Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"İşte böyle." dedi. Rabbin: "O Bana kolaydır. Onu, insanlara bir ayet ve Bizden bir rahmet kılacağız." dedi." Bunun böyle olması karara bağlanmıştır."

قَالَ كَذٰلِكِۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌۚ وَلِنَجْعَلَـهُٓ اٰيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّاۚ وَكَانَ اَمْراً مَقْضِياًّ
Kale kezalik, kale rabbuki huve aleyye heyyin, ve li nec'alehu ayeten lin nasi ve rahmeten minna, ve kane emren makdıyya.
#kelimeanlamkök
1kaledediقول
2kezalikiöyledir
3kaledediقول
4rabbukiRabbinربب
5huveO
6aleyyebana
7heyyinunkolaydırهون
8velinec'alehuonu kılmak içinجعل
9ayetenbir mu'cizeايي
10linnasiinsanlaraنوس
11ve rahmetenve bir rahmetرحم
12minnabizden
13ve kaneve olupكون
14emranامر
15mekdiyyenkarara bağlanarakقضي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ruh/melek, "Haklısın" dedi; Rabbin buyurdu ki: "Bu, bana kolaydır. Çünkü biz, onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu, karara bağlanmış bir hükümdür."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Cebrail ise) şöyle demişti: "Öyle, (ama) Rabbin ‘O (iş) benim için kolaydır. Biz onu insanlara bir ayet (mucize) ve katımızdan bir rahmet kılmak için (böyle yapacağız. Zaten bu iş), karara bağlanmış (olmuş bitmiş) bir iştir' demiştir."*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Öyledir" dedi, "Efendin, ‘O iş bana kolaydır. Onu halk için bir işaret ve bizden bir rahmet kılacağız. Bu, artık kararlaştırılmış bir iştir' diyor."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "İşte böyle." dedi.* Rabbin: "O Bana kolaydır. Onu, insanlara bir ayet* ve Bizden bir rahmet kılacağız." dedi." Bunun böyle olması karara bağlanmıştır."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Öyledir!" dedi. "Ama Rabbin buyurdu ki ‘O, bana kolaydır, onu insanlar için bir belge (ayet) ve katımızdan bir ikram kılacağız. Bu, kararı verilmiş bir iştir.' "

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dedi ki: "Öyledir!" "Efendin, diyor ki: ‘Benim için, bu kolaydır. Onu, insanlar için bir mucize ve Bizden bir rahmet yapacağız!' " Buyruk, yerine getirildi.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Melek): "Orası öyledir (ama)" dedi, "Rabbin diyor ki Bu benim için çok kolaydır; üstelik Biz onu insanlar için (canlı) bir ayet ve katımızdan bir rahmet kılacağız; zaten bu iş artık gerçekleşmiş bulunmaktadır."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Dedi: "İşte böyle! Rabbin buyurdu ki: 'O benim için çok kolaydır. Böyle olması onu, insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet yapmamız içindir. Hükme bağlanmış bir iştir bu."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "İşte böyle" dedi. "Rabbin, dedi ki: -Bu benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılmak için (bu çocuk olacaktır)." Ve iş de olup bitmişti.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Cebrail: "Öyle! Fakat Rabbin buyurdu ki, o Bana göre kolaydır. Ayrıca onu insanlara gücümüzün bir delili ve tarafımızdan bir rahmet kılacağımız için böyle yapacağız. Hem de o, karara bağlanmış bir iştir." dedi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Melek:) "Bu doğru" dedi, "(Ancak) Rabbin diyor ki: 'Bu Benim için kolay; ve (böyle olduğu için de, senin bir oğlun olacak) ve Biz o'nu insanlar için katımızdan bir sembol ve aydınlatıcı bir bağış kılacağız!" Ve bu (Allah tarafından) önceden hükme bağlanmış bir şeydi:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Cebrail, "Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu, zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dedi öyle, fakat rabbın buyurdu ki o bana göre kolay hem onu nasa kudretimizin bir bürhanı ve tarafımızdan bir rahmet kılacağımız için, hem de o, bir kaza edilmiş emir bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Ruh): "Öyledir, dedi, Rabbin: 'O bana kolaydır. Onu insanlara bir mu'cize ve bizden bir rahmet kılmak için (bunu yapacağız)' dedi" ve iş olup bitti.

 • Gültekin Onan

  "İşte böyle" dedi. Rabbin dedi ki: "Bu benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılmak için (bu çocuk olacaktır)." Ve buyruk da yerine getirilmişti (kaza).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Ruuh) dedi: (Evet) öyledir. (Fakat) Rabbin buyurdu ki: — O, bana göre pek kolay. Çünkü biz onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılacağız. Zaten iş olub bitmişdir.

 • İbni Kesir

  Bu böyledir, zira Rabbın; bu, Bana kolaydır, onu insanlar için bir ayet ve katımızdan bir rahmet kılacağız, buyuruyor, dedi. Ve iş, olup bitti.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Bu, işte böyle, Rabbin dedi ki: "O bana çok kolaydır. Onu insanlar için bir ayet ve bizden bir rahmet kılacağız" dedi. Ve iş olup bitti.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ruh: "Öyledir, ama Rabbin: "Bu iş bana pek kolaydır. Çünkü biz onu insanlara kudretimimzin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız ve artık bu, hükme bağlanmış, olup bitmiş bir iştir." dedi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Orası öyle! (Ancak) Rabbin dedi ki: "O, bana kolaydır! Onu insanlar için bir mucize ve bizden bir rahmet olarak açığa çıkaracağız. Bu hükmedilmiş (olup bitmiş) bir iştir!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Öyledir,' dedi, 'Rabbin, 'O iş bana kolaydır. Onu halk için bir işaret ve bizden bir rahmet kılacağız. Bu, artık kararlaştırılmış bir iştir' diyor.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Elçi: "İşte böyle." dedi. Rabbin: "O Bana kolaydır. Onu, insanlara bir ayet* ve Bizden bir rahmet kılacağız." buyurdu. Bunun böyle olması karara bağlanmıştır.

 • Progressive Muslims

  He said: "It is such that your Lord has said, it is easy for Me. And We shall make him a sign for mankind and a mercy from Us. It is a matter already ordained."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He said: “Thus said thy Lord: ‘It is easy for Me — and that We make him a proof for mankind, and a mercy from Us; and it is a matter ordained.’”

 • Aisha Bewley

  He said, ‘It will be so! Your Lord says, "That is easy for Me. It is so that We can make him a Sign for mankind and a mercy from Us." It is a matter already decreed.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He said, "Thus said your Lord, 'It is easy for Me. We will render him a sign for the people, and mercy from us. This is a predestined matter.' "

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He said: "It is such that your Lord has said, it is easy for Me. And We shall make him a sign for the people and a mercy from Us. It is a matter already ordained."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He said, "It is such that your Lord has said, it is easy for Me. We shall make him a sign for the people and a mercy from Us. It is a matter already ordained."