Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Özür beyan eden Bedevi Araplar, kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve Resul'üne yalan söyleyenler ise oturup kaldılar. Onlardan Kafir olanlara yakında can yakıcı bir azap dokunacaktır.

وَجَٓاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُۜ سَيُص۪يبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ
Ve cael muazzirune minel a'rabi li yu'zene lehum ve ka'adellezine kezebullahe ve resuleh, se yusibullezine keferu minhum azabun elim.
#kelimeanlamkök
1ve ca'eve geldilerجيا
2l-muazziruneözür bahane edenعذر
3mine
4l-ea'rabiAraplarعرب
5liyu'zeneizin verilmesi içinاذن
6lehumkendilerine
7ve kaadeve oturdularقعد
8ellezinekimseler
9kezebuyalan söyleyen(ler)كذب
10llaheAllah'a
11ve rasulehuve Elçisineرسل
12seyusibuerişecektirصوب
13ellezinekimselere
14keferuinkar eden(lere)كفر
15minhumonlardan
16azabunbir azabعذب
17elimunacıklıالم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan edenler geldi. Allah'a ve Peygamberine yalan söyleyenler ise, özür bile beyan etmeden geri kalıp oturdular. Onlardan inkar edenlere, can yakıcı azap gelecektir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Göçebelerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye gelmişlerdi. Allah'a ve Elçisine yalan söyleyenler ise (evlerinde) oturmuşlardı. Onlardan kâfir olanlara yakında elem verici bir azap gelecektir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Araplardan özür uyduranlar, izin almak için sana geldiler. AL-LAH ve elçisini yalanlayanlar böylece oturdular. İnkarcılarına acı bir azap dokunacaktır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Özür beyan eden Bedevi Araplar, kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve Resul'üne yalan söyleyenler ise oturup kaldılar. Onlardan Kafir olanlara yakında can yakıcı bir azap dokunacaktır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Mazeret uyduran çöl Arapları, kendilerine izin verilsin diye sana geldiler. Allah'a ve elçisine yalan söyleyenler de oturup beklediler. İçlerinden kafir olanlar yakında acıklı bir azaba çarpılacaklardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve Araplar arasındaki özür uyduranlar, kendilerine izin verilmesi için sana geldiler. Allah'a ve O'nun elçisine yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Onların arasındaki nankörlük edenlere acı bir ceza gelecektir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bedevilerden beyan edecek özrü olanlar, hiç değilse gelip kendilerine (savaşa katılmama) izni verilmesini talep ettiler; Allah ve Rasulü'nü yalanlayanlar ise oturup kaldılar. Onlardan nankörlükte ısrar edenlere, er geç acıklı bir azap dokunacak.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Göçebe Arapların özür bahane edenleri kendilerine izin verilmesi için geldiler; Allah'a ve resulüne yalan söyleyenler oturdular. Onların küfre sapanlarına korkunç bir azap erişecektir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bedevilerden özür belirtenler, kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve elçisine yalan söyleyenler de oturup kaldı. Onlardan inkar edenlere pek acı bir azab isabet edecektir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bedevilerden özür bahane edenler, kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Muhakkak onların kafir olanlarına acı bir azap değecek.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve bu arada savaşta bağışık tutulmaları yönünde arzedilecek bir takım özürleri olan bedeviler (Elçiye) geldiler; Allahı ve Onun Elçisini yalanlamaya kalkışanlarsa (sadece) evde kalmakla yetindiler. Hakkı inkara yeltenen böylelerine pek çetin bir azap gelip çatacak.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bedevilerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler ise (mazeret bile belirtmeden) oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bedevilerden özür bahane edenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler, Allaha ve Resulüne yalan söyleyenler de oturdular, muhakkak bunların kafir olanlarına elim bir azab isabet edecek

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Özür bahane eden bedevi Araplar, kendilerin(in savaşa katılmamasın)a izin verilmesi için geldiler; Allah'a ve Elçisine yalan söyleyenler oturdular. Onlardan inkar edenlere, acı bir azab erişecektir.

 • Gültekin Onan

  Bedevilerden özür belirtenler, kendilerine izin verilmesi için geldiler. Tanrı'ya ve elçisine yalan söyleyenler de oturup kaldı. Onlardan küfredenlere pek acı bir azab isabet edecektir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bedevilerden özür dermiyan edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allaha ve Resulüne yalan söyleyenler de oturub kaldılar). İçlerinden kafir olanları pek acıklı bir azab çarpacakdır.

 • İbni Kesir

  Bedevilerden özür beyan edenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Rasulüne yalan söyleyenler ise oturup kaldı. İçlerinden küfretmiş olanlara elim bir azab isabet edecektir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bedevilerden özür beyan eden kimseler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulü'ne yalan söyleyenler öte oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara acı bir azap dokunacaktır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bedevilerden savaşa katılmamak için özürler uyduranlar, hiç değilse kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne bağlılık iddiasında yalancı olanlar ise oturdular. Ne geldiler, ne de özür dilediler. O bedevilerden kafir olanlar, gayet acı bir azaba maruz kalacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bedevilerden mazeret uyduranlar, savaşa katılmama izni almak için geldiler.. . Allah'a ve Rasulüne yalan söyleyenler de (mazeret bile göstermeden) oturup kaldılar. . . Onlardan hakikat bilgisini inkar edenlere, acı bir azap isabet edecektir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Araplardan özür uyduranlar, izin almak için sana geldiler. ALLAH ve elçisini yalanlayanlar böylece oturdular. İnkarcılarına acı bir azap dokunacaktır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Özür beyan eden Bedevi Araplar, kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve Rasul'üne yalan söyleyenler ise oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara yakında can yakıcı bir azap dokunacaktır.

 • Progressive Muslims

  And those who had an excuse from among the Nomads came so permission would be given to them, and those who denied God and His messenger simply stayed behind. Those who rejected from them will be inflicted with a painful retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And there came those with excuses among the desert Arabs, that leave be given them; and there sat those who lied to God and His messenger; a painful punishment will befall those among them who ignored warning.

 • Aisha Bewley

  The desert arabs came with their excuses asking for permission to stay, and those who lied to Allah and His Messenger stayed behind. A painful punishment will afflict those among them who are kafir.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The Arabs made up excuses, and came to you seeking permission to stay behind. This is indicative of their rejection of GOD and His messenger - they stay behind. Indeed, those who disbelieve among them have incurred a painful retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those who had an excuse from among the Nomads came so leave would be given to them, and those who denied God and His messenger simply stayed behind. Those who rejected from them will be inflicted with a painful retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who made excuses from among the Arabs came to get permission. Thus, those who denied God and His messenger stayed behind. Those who rejected from them will be inflicted with a painful retribution.