2. Bakara suresi 151. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Nitekim içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size Kitap'ı ve Hikmet'i* öğreten, size bilmediğiniz şeyleri öğreten bir Rasul gönderdik.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ
Kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi öğreten bir peygamber gönderdik.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Nitekim, size ayetlerimi okuyacak, sizleri temizleyecek, size kitap ve bilgeliği öğretecek, bilmediklerinizi bildirecek bir elçiyi aranızdan seçip gönderdik.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Nitekim içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size Kitap'ı ve Hikmet'i* öğreten, size bilmediğiniz şeyleri öğreten bir Rasul gönderdik.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Nitekim (iyiliklerimi tamamlayayım diye) içinizden size bir elçi gönderdim. O size ayetlerimizi okur, sizi geliştirir, size Kitab'ı ve hikmeti öğretir, size bilmediğinizi öğretir.*
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Nitekim ayetlerimizi size okuyan, hem sizi arındıran hem Kitap'ı ve bilgeliği size öğreten hem de bilmediklerinizi öğreten, kendi aranızdan bir elçi gönderdik.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İşte böylece, içinizden size ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıracak, size ilahi mesajı ve hikmeti öğretecek ve ayrıca bilmediklerinizi size bildirecek bir elçi gönderdik.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Nitekim size aranızdan bir resul göndermişiz; size ayetlerimizi okuyor, sizi temizleyip arıtıyor, size Kitap'ı ve hikmeti öğretiyor, size, daha önce bilmediklerinizi belletiyor.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Öyle ki size, kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıracak, size Kitap ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir elçi gönderdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Nitekim içinizde size ayetlerimizi okuyan, sizi tertemiz yapan, size kitap ve hikmet öğreten ve size bilmediğiniz şeyleri öğreten, sizden bir elçi gönderdik.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Nitekim size, mesajlarımı iletmesi, sizi arındırması, vahiy ve hikmeti bildirmesi ve bilmediklerinizi öğretmesi için içinizden bir elçi gönderdik.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Netekim içinizde sizden bir Resul gönderdik, size ayetlerimizi okuyor, sizi tezkiye ediyor, size kitab, hikmet öğretiyor, size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Nitekim kendi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size Kitabı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir Elçi gönderdik.
Gültekin Onan
Öyle ki, size kendinizden, size ayetlerimi okuyacak, sizi arındıracak, size kitap ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek-öğretecek bir elçi gönderdik.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Nitekim içinizde kendinizden bir peygamber gönderdik ki o, size ayetlerimizi okuyor, sizi (Allaha eş tutmakdan, günahlardan, maddi ve ma'nevi kötülüklerden kurtarıb) tertemiz yapıyor, size Kitab (Kur'anı) ve hikmeti (içinde bulunan hükümleri) öğretiyor, bilmediğiniz şeyleri size bildiriyor.
İbni Kesir
Nitekim size içinizden; ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden kitabı ve hikmeti öğreten ve bilmediğiniz şeyleri bildiren bir peygamber gönderdik
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Nitekim size, kendi içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten ve bilmediğiniz şeyleri de belleten bir elçi gönderdik.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Nitekim, size ayetlerimizi okuması, Sizi tertemiz hale getirmesi, size kitap ve hikmeti ve bilmediğiniz nice şeyleri öğretmesi için sizden birini elçi gönderdik.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Nitekim, içinizden (hakikati dillendirmek üzere) Rasul irsal ettik (açığa çıkardık); ayetlerimizi (varlığın hakikati oluşumuza dair işaretleri) size tilavet ediyor (okuyup anlatıyor), sizi arındırıyor ve Kitabı (hakikat ve Sünnetullah bilgisini), Hikmeti (varlığın oluş sistem ve düzenini, oluş mekanizmasını) ve bilmediklerinizi öğretiyor.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
(Blessings) such as the sending of a messenger from among you to recite our revelations to you, purify you, teach you the scripture and wisdom, and to teach you what you never knew.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
As We have sent a messenger to you from among yourselves to recite Our revelations to you, and purify you, and teach you the Book and the wisdom, and teach you what you did not know.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
As We have sent a messenger to you from amongst yourselves; they recite Our signs to you. Thereby he purifies you, teaches you the book and the wisdom, and teaches you what you did not know.you what you did not know.
# Kelime Anlam Kök
1 kema: gibi
2 erselna: gönderdiğimiz رسل
3 fikum: kendi içinizden
4 rasulen: bir Elçi رسل
5 minkum: sizden olan
6 yetlu: okuyan تلو
7 aleykum: size
8 ayatina: ayetlerimizi ايي
9 ve yuzekkikum: ve sizi temizleyen زكو
10 ve yuallimukumu: ve size öğreten علم
11 l-kitabe: Kitabı كتب
12 velhikmete: ve hikmeti حكم
13 ve yuallimukum: ve size öğreten علم
14 ma: şeyleri
15 lem:
16 tekunu: olduğunuz كون
17 tea'lemune: bilmiyor علم