2. Bakara suresi 106. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Biz, bir ayeti yürürlükten kaldırır veya unutturursak ya ona denk ya da ondan daha iyisini getiririz. Sen, Allah'ın her şeye gücü yeten olduğunu bilmez misin?*

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Ma nensah min ayetin ev nunsiha ne'ti bi hayrin minha ev misliha e lem ta'lem ennallahe ala kulli şey'in kadir.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Biz, daha iyisini veya benzerini getirmedikçe bir ayeti ortadan kaldırmayız veya unutturmayız. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misin?
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Daha iyisini veya benzerini getirmedikçe bir mucize veya sistemi yürürlükten kaldırmaz veya unutturmayız. ALLAH'ın herşeye gücü yettiğini bilmez misin?
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Biz, bir ayeti yürürlükten kaldırır veya unutturursak ya ona denk ya da ondan daha iyisini getiririz. Sen, Allah'ın her şeye gücü yeten olduğunu bilmez misin?*
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Biz bir ayeti nesh eder veya unutturursak, yerine ya daha hayırlısını ya da aynısını getiririz.* Bilmez misin, her şeye bir ölçü koyan Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Bir kanıtı kaldırırsak veya unutturursak, Ondan daha iyisini veya Onun benzerini getiririz. Kuşkusuz, Allah, her şeye Gücü Yetendir; bilmiyor musun?*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Biz yerine yenisini ya da daha hayırlısını getirmeden bir mesajı unutturmayız ya da yürürlükten kaldırmayız: Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi?
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Biz, daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye (kadar) hiç bir ayeti neshetmez (hükmünü yürürlükten kaldırmaz) veya unutturmayız. Bilmez misin ki Allah, gerçekten herşeye güç yetirendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Biz bir ayetten her neyi yürürlükten kaldırır veya unutturursak, daha hayırlısını yahut benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misin?
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Biz yürürlükten kaldırdığımız veya unutturduğumuz her hangi bir mesajı mutlaka daha iyisi veya benzeri ile değiştiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da ertelersek), yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin?
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Biz bir ayetden her neyi nesih veya insah edersek ondan daha hayırlısını yahut mislini getiririz, bilmez misin ki Allah her şey'e kadir, daima kadirdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Biz bir ayeti siler veya unutturursak ondan daha iyisini, ya da benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi?
Gültekin Onan
Biz, daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye (kadar) hiç bir ayeti neshetmez veya unutturmayız. Bilmez misin ki Tanrı büyük fazl sahibidir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Biz neshetdiğimiz (hükmünü diğer bir ayetle değiştirdiğimiz) veya unutdurduğumuz (geri bırakdırdığımız) bir ayetin (yerine) ya ondan daha hayırlısını, yahud onun benzerini getiririz. Allanın her şey'e kemaliyle kaadir olduğunu bilmedin mi? (Elbette bildin).
İbni Kesir
Biz, bir ayeti nesheder veya unutturursak ondan daha hayırlısını, yahut da dengini getiririz. Bilmez misin ki, Allah şüphesiz her şeye kadir'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Biz neshettiğimiz veya, unutturduğumuz bir ayetin yerine ya ondan daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini bilmez misin?
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Biz, daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe, herhangi bir ayetin hükmünü neshetmez veya ertelemeyiz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Biz bir ayet hükmünü nesih (iptal) eder ya da unutturursak, ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Bilmez misin, Allah kesinlikle her şeye Kaadir'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
When we abrogate any miracle, or cause it to be forgotten, we produce a better miracle, or at least an equal one. Do you not recognize the fact that GOD is Omnipotent?
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
We do not duplicate a sign, or make it forgotten, unless We bring one which is like it or even greater. Did you not know that God is capable of all things?
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
We do not duplicate a sign, or make it forgotten, unless We bring one which is like it or even greater. Did you not know that God is capable of all things?
# Kelime Anlam Kök
1 ma: ne ki
2 nenseh: biz neshedersek نسخ
3 min: (bir parça)
4 ayetin: ayeti ايي
5 ev: veya
6 nunsiha: onu unutturursak نسي
7 ne'ti: getiririz اتي
8 bihayrin: daha iyisini خير
9 minha: ondan
10 ev: ya da
11 misliha: benzerini مثل
12 elem:
13 tea'lem: bilmez misin? علم
14 enne: şüphesiz
15 llahe: Allah'ın
16 ala:
17 kulli: her كلل
18 şey'in: şeye شيا
19 kadirun: gücü yeter قدر