Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Elini koynuna sok, kusursuz beyaz olarak çıkar. Telaşlanma, kollarını kendine çek. Bu ikisi, senin Rabb'inden, Firavun ve onun melelerine iki burhandır. Kuşkusuz ki onlar, sapkın bir kavimdir."

اُسْلُكْ يَدَكَ ف۪ي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَٓاءَ مِنْ غَيْرِ سُٓوءٍۘ وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۬ئِه۪ۜ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِق۪ينَ
Usluk yedeke fi ceybike tahruc beydae min gayri su, vadmum ileyke cenahake miner rehbi fe zanike burhanani min rabbike ila fir'avne ve melaih, innehum kanu kavmen fasikin.
#kelimeanlamkök
1asluksokسلك
2yedekeeliniيدي
3fi
4ceybikekoynunaجيب
5tehrucçıksınخرج
6beyda'ebembeyazبيض
7min
8gayriolmaksızınغير
9su'inbir kusurسوا
10vedmumve çekضمم
11ileykekendine
12cenahakekanadını (kollarını)جنح
13mine
14r-rahbikorkudan (açılan)رهب
15fezanikeişte bunlar
16burhananiiki delildirبرهن
17min-nden
18rabbikeRabbi-ربب
19ila
20fir'avneFir'avn'a
21ve meleihive onun adamlarınaملا
22innehumçünkü onlar
23kanuolmuşlardırكون
24kavmenbir kavimقوم
25fasikineyoldan çıkanفسق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Elini koynuna koy, lekesiz, bembeyaz çıksın. Ellerini koltuk altına çek, korkun kalmasın." Bu ikisi, Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinin iki mucizesidir. Doğrusu onlar yoldan çıkmış bir topluluktu.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Elini koynuna sok ki kusursuz bembeyaz çıksın.* Korkudan dolayı (açılan) kollarını da kendine çek! İşte bu iki (olay) Firavun ve yöneticilerine karşı Rabbin tarafından (sana verilen) iki kesin delildir. Şüphesiz ki onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kanatlarını katlayıp indir. Bu ikisi, Firavun ve ileri gelen ekibine Efendinden iki delildir. Onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Elini koynuna sok, kusursuz beyaz olarak çıkar. Telaşlanma, kollarını kendine çek. Bu ikisi, senin Rabb'inden, Firavun ve onun melelerine* iki burhandır.* Kuşkusuz ki onlar, sapkın bir kavimdir."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Elini koynuna sok, pürüzsüz, bembeyaz çıkacaktır. Korkudan dağıldın, kendine gel! Bunlar, Rabbin tarafından Firavun'a ve ileri gelenlerine göstereceğin iki kanıttır. Onlar söz dinlemez bir topluluk haline geldiler" diye seslenildi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Elini göğsüne sok; pürüzsüz bir biçimde ışıldayarak çıksın. Korkudan açılan kollarını topla. İşte bunlar, Firavun ve ileri gelenlerine, Efendinden iki güçlü kanıttır. Aslında, onlar, yoldan çıkmış bir toplumdur!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Şimdi) elini göğsüne sok! Her tür kusurdan arınmış olarak tertemiz, ışıl ışıl bir beyazlıkta çıkacaktır. Haydi tüm korku, hüzün ve kaygılarından uzaklaşarak kendini topla! İşte bu ikisi senin, Firavun ve onun kurmaylarına Rabbin katından (gönderildiğinin) açık belgeleridir: çünkü onlar yoldan sapmış bir toplum olup çıktılar."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Elini koynuna sok, lekesiz bembeyaz çıkıversin. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bunlar, Firavun ve kodamanlarına karşı Rabbinden sana güçlü iki kanıttır. Firavun ve yardakçıları yoldan çıkmış bir güruhtur."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Ve (her türlü) dehşetten yana kanatlarını kendine doğru çek. İşte bunlar, senin Rabbinden Firavun ve önde gelen adamlarına iki kesin kanıt (mucize)dir. Gerçekten onlar, fasık bir topluluktur."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Elini koynuna sok, çıksın bembeyaz, kusursuz olarak. Korkudan (açılan) kollarını kendine kavuştur! İşte bu ikisi, Rabbinden Firavun'a ve ileri gelen adamlarına karşı sana iki kesin delil! Çünkü onlar, yoldan çıkan bir topluluk oldular"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "(Ve şimdi) elini koynuna sok; lekesiz olarak bembeyaz (ışıl ışıl) çıksın! Ve bütün korkulardan sıyrılmış olarak (artık) kolunu kanadını indir! Bu iki şey, senin, Rabbin tarafından Firavun ve onun seçkinler çevresine (gönderilen bir elçi) olduğunu gösteren alametlerdir. Çünkü onlar yoldan çıkmış, yozlaşmış bir topluluk haline gelmiş bulunuyorlar."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Elini koynuna sok. (Alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek (toparlan). İşte bunlar, Firavun ve ileri gelen adamlarına (göstermen için) Rabbin tarafından (sana verilen) iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Elini koynuna sok, çıksın bembeyaz, bir afetsiz ve heybetten cenahını kendine kavuştur, işte bu ikisi sana iki bürhan, rabbından Fir'avne ve cem'ıyyetine, çünkü onlar fasık bir kavm oldular

