Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sana Kur'an'ı farz kılan, elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki: "Kimin doğru yolda olduğunu ve kimin sapkın olduğunu Rabb'im bilir."

اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَـرَٓادُّكَ اِلٰى مَعَادٍۜ قُلْ رَبّ۪ٓي اَعْلَمُ مَنْ جَٓاءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
İnnellezi farada aleykel kur'ane le radduke ila mead, kul rabbi a'lemu men cae bil huda ve men huve fi dalalin mubin.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2lleziki
3feradegerekli kılanفرض
4aleykesana
5l-kuraneKur'an'ıقرا
6leraddukeelbette seni döndürecektirردد
7ila
8meaadinvarılacak yereعود
9kulde kiقول
10rabbiRabbimربب
11ea'lemubilirعلم
12menkim
13ca'egetirmiştirجيا
14bil-hudahidayetهدي
15ve menve kim
16huveO
17fiiçindedir
18delalinbir sapıklıkضلل
19mubininapaçıkبين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şüphesiz ki seni Kur'an'a uymaya zorunlu kılan Allah, seni vaad ettiği yere ulaştıracaktır. De ki: "Rabbim, kimin hidayeti getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kur'an'ı sana farz kılan (Allah) elbette seni dönülecek yere (Mekke'ye) döndürecektir.* De ki: "Rabbim, kimin hidayetle geldiğini, kimin de apaçık bir şaşkınlık içinde olduğunu çok iyi bilendir."*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sana Kuran'ı özgüleyen, kuşkusuz seni kararlaştırılmış noktaya döndürecektir. De ki: "Kimin hidayet getirdiğini ve kimin açık bir sapıklık içinde olduğunu Efendim iyi bilir."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sana Kur'an'ı farz kılan*, elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki: "Kimin doğru yolda olduğunu ve kimin sapkın olduğunu Rabb'im bilir."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kur'an'ı sana görev olarak yükleyen Allah, elbette seni döneceğin yere döndürecektir. De ki: "Doğruyu getirenin kim olduğunu, kimin de açık bir sapıklıkta olduğunu en iyi Rabbim bilir."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, Kur'an'ı sana zorunlu yapan, dönülecek yere, kesinlikle seni döndürecektir. De ki: "Benim Efendim, kimin doğru yol üzerinde olduğunu ve kimin apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu bilir!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Ey bu vahyin muhatabı!) Senin hayatına Kur'an'ın kuşatıcı mesajıyla (istikamet) tayin eden (Allah), elbet seni yapyeni bir hayata kavuşturacaktır. (Şu halde) de ki: "Kimin hidayete erdiğini ve apaçık bir sapıklığa gömülenin de kim olduğunu asıl bilen Rabbimdir."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bu Kur'an'ı sana farz kılan, elbette ki seni vaat edilen yere/belirlenen sona götürecektir. De ki: "Hidayeti getireni de açık bir sapıklık içinde olanı da en iyi Rabbin bilir."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şüphesiz, sana Kur'an'ı farz kılan, seni dönülecek yere elbette döndürecektir. De ki: "Rabbim, hidayetle geleni de, açıkca bir sapıklık içinde olanı da daha iyi bilmektedir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Herhalde o Kur'an'ı sana farz kılan, seni mutlaka bir döndürülecek yere kadar geri getirecektir. De ki: "Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin açık bir sapıklıkta bulunduğunu daha iyi bilir."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ey inanan kişi,) apaçık bir üslupla bu Kuran'ı sana vaz'eden (Allah), şüphe yok ki, seni (ölümden sonra) yeni bir hayata döndürecektir. (Hakkı kabule yanaşmayanlara) de ki: "Kimin doğru yolda yürüdüğünü ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki: "Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her halde sana o Kur'anı farz kılan seni muhakkak bir meada kadar geri getirecektir, de ki: rabbım daha iyi bilir! Hidayetle gelen kim? Açık bir dalal içinde olan kim?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kur'an'ı sana (indiren ve) gerekli kılan (Allah), elbette seni varılacak yere döndürecektir. De ki: "Rabbim kimin hidayet getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde bulunduğunu bilir."

 • Gültekin Onan

  Şüphesiz sana Kuran'ı farz kılan, seni dönülecek yere elbette döndürecektir. De ki: "Rabbim, hidayetle geleni de, açıkca bir sapıklık içinde olanı da daha iyi bilmektedir."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Her halde o Kur'anı (n tilavetini, tebliğını ve mucibince amel etmeni) senin üzerine farz kılan (Allah) seni (yine) dönülecek yere döndürecekdir. De ki: "Hidayetle gelen kim, o apaçık bir sapıklık içinde olan kim, Rabbim çok iyi bilendir".

 • İbni Kesir

  Kur'an'ı senin üzerine farz kılan Allah; elbette seni döneceğin yere döndürecektir. De ki: Kimin doğrulukla geldiğini, kimin apaçık sapıklıkta bulunduğunu en iyi bilen Rabbımdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kur'an'ı (okumayı) sana farz kılan, seni döneceğin yere döndürecektir. De ki: -Kimin doğru yolda, kimin de apaçık sapıklıkta olduğunu en iyi Rabb'im bilir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kur'an'ı sana indirip onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah, elbette seni varılacak yere döndürecektir. De ki: "Kimin hidayet getirdiğini, kimin besbelli sapıklık içinde olduğunu Rabbim pek iyi bilmektedir."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kuran'ı (Hakikat bilgisi ve Sünnetullah'a uymayı) sana farz kılan, şüphesiz ki seni nihai hedefine de ulaştıracaktır! De ki: "Rabbim daha iyi bilir kimin Hakikat rehberi olarak geldiğini ve kimin apaçık sapık inanç içinde olduğunu. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sana Kuran'ı özgüleyen, kuşkusuz seni kararlaştırılmış noktaya döndürecektir. De ki, 'Kimin hidayet getirdiğini ve kimin açık bir sapıklık içinde olduğunu Rabbim iyi bilir.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sana Kur'an'a uymayı zorunlu kılan, elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki: "Kimin doğru yolda olduğunu ve kimin sapkın olduğunu Rabb'im daha iyi bilir."

 • Progressive Muslims

  Surely, the One who decreed the Quran to you will summon you to a predetermined appointment. Say: "My Lord is fully aware of who it is that brings the guidance, and who has gone astray."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He who made the Qur’an incumbent upon thee will return thee to a destination. Say thou: “My Lord best knows who brings guidance and who is in manifest error.”

 • Aisha Bewley

  He who has imposed the Qur’an upon you will most certainly bring you back home again. Say: ‘My Lord knows best who has brought true guidance and who is plainly misguided.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Surely, the One who decreed the Quran for you will summon you to a predetermined appointment. Say, "My Lord is fully aware of those who uphold the guidance, and those who have gone astray."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Surely, the One who decreed the Qur'an to you will summon you to a predetermined appointment. Say: "My Lord is fully aware of who it is that brings the guidance, and who has gone astray."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Surely, the One who decreed the Quran to you will summon you to a predetermined appointment. Say, "My Lord is fully aware of who it is that brings the guidance, and who has gone astray."