2. Bakara suresi 97. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

De ki: "Kim Cibril'e* düşmansa, bilsin ki O*, onu* bilgisi dahilinde* iki eli arasındakileri* tasdik edici, müminlere doğru yolu gösterme ve müjde olarak senin kalbine indirmiştir.

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
Kul men kane aduvven li cibrile fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillahi musaddikan lima beyne yedeyhi ve huden ve buşra lil mu'minin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
- De ki: "Cebrail'e düşman olanlar bilsinler ki, Cebrail Kur'an'ı senin gönlüne Allah'ın izniyle indirdi. Kur'an, kendinden önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için rehber ve müjdedir." Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Şunu de: 'Kendinden öncekileri doğrulayıcı, inananlara yol gösterici ve müjde olarak ALLAH'ın izniyle bunu kalbine indiren Cibril'e her kim düşman olursa,
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
De ki: "Kim Cibril'e* düşmansa, bilsin ki O*, onu* bilgisi dahilinde* iki eli arasındakileri* tasdik edici, müminlere doğru yolu gösterme ve müjde olarak senin kalbine indirmiştir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
De ki "Cebrail'e kim düşmanlık ederse bilsin ki öncekileri onaylayıcı bir rehber olan ve inanıp güvenenlere müjde veren bu kitabı o, senin kalbine Allah'ın izni ile indirmiştir."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
De ki: "Cibril'e kim düşmansa, kuşkusuz, O, hem ellerinde bulunanı doğrulayan hem inananlara doğru yolu gösteren hem de sevinçli haberler veren olarak, Allah'ın izniyle, senin yüreğine indirmiştir!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
(Ey Nebi!) De ki: "Kim Cibril'e düşmansa, iyi bilsin ki o, hakikatten ellerinde kalanı doğrulayan, bir rehber ve inananlar için de bir müjde olan vahyi, senin kalbine Allah'tan aldığı izin sayesinde indirmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
De ki: "Kim Cebrail'e - ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı kendinden öncekini doğrulayıcı, insanlara yol gösterici ve müjde olarak senin kalbine indirmiştir - düşman kesilirse,
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
De ki: "Cibril'e kim düşman ise, (bilsin ki) gerçekten onu (Kitabı), Allah'ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı ve mü'minler için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren O'dur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Söyle: "Her kim Cebrail'e düşman ise kendisinden öncekileri doğrulayan ve müminlere bir hidayet ve müjde olan Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle o indirdi.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Ey peygamber, onlara) şunu anlat: Kim ki, Allah'ın izniyle senin kalbine, önceki çağlarda indirdiklerini doğrulayan, inananlara bir muştu ve rehber olan bu (ilahi kelam)ı indirdiği için Cebrail'e düşmanlık besliyorsa;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
De ki: "Her kim Cebrail'e düşman ise, bilsin ki o, Allah'ın izni ile Kur'an'ı; önceki kitapları doğrulayıcı, mü'minler için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Söyle, her kim Cibrile düşman ise bilsin ki o, o Kur'anı senin kalbin üzerine Allahın iznile indirdi, önündekileri tasdıklayıcı ve mü'minlere bir hidayet ve bişaret olmak için
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: "Allah'ın izniyle Kur'an'ı kendinden öncekini doğrulayıcı ve inananlara yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirdiği için, kim Cebrail'e düşman olursa,
Gültekin Onan
De ki: "Cebrail'e kim düşman ise, (bilsin ki) gerçekten onu (kitabı) Tanrı'nın izniyle kendinden öncekileri (bence: yanınızda olanı / olanları) doğrulayıcı ve inançlılar için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren O'dur. (A.Bulaç)
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Habibim) de ki: "Kim Cebraile düşman olursa" (kahrından gebersin!). Çünkü kendinden evvelki (Kitab) ları tasdik edici (ve doğrultucu) ve mü'minler için ayn-ı hidayet ve müjde olan (Kuran) ı Allahın izni ile senin kalbinin üstüne o indirmişdir.
İbni Kesir
De ki; kim Cebrail'e düşmansa (bilsin ki; ) elinin önündekileri tasdik eden, mü'minler için hidayet ve müjde olan senin kalbine Allah'ın izniyle o indirmiştir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
De ki: -Cebrail'e düşman olan bilsin ki O, daha önceki kitapları doğrulayan, mü'minler için yol gösterici ve müjde olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indirmiştir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
De ki: "Kim Cebrail'e düşman ise iyi bilsin ki, bu Kur'an'ı daha önceki kitapları tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere, Allah'ın izniyle senin kalbine o indirmiştir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
De ki: "Kim Cibril'e düşman ise şunu bilmeli; kesinlikle O, kendindekinden öncekini tasdik eden ve iman edenlere hidayet ve müjde olanı (Kuran'ı) senin şuuruna Biiznillah (varlığını meydana getiren Esma bileşiminin elvermesiyle) inzal etmiştir. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Say, "Anyone who opposes Gabriel should know that he has brought down this (Quran) into your heart, in accordance with GOD's will, confirming previous scriptures, and providing guidance and good news for the believers."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Say: "Whoever is an enemy to Gabriel, then know that he has sent it down into your heart with the permission of God, authenticating what is with him, and a guide and good news for the believers."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Say, "Whoever is an enemy to Gabriel," who has sent it down into your heart by God's permission, authenticating what is already present, and a guide and good news for those who acknowledge.
# Kelime Anlam Kök
1 kul: de ki قول
2 men: kim
3 kane: ise (bilsin ki) كون
4 aduvven: düşmandır عدو
5 licibrile: Cebrail'e
6 feinnehu: şüphesiz o
7 nezzelehu: onu indirmiştir نزل
8 ala:
9 kalbike: kalbine قلب
10 biizni: izniyle اذن
11 llahi: Allah'ın
12 musaddikan: doğrulayıcı olarak صدق
13 lima:
14 beyne: بين
15 yedeyhi: kendinden öncekileri يدي
16 ve huden: ve hidayet هدي
17 ve buşra: ve müjdeci بشر
18 lilmu'minine: inananlar için امن