2. Bakara suresi 243. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Binlerce kişi oldukları halde, ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara "Ölün." dedi; sonra, onlara hayat verdi. Allah, insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ
E lem tera ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun hazaral mevti, fe kale lehumullahu mutu summe ahyahum innallahe le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekseren nasi la yeşkurun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Sen ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden binlerce kişiyi görmedin mi? Ki bu durumda Allah onlara "ölün" demişti ve sonra da onları hayata döndürmüştü. Unutmayın ki Allah, insanoğluna karşı lütufta sınırsızdır, ancak insanların çoğu nankördür.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Sayıları binlerce olduğu halde ölüm korkusuyla yurtlarını terkedenler dikkatini çekti mi? ALLAH onlara 'Ölün,' dedi de sonra onları diriltti. ALLAH insanlara lütuf sahibidir; ancak insanların çoğu şükretmez.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Binlerce kişi oldukları halde, ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara "Ölün." dedi; sonra, onlara hayat verdi. Allah, insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Ölüm korkusuyla yurtlarından çıkmış binlerce kişiyi gözünde canlandırmadın mı? Allah onlara: "Ölün!" demiş sonra tekrar diriltmişti. İnsanlara ikramda bulunan Allah'tır. Ama insanların çoğu O'na karşı görevini yerine getirmez.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ölüm korkusuyla yurtlarından ayrılan binlerce kişiyi görmedin mi? Allah, onlara "Ölün!" dedi; sonra da onlara yeniden yaşam verdi. Kuşkusuz, Allah, doğal olarak, İnsanlara Karşı Lütuf Sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmez.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Sayıları binlerce olduğu halde, ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri gözünde canlandırabilir misin!? Allah onlara önce "Ölün!" demiş, peşinden onları hayata döndürmüştü. Hiç şüphesiz Allah insanlara karşı sınırsız lütuf sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
ölüm korkusuyla binlerce kişi halinde yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara "Ölün!" dedi de sonra onları diriltti. Şu bir gerçek ki Allah, insanlara karşı çok lütufkardır. Fakat insanların çokları şükretmezler.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Binlerce kişinin ölüm korkusuyla yurtlarından çıktıklarını görmedin mi? Allah onlara: "Ölün" dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı fazl sahibidir. Ancak, insanların çoğunluğu şükretmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Binlerce kişi iken ölüm korkusuyla yurtlarından çıkan kimseleri görmez misin? Allah onlara: "Ölün." dedi. Sonra onlara bir hayat verdi. Muhakkak Allah, insanlara karşı bir fazilet sahibidir, ancak insanların pek çokları şükretmiyorlar.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Sen, ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden binlerce kişiyi görmedin mi? Ki bu durumda Allah onlara "Ölün!" diye seslenmiş ve sonra da onları hayata geri döndürmüştü. Unutmayın ki Allah, insanoğluna karşı lütfunda sınırsızdır, ancak insanların çoğu nankördür.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Binlerce kişi oldukları halde, ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah, onlara "ölün" dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bakmaz mısın, o kimseler ki? binlerce kişi iken ölüm korkusiyle diyarlarından çıkdılar, Allah da kendilerine "ölün" dedi, Sonra da onlara bir hayat verdi, her halde Allah insanlara karşı, bir adil sahibi ve lakin insanların pek çokları şükretmiyorlar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Şu, binlerce kişi iken ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara, "Ölün!" demişti de sonra kendilerini diriltmişti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler.
Gültekin Onan
Binlerce kişinin ölüm korkusuyla yurtlarından çıktıklarını görmedin mi? Tanrı onlara: "Ölün" dedi, sonra da onları diriltti. Kuşkusuz Tanrı insanlara karşı fazl sahibidir. Ancak insanların çoğunluğu şükretmez.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Habibim, sayıları) binlerce olduğu halde ölüm korkusiyle yurdlarından (bırakıb) çıkanları gör (müş gibi bil) medin mi? Allah onlara "Ölüm!" dedi, sonrada kendilerini diriltdi. Her halde Allah insanlara karşı fazl (-ü ınayet) saahibidir. Fakat insanların pek çoğu şükretmezler.
İbni Kesir
Binlerce oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allh onlara; (ölün) dedi. Sonra da onları diriltti. Şüphesiz ki, Allah insanlara karşı lutuf sahibidir. Ama insanların pek çoğu şükretmezler.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Binlerce kişi iken ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara "ölün" dedi, sonra da onları tekrar diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Baksana, sayıları binlerce olmasına rağmen ölüm korkusuyla diyarlarını terkedip çıkan kimselere! Allah onlara:"Ölün!" dedi sonra onları diriltti. Doğrusu Allah insanlara lütufkardır, fakat insanların çoğu şükretmezler.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden binlerce kişiyi görmedin mi? Allah onlara "Ölün" dedi; sonra da diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara fazl sahibidir; ama insanların ekseriyeti değerlendirmezler (verilen nimeti).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Have you noted those who fled their homes - though they were in the thousands - fearing death? GOD said to them, "Die," then revived them. GOD showers His grace upon the people, but most people are unappreciative.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Did you not see those who left their homes in groups, all the while they were fearful of death; so God said to them: "Die," then He resurrected them. God has bestowed a great grace over the people, but most of the people are not thankful.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Did you not see those who were evicted from their homes in groups, all the while they were wary of death; so God said to them, "Die," then He resurrected them. God has great favor over the people, but most people are not thankful.
# Kelime Anlam Kök
1 elem:
2 tera: görmedin mi? راي
3 ila:
4 ellezine: kimseleri
5 haracu: çıkanları خرج
6 min: -ndan
7 diyarihim: yurtları- دور
8 ve hum: ve onlar
9 ulufun: binlerce kişi iken الف
10 hazera: korkusuyla حذر
11 l-mevti: ölüm موت
12 fekale: demişti قول
13 lehumu: onlara
14 llahu: Allah
15 mutu: Ölün! موت
16 summe: sonra
17 ehyahum: kendilerini diriltmişti حيي
18 inne: şüphesiz
19 llahe: Allah
20 lezu: sahibidir
21 fedlin: ikram فضل
22 ala: karşı
23 n-nasi: insanlara نوس
24 velakinne: ama
25 eksera: çoğu كثر
26 n-nasi: insanların نوس
27 la:
28 yeşkurune: şükretmezler شكر