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Ve kanadını korkudan kendine çek. İşte bunlar, Fir'avn'a ve onun adamlarına (göstermek için) Rabbinden sana verilen iki delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır."

 • Gültekin Onan

  "Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Ve (her türlü) dehşetten yana kanatlarını kendine doğru çek. İşte bunlar, senin rabbinden Firavun ve önde gelen adamlarına iki kesin kanıt (mucize)dir. Gerçekten onlar fasıklar kavmidir."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Elini yakanın içine sok. Afetsiz, bembeyaz olarak çıkacakdır o. Korkudan (kanad gibi açılan) ellerini kendine (birbirine) kavuşdur (korkma). İşte bu iki (mu'cize) Fir'avna ve cemaatına Rabbinden iki burhandır. Çünkü onlar fasıklar güruhudur" diye (buyuruldu).

 • İbni Kesir

  Elini koynuna sok, lekesiz bembeyaz çıksın. Ellerini kendine çek, korkun kalmasın. Bu ikisi, Firavun ve erkanına karşı Rabbından iki burhandır. Doğrusu onlar, fasıklar güruhudur, denildi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan gevşeyen kollarını kendine çek. İşte bunlar, Firavun ve çevresine karşı Rabbinin iki belgesidir. Onlar, yoldan çıkmış bir toplumdur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Elini koynuna sok! Şimdi çıkar: İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Yılana karşı korkudan ötürü tavır alma saikiyle kanat gibi açılan kollarını kendine çekip toparlan, korkma artık! İşte bunlar, Rabbin tarafından Firavun ile onun ileri gelen yetkililerine gönderilen iki mucizedir. Onlar gerçekten iyice yoldan çıkmış bir güruhtur."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Elini koynuna sok, sağlıklı bembeyaz çıkar! Korkudan kaldırdığın kollarını da indir, rahatla! İşte bu ikisi, Firavun ve onun ileri gelenlerine, Rabbinden iki delildir.. . Muhakkak ki onlar inançları bozuk bir toplumdurlar. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kanatlarını katlayıp indir. Bu ikisi, Firavun ve ileri gelen ekibine Rabbinden iki delildir. Onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Elini koynuna sok, kusursuz beyaz olarak çıkar. Telaşlanma, kollarını kendine çek. Bu ikisi, senin Rabb'inden, Firavun ve onun halkının ileri gelenlerine iki burhandır.* Kuşkusuz ki onlar, yoldan çıkmış bir kavimdir.

 • Progressive Muslims

  "Place your hand into your pocket. It will come out white without any blemish, and fold your hand close to your side against fear. These are two proofs from your Lord, to Pharaoh and his leaders. They have been a wicked people."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Insert thou thy hand into thy bosom; it will come forth white, without evil. And draw thou thine arm to thee against fear. And these are two evidences from thy Lord to Pharaoh and his eminent ones; they are a perfidious people.”

 • Aisha Bewley

  Put your hand inside your shirt front. It will emerge pure white yet quite unharmed. And hug your arms to your sides to still your fear. These are two proofs from your Lord for Pharaoh and his ruling circle. They are a deviant people.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Put your hand into your pocket; it will come out white without a blemish. Fold your wings and settle down from your fear. These are two proofs from your Lord, to be shown to Pharaoh and his elders; they have been wicked people."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Place your hand into your pocket. It will come out white without any blemish, and fold your hand close to your side against fear. These are two proofs from your Lord, to Pharaoh and his commanders; for they are a wicked people."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Place your hand into your pocket. It will come out white without any blemish, and fold your hand close to your side against fear. These are two proofs from your Lord, to Pharaoh and his entourage. They have been a wicked people."