Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Üstelik nice nesiller inşa ettik. Üzerlerinden ömürler geçti. Medyen Halkı arasında ayetlerimizi okuyan da sen değildin. Fakat seni Resul olarak gönderen Biziz.

وَلٰكِنَّٓا اَنْشَأْنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً ف۪ٓي اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَاۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِل۪ينَ
Ve lakinna enşe'na kurunen fe tetavele aleyhimul umur, ve ma kunte saviyen fi ehli medyene tetlu aleyhim ayatina, ve lakinna kunna mursilin.
#kelimeanlamkök
1velakinnafakat biz
2enşe'nayarattıkنشا
3kurunenbirçok nesillerقرن
4fe tetavelegeçtiطول
5aleyhimuonların üzerinden
6l-umuruuzun zamanlarعمر
7ve mave
8kuntesen değildinكون
9saviyenoturmuşثوي
10fiarasında
11ehlihalkıاهل
12medyeneMedyen
13tetluokusaydınتلو
14aleyhimbunlara
15ayatinaayetlerimiziايي
16velakinnalakin
17kunnabizizكون
18mursilineelçi olarak gönderenرسل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ama biz nice nesiller var ettik. Üzerlerinden yıllar geçti. Medyen halkı arasında bulunmadığından onlara ayetlerimizi okumuyordun, fakat biz sürekli peygamberler gönderiyorduk.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Oysa) biz nice nesiller var etmiştik de onların üzerinden uzun zaman geçmişti. Sen ayetlerimizi kendilerine tilavet etmek (okuyup aktarmak) üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değildin.* Ancak bütün elçileri gönderen bizdik.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Fakat biz birçok nesiller yarattık. Üzerinden çok zaman geçti. Sen Medyen halkı arasında bulunup ayetlerimizi okuyor da değildin. Ancak, biz elçiler göndeririz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Üstelik nice nesiller inşa ettik. Üzerlerinden ömürler geçti. Medyen Halkı arasında ayetlerimizi okuyan da sen değildin. Fakat seni Resul olarak gönderen Biziz.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Üstelik yeni nesiller var ettik; uzun uzun yaşadılar. Medyenliler arasına yerleşip ayetlerimizi okuyan biri de değildin. Ama biz onlara elçiler göndermeye devam ettik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Fakat Biz, birçok kuşaklar oluşturduk. Onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Medyen halkı arasında yaşamış da değilsin ki, ayetlerimizi bunlara okuyabilesin. Fakat Biz, gönderenleriz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Tam aksine, Biz (o günden bu güne) nice kuşaklar var ettik ve bunların üzerinden de nice zaman akıp gitti. Dahası Sen, kendilerine mesajlarımızı iletmek için Medyen sakinleri arasında bulunmuş da değildin; fakat (bu mesajları) öteden beri gönderip duran da yine Bizdik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ancak biz, birçok nesil oluşturduk da bunlar üzerinden ömürler akıp gitti. Sen Medyen halkı içinde oturarak onlara ayetlerimizi okuyor değildin. Biz, peygamberler gönderiyoruz, hepsi bu.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ancak biz birçok nesiller inşa ettik de onların üzerinde (nice) ömür(ler) uzayıp geçti. Ve sen Medyen halkı içinde yaşayıp da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş değilsin. Ancak (bu bilgileri sana) gönderen biziz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Fakat Biz, birçok nesiller yarattık, ömürleri de uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında ikamet ederek ayetlerimizi onlardan okuyup öğrenmedin; fakat peygamberlik verip gönderen Biz olduk.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  tersine, Biz (onlarla senin aranda) nice nesiller yarattık ve onlardan sonra nice çağlar geçip gitti. Ve Sen, mesajlarımızı kendilerine okuyup açıklamak üzere, Medyen halkı arasında da yaşamadın; fakat Biz (elçilerimizi insanlara her zaman) gönderiyoruz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Fakat biz (Musa'dan sonra) birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin, ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz (bu haberi) göndereniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve lakin biz bir çok karınlar inşa eyledik de onların üzerlerine omür uzadı, sen Medyen ehalisi içinde ikamet ederek ayetlerimizi onlardan okuyub öğrenmedin de ve lakin biz olduk risalet verip gönderen

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fakat biz (Musa'dan sonra) birçok nesiller yarattık da onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen Medyen halkı arasında oturmuş değildin ki (orada olanları görüp öğrenesin de) ayetlerimizi bunlara okuyasın. (Bu, bir yerden görme, öğrenme ile değildir, fakat) Biz seni elçi olarak gönderdik (ve bu olayları sana vahyettik).

 • Gültekin Onan

  Ancak biz birçok nesiller inşa ettik de onların üzerinde (nice) ömür(ler) uzayıp geçti. Ve sen Medyen ehli içinde yaşayıp da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş değilsin. Ancak (bu bilgileri sana) gönderen biziz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Fakat biz (Musadan sonra) daha bir çok nesiller yaratdık da ömürleri (uzadıkça) uzadı onların. Sen Medyen ehalisi içinde ikaamet edici, olub da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de değilsin. Ancak (geçmişlerin haberleri sana) gönderenler biziz.

 • İbni Kesir

  Ama Biz; daha nice nesiller yarattık. Ömürleri uzadıkça uzadı onların. Sen, Medyen halkı arasında bulunup da onlara ayetlerimizi okumuyordun. O haberleri sana gönderen Biziz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Fakat biz, bir çok nesiller türettik. Onlar da uzun süre yaşadılar. Nitekim sen, Medyen halkı içinde kalmadın onlara ayetlerimizi okumuş da değildin. Ama onları biz gönderiyorduk.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bilakis, Biz onlarla senin aranızda birçok nesiller yarattık ve onlardan sonra birçok çağlar geçip gitti. Sen Medyen halkı arasında oturmuş da, ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de değilsin. Fakat seni resul olarak Biz gönderdik ve bunları Biz vahyettik de o sebeple biliyorsun.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bu arada nice nesiller oluşturduk, yaşayıp geçip gittiler.. . Sen Medyen halkı içinde de yaşamış değildin ki işaretlerimizi onlara bildiresin. . . Biziz Rasulleri irsal eden!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Fakat biz bir çok nesiller yarattık. Üzerinden çok zaman geçti. Sen Medyen halkı arasında bulunup ayetlerimizi okuyor da değildin. Ancak, biz elçiler göndeririz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Üstelik uzun ömürlü nice nesiller inşa ettik. Medyen Halkı arasında ayetlerimizi okuyan da sen değildin. Fakat bu bilgileri sana veren Biziz.

 • Progressive Muslims

  And We established many generations, and many ages passed them by. And you were not living among the people of Midyan, reciting Our revelations to them. But We did send messengers.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  But We produced generations; and life was lengthened for them. And thou wast not a dweller among the house of Madyan, reciting to them Our proofs, but We were ever sending.

 • Aisha Bewley

  Yet We produced further generations and ages passed. Nor did you live among the people of Madyan and recite Our Signs to them, yet We have sent you news of them.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  But we established many generations, and, because of the length of time, (they deviated). Nor were you among the people of Midyan, reciting our revelations to them. But we did send messengers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We established many generations, and many ages passed them by. And you were not living among the people of Midyan, reciting Our revelations to them. But We were to send messengers.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We established many generations, and many ages passed them by. You were not living among the people of Midyan, reciting Our signs to them. But We did send messengers.