Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Haksızlık edenleri hariç, Kitap Ehli ile ancak en iyi şekilde mücadele edin. Ve deyin ki: "Biz, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ve sizin ilahınız birdir. Biz de O'na teslim olanlarız."

وَلَا تُجَادِلُٓوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُۗ اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُٓوا اٰمَنَّا بِالَّـذ۪ٓي اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
Ve la tucadilu ehlel kitabi illa billeti hiye ahsenu illellezine zalemu minhum ve kulu amenna billezi unzile ileyna ve unzile ileykum ve ilahuna ve ilahukum vahıdun ve nahnu lehu muslimun.
#kelimeanlamkök
1ve lave asla
2tucadilutartışmayınجدل
3ehleehliyleاهل
4l-kitabikitapكتب
5illabaşka şekilde
6billeti(tarzdan)
7hiyeo
8ehsenuen güzelحسن
9illadışında
10ellezine
11zelemuhaksızlık edenleriظلم
12minhumonların
13ve kuluve deyin kiقول
14amennainandıkامن
15billezi'
16unzileindirileneنزل
17ileynabize
18ve unzileve indirileneنزل
19ileykumsize
20ve ilahunave tanrımızاله
21ve ilahukumve tanrınızاله
22vahidunbirdirوحد
23ve nehnuve biz de
24lehuO'na
25muslimuneteslim olanlarızسلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Zulmedenleri/şirk koşanları hariç, kitap ehli ile en güzel bir şekilde tartışınızve "Bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim tanrımız da, sizin tanrınız da birdir. Biz O'na teslim olmuşuzdur" deyiniz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İçlerinden haksızlık edenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin* ve deyin ki: "Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da tektir ve biz O'na teslim olmuşuzdur."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zalim olanları hariç, kitap halkıyla en güzel bir biçimde tartışın ve "Bize indirileni onayladık ve size indirileni de onayladık. Bizim Tanrımız, sizin de Tanrınız birdir. Biz sadece O'na teslim olduk" deyin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Haksızlık edenleri hariç, Kitap Ehli ile ancak en iyi şekilde mücadele edin. Ve deyin ki: "Biz, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ve sizin ilahınız birdir. Biz de O'na teslim olanlarız."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yanlış davrananlar dışındaki Ehl-i Kitapla* mücadeleyi, en güzel yöntemden başkasıyla yapmayın*. Onlara deyin ki; "Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımızla sizin ilahınız birdir. Biz ona teslim olmuş kimseleriz."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Haksızlık yapanların dışındaki kitap halkıyla en güzel biçimde tartışın. Ve şunu söyleyin: "Hem bize indirilene hem de size indirilene inanıyoruz. Tanrımız ve Tanrınız aynıdır; Tektir. Çünkü biz, O'na teslim olanlarız!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Önceki vahiylerin mensuplarıyla tartışırken, haksızlık etmedikleri sürece en güzel yol ve yöntemden başkasına itibar etmeyin ve deyin ki: "Biz bize indirilene de, size indirilene de inanmışız; bizim de, sizin de ilahınız bir ve tektir; ne ki biz kayıtsız şartsız sadece O'na teslim olmuşuz."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ehl-i kitap'la, en güzel olan yöntem dışında bir yolla mücadele etmeyin! Onların zulme sapanları müstesna. Şöyle deyin: "Bize indirilene de size indirilene de iman ettik; tanrımız ve tanrınız bir. Ve biz O'na teslim olanlarız."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kitap ehli ile zulmedenleri bir yana ancak en iyi bir şekilde mücadele edin ve deyin ki: "Biz, hem bize indirilene iman ettik, hem size indirilene ve bizim ilahımız ile sizin ilahınız birdir. Ancak biz yalnız O'na teslim olmuşuzdur."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Geçmiş vahyin mensupları ile zulüm ve haksızlıktan uzak durdukları sürece en güzel şekilde tartışın ve deyin ki: "Bize indirilene inandığımız gibi size indirilmiş olana da inanıyoruz: çünkü bizim ilahımız ile sizin ilahınız tek ve aynıdır ve biz (hepimiz) O'na teslim olmuşuzdur".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İçlerinden zulmedenler hariç, Kitap ehli ile ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve (onlara) şöyle deyin: "Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir (aynı ilahtır). Biz sadece O'na teslim olmuş kimseleriz."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ehli kitaba en güzel olan suretden başkasıyle mucadele de etmeyin ancak zulmedenler başka ve deyinki; biz, hem bize indirelene iyman ettik hem size indirilene ve bizim ilahımızla sizin ilahınız bir, şu kadar ki biz yalnız ona müslimiz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kitap ehliyle, -haksızlık edenleri dışında- en güzel tarzda tartışın ve deyin ki: "Bize indirilene de size indirilene de inandık. Tanrımız ve tanrınız birdir, biz de O'na teslim olanlarız."

 • Gültekin Onan

  İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize ve size indirilene inandık; bizim tanrımız da, sizin tanrınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İçlerinden zulmedenler müstesna olmak üzere ehl-i kitab ile en güzel (savaşdan) başka bir suretle mücadele etmeyin ve deyin ki: "Bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim Allahımız da, sizin Allanınız da birdir. (Şu kadar ki) biz (ancak) Ona teslim olanlarız. (Biz Onun samimi müslümanlarıyız)".

 • İbni Kesir

  İçlerinden zulmedenler bir yana; Ehl-i Kitab ile en güzel olanın dışında mücadele etmeyin ve deyin ki Bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim tanrımız da, sizin tanrınız da birdir. Biz, O'na teslim olanlarız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kitap ehli ile en güzel şekilde mücadele et. Ancak onlardan zalim olanlar hariç. Onlara şöyle deyin: -Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olanlarız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Zulmedenleri hariç, Ehl-i kitab ile en güzel olan şeklin dışında bir tarzda mücadele etmeyin ve onlara şöyle deyin: "Biz, hem bize indirilen kitaba, hem size indirilen kitaba iman ettik. Bizim İlahımız da sizin İlahınız da bir ve aynı İlahtır ve Biz O'na gönülden teslim olduk."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Aralarındaki zulmedenler müstesna! Geçmişte kendilerine BİLGİ verilmiş olanlarla, en güzeli neyse o şekilde mücadele edin ve şöyle deyin: "Bize inzal olunana da size inzal olunana da iman ettik.. . İlahımız ve ilahınız aynı TEK'tir! