Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Asanı yere bırak! Onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa, dön! Korkma, güvende olanlardansın."

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ
Ve en elkı asak, fe lemma reaha tehtezzu keenneha cannun vella mudbiren ve lem yuakkıb, ya musa akbil ve la tehaf, inneke minel aminin.
#kelimeanlamkök
1ve enve diye
2elkiatلقي
3asakeasanıعصو
4felemmazaman
5rahagördüğünراي
6tehtezzu(asa'nın) titreştiğiniهزز
7keennehagibi
8cannunküçük bir yılanجنن
9vellakaçtıولي
10mudbirandönüpدبر
11velemve
12yuakkibarkasına bile bakmadıعقب
13ya musaMusa
14ekbildönقبل
15ve lave
16tehafkorkmaخوف
17innekeelbette sen
18mine-dansın
19l-amininegüvende olanlar-امن

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
"Değneğini at!" Musa, değneğin yılan gibi kıvrıldığını görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa, dön gel; korkma, şüphesiz güvende olanlardansın" denildi.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Asanı (yere) bırak!"
*
(Musa) onu yılan gibi depreşir görünce, arkasına bakmadan geri dönmüştü (ve ona şöyle seslenilmişti:) "Ey Musa! Geri dön, korkma! Artık sen güvende olanlardansın!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
"Değneğini at." Onu bir yılan gibi titreşir görünce, ardına bile bakmadan dönüp kaçtı. "Musa, dön, korkma, sen güvencedesin."

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Asanı yere bırak! Onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa, dön! Korkma, güvende olanlardansın."

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
"Değneğini bırak". O da bırakınca değneğin küçük bir yılan gibi hareket ettiğini gördü, arkasına bakmadan geriye dönüp kaçtı. "Musa! Dön! Korkma! sen güvendesin."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Değneğini at!" Fakat onun hızlı bir yılan gibi aktığını görünce, arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa! Dön ve korkma; kesinlikle güvendesin!"
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve (o ses şöyle) devam etti: "Asanı yere bırak!" Fakat o asasının küçük ve çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce, ardına bakmadan dönüp kaçmaya (başladı). "Ey Musa! Yaklaş ve korkma, çünkü sen güvence altında olanlardan birisin!

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
"Asanı at!" Asanın çevik bir yılan gibi titreyip kıvrıldığını görünce gerisin geri döndü; arkaya bile bakmadı. "Geri dön ey Musa, korkma! Güven içinde olanlardansın."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
"Asanı bırak." (Attıktan hemen sonra) onun şimdi bir yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı. "Ey Musa, dön ve korkuya kapılma. Şüphesiz güvendesin."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bırak asanı!" Musa, onun bir çevik yılan misali hareket ettiğini görünce öyle bir dönüp kaçtı ki, arkasına bile bakmadı. "Ey Musa, yüzünü dön ve korkma; çünkü sen güvenlik içinde olanlardansın!

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve (sonra Allah, o'na:) "Asanı yere bırak!" (dedi). Fakat, Musa, asasının yılan gibi hızla hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. (Ve Allah, o'na:) "Ey Musa!" (dedi,) "(Geri dön), yaklaş, korkma! Çünkü sen (bu dünyada da, öte dünyada da) güvenlik içinde olan kimselerdensin!"

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
"Değneğini (yere) at." (Musa, değneğini attı). Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce, arkasına bakmadan dönüp kaçtı. (Bu sefer şöyle seslenildi:) "Ey Musa! Beri gel, korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve şöyle: bırak Asanı, derken onu sanki (bir cann) bir çevik yılan gibi ihtizaz ediyor görünce öyle bir dönüp kaçtı ki arkasına bile bakmadı, ya Musa, yüzünü dön ve korkma çünkü sen aminindensin

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
"Asanı at!" (Musa attığı kocaman) asa'sının küçük bir yılan gibi titreş(ip hareket et)tiğini görünce (korkudan) öyle dönüp kaçtı (ki) arkasına bile bakmadı: "Ey Musa, dön, korkma, sen güvende olanlardansın."

Gültekin Onan
"Asanı bırak." Onun şimdi bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı. "Ey Musa, dön ve korkuya kapılma. Şüphesiz güvendesin (aminiyn)."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(30-31) Derken oraya gelince feyizli (ve mümtaz) bir yerdeki vadinin sağ kıyısından, ağacdan: "Ya Musa, aalemlerin Rabbi olan Allah ben im ben" diye. Ve "asaanı (yere) bırak" diye nida olundu. Şimdi (Musa) onu bir yılan gibi deprenir görünce arkasını dönüb uzaklaşdı, geri dönmedi. "Ya Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen emniyyetde olanlardansın".

İbni Kesir
Asanı bırak, diye seslenildi. Onun bir yılan gibi deprendiğini görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen emniyyette olanlardansın, denildi.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
(30-31) Musa oraya vardığında, mübarek beldede, vadinin sağ tarafından bir ağaçtan: -Ey Musa! Ben, Alemlerin Rabbi olan Allah'ım! "Değneğini yere at", diye ses geldi. Değneğin bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. -Ey Musa, gel, korkma, sen güven içindesin.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
"Haydi asanı yere bırak!" Musa onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı, bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. "Gel Musa! Endişe etme, çünkü sen güven içinde olanlardansın!"

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
"Asanı at!"... (Musa) sanki ince küçük yılan gibi titreyip hareket ediyor görünce (asasını), arkasına bakmadan dönüp kaçtı ondan... (Allah buyurdu): "Ya Musa, geri dön ve korkma! Muhakkak ki sen güvendekilerdensin!"

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
'Değneğini at.' Onu bir yılan gibi titreşir görünce, ardına bile bakmadan dönüp kaçtı. 'Musa, dön, korkma, sen güvencedesin.'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Asanı yere bırak! Onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa, dön! Korkma, güvende olanlardansın."

Rashad Khalifa The Final Testament
"Throw down your staff." When he saw it moving like a demon, he turned around and fled. "O Moses, come back; do not be afraid. You are perfectly safe.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
"And cast down your staff." So when he saw it vibrate as if it were a Jinn, he turned around to flee and would not return. "O Moses, come forward and do not be afraid. You are of those who are safe."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
"Now, throw down your staff." So when he saw it vibrate as if it were a Jinni, he turned around to flee and would not return. "O Moses, come forward and do not be afraid. You are of those who are safe."