Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rahman, kullarına gıyaben Adn Cennetleri söz verdi. Kuşkusuz O'nun sözü gerçekleşecektir.

جَنَّاتِ عَدْنٍۨ الَّت۪ي وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِۜ اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِياًّ
Cennati adninilleti vaader rahmanu ibadehu bil gayb, innehu kane va'duhu me'tiyya.
#kelimeanlamkök
1cennaticennetleri(ne gireceklerdir)جنن
2adninAdn
3lleti
4veadeva'dettiğiوعد
5r-rahmanuRahman'ınرحم
6ibadehukullarınaعبد
7bil-gaybigıyabenغيب
8innehuşüphesiz O'nun
9kaneكون
10vea'duhuva'diوعد
11me'tiyyenyerine gelecektirاتي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Rahman'ın kullarına vaad ettiği, görmedikleri adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz Allah'ın sözü kesindir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yani Rahmân'ın kullarına gıyaben vadettiği durmaya değer cennetlere* (girecekler). Şüphesiz ki O'nun (Allah'ın) vaadi gerçekleşmiştir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rahman'ın kulları için söz verdiği, duyular ötesi Adn bahçelerine... O'nun sözü, kuşkusuz yerine gelecektir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rahman, kullarına gıyaben Adn Cennetleri söz verdi. Kuşkusuz O'nun sözü gerçekleşecektir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rahman'ın kullarına söz verdiği görülmemiş kalıcı cennetlere (bahçelere) gireceklerdir. O'nun sözü yerine getirilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bağışlayan, algılarının ötesinde olan Adn cennetlerini kullarına söz vermiştir. O'nun sözünü verdiği, kesinlikle gerçekleşecektir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O rahmet kaynağının kullarına söz verdiği, insanın kavrama kapasitesini aşan bir gerçeklik olan mutlak mutluluk ve güzelliğin merkezi cennetler (onların olacak): ve her halükarda O'nun sözü yerini bulacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Rahman'ın, kullarına gaybda vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler. Kuşkusuz, O'nun vaadi yerine gelir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Adn cennetleri (onlarındır) ki, Rahman (olan Allah, onu) kendi kullarına gaybtan vadetmiştir. Şüphesiz O'nun va'di yerine gelecektir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Rahman'ın kullarına gıyaben söz verdiği Adn cennetlerine, şüphe yok ki, O'nun verdiği söz, daima yerine getirilmiştir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  sınırsız bağış Sahibi'nin, kullarına, her türlü beşeri algı ve tasavvurun ötesinde söz verdiği o asude hasbahçeler (onların olacaktır); O'nun sözü elbette yerini bulacaktır!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (60-61) Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın, kullarına gıyaben vaad ettiği "Adn" cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz O'nun va'di kesinlikle gerçekleşir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rahmanın kullarına va'd buyurduğu Adn Cennetlerine, şüphe yok ki onun va'di icra olunagelmiştir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rahman'ın kullarına gıyaben va'dettiği Adn cennetleri(ne gireceklerdir). Şüphesiz O'nun va'di yerine gelecektir.

 • Gültekin Onan

  Adn cennetleri (onlarındır) ki, Rahman (olan Tanrı, onu) kendi kullarına gaybtan vadetmiştir. Şüphesiz O'nun vaadi yerine gelecektir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Çok esirgeyici (Allahın) kullarına gıyaben va'd buyurduğu Adn cennetlerine gireceklerdir. Onun va'di şübhesiz yerini bulacakdır.

 • İbni Kesir

  Rahman'ın kullarına gıyaben vaad ettiği Adn cennetlerine. Şüphesiz O'nun sözü yerini bulacaktır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rahman'ın kullarına gelecekteki vaat ettiği Adn cennetleridir. Onun vaadi şüphesiz yerine gelecektir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Evet, onlar Rahman'ın kullarına gıyabi olarak vad ettiği, dünyada iken görmeksizin inandıkları Adn cennetlerine gireceklerdir. Allah'ın vadi muhakkak ki yerini bulacaktır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rahman'ın kullarına gayblarından vadettiği, ADN (tecelli-i sıfat) cennetleridir.. . Muhakkak ki O'nun bildirdiği yerine gelmiştir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rahman'ın kulları için söz verdiği, duyular ötesi Adn cennetlerine... O'nun sözü, kuşkusuz yerine gelecektir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rahman, kullarına gıyaben Adn Cennetleri söz verdi. Kuşkusuz O'nun sözü gerçekleşecektir.

 • Progressive Muslims

  The gardens of Eden, which the Almighty had promised His servants in the unseen. His promise must come to pass.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  (Gardens of perpetual abode that the Almighty has promised His servants in the Unseen — His promise is to come to pass.

 • Aisha Bewley

  Gardens of Eden which the All-Merciful has promised to His slaves in the Unseen. His promise is always kept.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The gardens of Eden await them, as promised by the Most Gracious for those who worship Him, even in privacy. Certainly, His promise must come to pass.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Gardens of delight; that the Almighty had promised His servants in the unseen. His promise must come to pass.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The gardens of Eden, which the Gracious had promised His servants in the unseen. His promise must come to pass.