Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlara okunduğu zaman: "Ona inandık. Kuşkusuz o, Rabb'imizden gelen Hak'tır. Biz ondan önce de teslim olanlardık." dediler.

وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُٓوا اٰمَنَّا بِه۪ٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَٓا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِه۪ مُسْلِم۪ينَ
Ve iza yutla aleyhim kalu amenna bihi innehul hakku min rabbina inna kunna min kablihi muslimin.
#kelimeanlamkök
1ve izazaman
2yutla(Kur'an) okunduğuتلو
3aleyhimonlara
4kaluderlerقول
5amennainandıkامن
6bihiona
7innehukesinlikle o
8l-hakkubir haktırحقق
9min-den
10rabbinaRabbimiz-ربب
11innazaten biz
12kunnaidikكون
13min
14kablihiondan önce deقبل
15musliminemüslümanlarسلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kur'an onlara okunduğu zaman, "Ona inandık, doğrusu o, Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz, daha önceden Müslüman olmuş kimseleriz" derler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendilerine (Kur'an) tilavet edildiği (okunup aktarıldığı) zaman "Ona iman ettik. Şüphesiz ki o, Rabbimizden gelen gerçektir. Esasen biz daha önce de müslümanlardık." derler.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine okunduğu zaman, "Onu onayladık. Bu, Efendimizden gelen gerçektir. Zaten ondan önce de Müslümanlar idik" derler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlara okunduğu* zaman: "Ona inandık. Kuşkusuz o, Rabb'imizden gelen Hak'tır. Biz ondan önce de teslim* olanlardık." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara okununca şöyle diyeceklerdir: Biz ona inandık; o Rabbimizden gelen gerçek kitaptır. Biz daha önce de Rabbimize teslim olmuş kimselerdik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Zaten onlara okunduğunda, şöyle derler: "Ona inandık; kuşkusuz, O, Efendimizden gerçektir. Aslında, Ondan önce de teslim olmuştuk!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar, kendilerine (Kur'an vahyi) iletildiğinde: "Buna iman ettik, çünkü bu Rabbimizden gelen hakikatin ta kendisidir; zaten biz bundan önce de (O'na) kayıtsız şartsız teslim olmuş kimselerdik!" derler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O, onlara okunduğu zaman şöyle derler: "İnandık buna, Rabbimizden gelmiş haktır o. Biz, ondan önce de müslümanlardık."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlara okunduğu zaman: "Biz ona inandık, gerçekten o, Rabbimizden olan bir haktır, şüphesiz biz bundan önce de müslümanlar idik" derler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O kendilerine okununca hemen: "Biz buna iman ettik; bu şüphesiz Rabbimizden gelen bir gerçektir. Doğrusu biz önceden müslümandık." derler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bu kimseler (değişmeyen gerçek) kendilerine ulaştırıldığında, hemen, "Buna inandık!" derler, "Çünkü bu bize Rabbimizin katından ulaşan bir gerçek; bu bize ulaşmadan önce de, biz zaten O'na yürekten boyun eğen kimselerdik!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kur'an kendilerine okunduğu zaman, "Ona inandık, şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de müslümandık" derler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem kendilerine tilavet olunur olunmaz "biz, dediler: buna iyman ettik bu şübhesiz hak, rabbımızdan, biz doğrusu evvelinden müsliman idik"

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara (Kur'an) okunduğu zaman: "Ona inandık, o, Rabbimizden gelen gerçektir... Zaten biz ondan önce de müslümanlar idik." derler.

 • Gültekin Onan

  Onlara okunduğu zaman: "Biz ona inandık, gerçekten o, rabbimizden olan bir haktır, şüphesiz biz bundan önce de müslümanlar idik" derler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlara (Kur'an) okunduğu zaman: "Buna inandık. Şübhesiz ki bu, Rabbimizden (gelen) bir hakdır. Hakıykat, biz bundan evvel de İslamı kabul etmiş kimselerdik" dediler.

 • İbni Kesir

  Onlara Kur'an okunduğu zaman; derler ki: Ona inandık, doğrusu o, Rabbımızdan gelen gerçektir. Şüphesiz biz, ondan önce de müslümanlar olmuştuk.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlara okununca derler ki: - Ona iman ettik, çünkü o Rabbimizden gelen gerçektir. Biz önceden de müslüman idik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kendilerine Kur'an okununca şöyle derler: "Ona iman ettik, O Rabbimizden gelen gerçeğin ta kendisidir. Biz zaten daha önce de Allah'a teslim olmuş kimselerdik."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlara bildirildiğinde: "Biz O'na iman ettik.. . Muhakkak ki O, Rabbimizden Hak'tır. . . Doğrusu biz O'ndan önce de, Rabbimize teslim olmuşluğumuzun farkındaydık!" dediler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine okunduğu zaman, 'Ona inandık. Bu, Rabbimizden gelen gerçektir. Zaten ondan önce de müslümanlar idik,' derler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlara okunduğu* zaman: "Ona inandık. Kuşkusuz o, Rabb'imizden gelen Hak'tır. Biz ondan önce de teslim* olanlardık." dediler.

 • Progressive Muslims

  And if it is recited to them, they Say: "We believe in it. It is the truth from our Lord. Indeed, we had surrendered before it."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when it is recited to them, they say: “We believe in it. It is the truth from our Lord; before it were we submitting.”

 • Aisha Bewley

  When it is recited to them they say, ‘We have iman in it; it is the truth from our Lord. We were already Muslims before it came.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When it is recited to them, they will say, "We believe in it. This is the truth from our Lord. Even before we heard of it, we were submitters."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if it is recited to them, they say: "We believe in it. It is the truth from our Lord. Indeed, we had submitted before it."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If it is recited to them, they say, "We acknowledge it. It is the truth from our Lord. Indeed, we had peacefully surrendered before it."