Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da ilk yaratışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah, son inşa etmeyi de aynı şekilde yapacaktır. Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir."

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Kul siru fil ardı fanzuru keyfe bedeel halka, summallahu yunşiun neş'etel ahıreh, innallahe ala kulli şey'in kadir.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2sirugezinسير
3fi
4l-erdiyeryüzündeارض
5fenzuruve bakınنظر
6keyfenasılكيف
7bedeebaşladıبدا
8l-halkayaratmağaخلق
9summesonra
10llahuAllah
11yunşiuyapacaktırنشا
12n-neşeteyaratmayı daنشا
13l-ahiratesonاخر
14inneçünkü
15llaheAllah
16alaüzerine
17kulliherكلل
18şey'inşeyشيا
19kadirungücü yeterقدر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
De ki: "Yeryüzünde dolaşınız da bakınız ki Allah yaratmaya nasıl başlamıştır? İşte Allah, aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
De ki: "Yeryüzünde dolaşın ve (Allah) yaratmaya nasıl başlamış bir bakın!" Allah bundan sonra son yaratılışı (ahiret hayatını) da gerçekleştirecektir. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
De ki: "Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün." Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. ALLAH'ın her şeye gücü yeter.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da ilk
*
yaratışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah, son inşa etmeyi de aynı şekilde yapacaktır. Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir."

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
De ki "Yeryüzünde gezin de Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığına bir bakın." İlerisinde Allah, o son yapılanmayı da yapacaktır). Allah her şeye bir ölçü koyar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
De ki: "Yeryüzünde dolaşın da yaratılışı nasıl başlattığına bir bakın. Sonra Allah, son yaratılışı başlatacaktır. Kuşkusuz, Allah, her şeye Gücü Yetendir!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
De ki: "Dolaşın yeryüzünü ve görün yaratılışın nasıl başladığını! Daha sonra Allah öteki hayatı da işte böyle var edecektir: çünkü Allah her şeye güç yetirendir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
De ki: "Yeryüzünde dolaşın da yaratılışın nasıl başladığına bir bakın. İleride Allah öteki oluşmaya da vücut verecektir. Allah, her şeye Kadir'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın, sonra Allah ahiret yaratmasını (veya son yaratmayı) da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "Yeryüzünde bir gezinin de bakın O'nun yaratma işini başlangıçta nasıl yaptığına; sonra da Allah, neş'e-i uhra'yı (son yapışı) inşa edecektir." Şüphesiz Allah, herşeye gücü yetendir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
De ki: "Yeryüzünü dolaşın ve Allah'ın (insanı) nasıl (harikulade bir şekilde) yoktan var ettiğini görün! Allah işte bu şekilde ikinci hayatınızı da var edecektir; çünkü Allah her şeye kadirdir!"

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
De ki: "Yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da yapacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır) Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: Arzda bir gezinin de bakın, halkı iptida nasıl yapmış, sonra da Allah "neş'eti uhra" inşa edecek şübhesiz Allah her şey'e kadir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: "Yeryüzünde gezin, bakın yaratmağa nasıl başladı, sonra Allah, son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah, her şeyi yapabilendir.

Gültekin Onan
De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın, sonra Tanrı ahiret yaratmasını (VEYA son yaratmayı) da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz, Tanrı her şeye güç yetirendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
De ki: "Yer yüzünde gezib dolaşın da (Allahın) hilkate nasıl başladığını görün. Allah yeni bir ahiret hayaatını da tekrar yaratacakdır. Çünkü Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.

İbni Kesir
De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah; yeni bir ahiret hayatını da tekrar yaratacaktır. Muhakkak ki Allah; her şeye kadirdir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
De ki: -Yeryüzünde gezin ve yaratmanın nasıl başladığını, sonra Allah'ın onu yeni bir yaratışla nasıl yarattığına bakın. Kuşkusuz, Allah'ın her şeye gücü yeter.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
De ki: "Dünyayı gezin dolaşın da, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra, Allah tekrar yaratmayı da ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah elbette her şeye kadirdir."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
De ki: "Arzda (bedende) inceleme yapıp, yaratmaya nasıl başladığına bir bakın... Bundan sonra Allah, neş'e-i ahireti (gelecek yaşam bedeninizi) inşa eder... Muhakkak ki Allah her şey üzerine Kaadir'dir. "

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
De ki, 'Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün.' Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. ALLAH'ın her şeye gücü yeter.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da ilk
*
yaratışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah, son yaratılışı da aynı şekilde yapacaktır. Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir."

Rashad Khalifa The Final Testament
Say, "Roam the earth and find out the origin of life." For GOD will thus initiate the creation in the Hereafter. GOD is Omnipotent.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Say: "Roam the earth and observe how the creation was initiated. Thus God will establish the final creation. God is capable of all things."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Say, "Roam the earth and observe how the creation was initiated. Then God will establish the final design. God is capable of all things."