/ 69
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da ilk* yaratışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah, son yaratılışı da aynı şekilde yapacaktır. Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir."

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Kul siru fil ardı fanzuru keyfe bedeel halka, summallahu yunşiun neş'etel ahıreh, innallahe ala kulli şey'in kadir.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
De ki: "Yeryüzünde dolaşınız da bakınız ki Allah yaratmaya nasıl başlamıştır? İşte Allah, aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
De ki, 'Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün.' Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. ALLAH'ın her şeye gücü yeter.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da ilk* yaratışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah, son yaratılışı da aynı şekilde yapacaktır. Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir."
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
De ki "Yeryüzünde gezin de Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığına bir bakın." İlerisinde Allah, o son yapılanmayı da yapacaktır). Allah her şeye bir ölçü koyar.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
De ki: "Yeryüzünde dolaşın da yaratılışı nasıl başlattığına bir bakın. Sonra Allah, son yaratılışı başlatacaktır. Kuşkusuz, Allah, her şeye Gücü Yetendir!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
De ki: "Dolaşın yeryüzünü ve görün yaratılışın nasıl başladığını! Daha sonra Allah öteki hayatı da işte böyle var edecektir: çünkü Allah her şeye güç yetirendir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
De ki: "Yeryüzünde dolaşın da yaratılışın nasıl başladığına bir bakın. İleride Allah öteki oluşmaya da vücut verecektir. Allah, her şeye Kadir'dir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın, sonra Allah ahiret yaratmasını (veya son yaratmayı) da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "Yeryüzünde bir gezinin de bakın O'nun yaratma işini başlangıçta nasıl yaptığına; sonra da Allah, neş'e-i uhra'yı (son yapışı) inşa edecektir." Şüphesiz Allah, herşeye gücü yetendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
De ki: "Yeryüzünü dolaşın ve Allah'ın (insanı) nasıl (harikulade bir şekilde) yoktan var ettiğini görün! Allah işte bu şekilde ikinci hayatınızı da var edecektir; çünkü Allah her şeye kadirdir!"
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
De ki: "Yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da yapacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır) Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: Arzda bir gezinin de bakın, halkı iptida nasıl yapmış, sonra da Allah "neş'eti uhra" inşa edecek şübhesiz Allah her şey'e kadir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: "Yeryüzünde gezin, bakın yaratmağa nasıl başladı, sonra Allah, son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah, her şeyi yapabilendir.
Gültekin Onan
De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın, sonra Tanrı ahiret yaratmasını (VEYA son yaratmayı) da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz, Tanrı her şeye güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
De ki: "Yer yüzünde gezib dolaşın da (Allahın) hilkate nasıl başladığını görün. Allah yeni bir ahiret hayaatını da tekrar yaratacakdır. Çünkü Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.
İbni Kesir
De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah; yeni bir ahiret hayatını da tekrar yaratacaktır. Muhakkak ki Allah; her şeye kadirdir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
De ki: -Yeryüzünde gezin ve yaratmanın nasıl başladığını, sonra Allah'ın onu yeni bir yaratışla nasıl yarattığına bakın. Kuşkusuz, Allah'ın her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
De ki: "Dünyayı gezin dolaşın da, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra, Allah tekrar yaratmayı da ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah elbette her şeye kadirdir."
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
De ki: "Arzda (bedende) inceleme yapıp, yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. . . Bundan sonra Allah, neş'e-i ahireti (gelecek yaşam bedeninizi) inşa eder. . . Muhakkak ki Allah her şey üzerine Kaadir'dir. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Say, "Roam the earth and find out the origin of life." For GOD will thus initiate the creation in the Hereafter. GOD is Omnipotent.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Say: "Roam the earth and observe how the creation was initiated. Thus God will establish the final creation. God is capable of all things."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Say, "Roam the earth and observe how the creation was initiated. Then God will establish the final design. God is capable of all things."
# Kelime Anlam Kök
1 kul: de ki قول
2 siru: gezin سير
3 fi:
4 l-erdi: yeryüzünde ارض
5 fenzuru: ve bakın نظر
6 keyfe: nasıl كيف
7 bedee: başladı بدا
8 l-halka: yaratmağa خلق
9 summe: sonra
10 llahu: Allah
11 yunşiu: yapacaktır نشا
12 n-neşete: yaratmayı da نشا
13 l-ahirate: son اخر
14 inne: çünkü
15 llahe: Allah
16 ala: üzerine
17 kulli: her كلل
18 şey'in: şey شيا
19 kadirun: gücü yeter قدر