2. Bakara suresi 73. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

"Onun bir kısmı ile ona vurun" dedik.* İşte Allah, böylece ölüleri dirilterek ayetlerini* size gösterir. Umulur ki gerçeği kavrarsınız.

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
Fe kulnadribuhu bi ba'dıha kezalike yuhyillahul mevta ve yurikum ayatihi leallekum ta'kılun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
"Haydi, şimdi öldürülen bu adama, kesilen ineğin bir parçasıyla vurun" dedik. Allah ölüleri bu şekilde diriltir ve size ayetlerini gösterir. Umulur ki, aklınızı kullanırsınız.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'(Düvenin) bir parçasıyla ona (öldürülene) vurun,' dedik. İşte, ALLAH ölüleri böyle diriltir ve düşünesiniz diye ayetlerini (mucizelerini) böyle gösterir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
"Onun bir kısmı ile ona vurun" dedik.* İşte Allah, böylece ölüleri dirilterek ayetlerini* size gösterir. Umulur ki gerçeği kavrarsınız.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
"Ölenin vücudunun parçasını yerine koyun!" demiştik. Allah ölülere, bu şekilde (parçaları birleştirerek) can verir.* Size ayetlerini gösterir ki aklınızı kullanasınız.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Bunun üzerine, "Onun bir parçasıyla ona vurun!" dedik. Allah, ölülere, işte böyle yeniden yaşam verir ve size mucizelerini gösterir; belki aklınızı kullanırsınız diye.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Bu maksatla dedik ki: "Bu (prensib)i bu türden (çözünlenmemiş cinayet olaylarından) bazılarına da uygulayın!" Allah aklınızı kullanabilesiniz diye ölüyü işte böyle diriltir ve ayetlerini size bu şekilde gösterir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şöyle dedik: "Kesilen ineğin bir parçasıyla, öldürülen adama vurun." İşte böyle diriltir Allah ölüleri. Size ayetlerini gösteriyor ki, aklınızı işletebilesiniz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Bunun için de: "Ona (cesede, kestiğiniz ineğin) bir parçasıyla vurun" demiştik. Böylece, Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir; ki akıllanasınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onun için dedik ki: "O sığırın bir parçasıyla öldürülen kişiye vurun." İşte böyle, Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir, taki aklınızı başınıza alasınız.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Biz dedik ki: "Bu (prensibi) bu gibi (çözümlenmemiş cinayet olaylarının bazılarında da uygulayın: Bu yolla Allah canları ölümden korur ve kendi iradesini size gösterir ki (bunu görüp) muhakemenizi kullan(mayı öğren)ebilirsiniz."
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
"Sığırın bir parçası ile öldürülene vurun" dedik. (Denileni yaptılar ve ölü dirildi.) İşte, Allah ölüleri böyle diriltir, düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
onun için dedik ki o bakaranın bir parçasile o maktule vurun, işte böyle Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir gerek ki akıllanasınız
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onun için "(ineğin) bir parçasıyla o (öldürülene) vurun." demiştik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir, size ayetlerini gösterir ki düşünesiniz.
Gültekin Onan
"(Sığırın) bir parçasıyla ona (öldürülene) vurun (daraba)" dedik. İşte, Tanrı ölüleri böyle diriltir ve ayetlerini böyle gösterir (yüriyküm) ki akledesiniz.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onun için biz "Ona (öldürülen o adama, kesilen o ineğin) bir parçasiyle vurun" demişdik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir, size ayetlerini (kudretini açıklayan delilleri, alametleri, mu'cizeleri) gösterir. Gerek ki aklınızı başınıza alasınız.
İbni Kesir
Sığırın bir parçasını ölüye vurun, demiştik. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Ve sizlere ayetlerini gösterir ki, aklınızı başınıza alasınız.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
-Bir parçasıyla ona vurun, dedik. İşte Allah ölüleri de böyle diriltir. Ve aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini gösterir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bunun üzerine dedik ki: "Kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o maktulün cesedine vurun" (Vurulunca da o diriliverdi.) İşte Allah bunu nasıl dirilttiyse ölüleri de öyle diriltir. Aklınızı iyice kullanasınız diye ayetlerini size gösterir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
"Onun (boğazlanan ineğin) bir parçasıyla (özünüzdeki ilahi kuvveyi kullanarak) vurun (öldürülene)!" dedik. İşte böylece hayata kavuşturur ölüyü. . . Size böylece (varlığınızdaki kuvvenin) işaretlerini gösterir, ta ki aklınızı kullanın (değerlendirin).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
We said, "Strike (the victim) with part (of the heifer)." That is when GOD brought the victim back to life, and showed you His signs, that you may understand.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
We said: "Strike him with parts from it." It is thus that God brings the dead to life, and He shows you His signs that you may comprehend.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
We said, "Strike him with its parts." It is thus that God brings the dead to life, and He shows you His signs that you may reason.
# Kelime Anlam Kök
1 fekulna: dedik ki قول
2 dribuhu: vurun ona (öldürülene) ضرب
3 bibea'diha: (ineğin) bir parçasıyla بعض
4 kezalike: işte böylece
5 yuhyi: diriltir حيي
6 llahu: Allah
7 l-mevta: ölüleri موت
8 ve yurikum: ve size gösterir راي
9 ayatihi: ayetlerini ايي
10 leallekum: umulur ki
11 tea'kilune: düşünürsünüz عقل