) nice (şeyler) yetiştirip büyüttük?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yeryüzüne bakmazlar mı, onda değişik türden nice güzel bitkiler bitirmişiz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, yeryüzünü görmüyorlar mı? Her tür bitkiden çiftler olarak bol bol yetiştirdik.

 • Progressive Muslims

  Did they not look to the Earth, how many plants have We raised in it, from each a good pair.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Have they not seen the earth: how much We have caused to grow therein of every noble kind?

 • Aisha Bewley

  Have they not looked at the earth and seen how We have made every sort of beneficial species grow in it?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Have they not seen the earth, and how many kinds of beautiful plants we have grown thereon?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Did they not look to the earth, how many plants have We raised in it, from each a good pair.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did they not look to the earth, how many plants have We raised in it, from each a good pair.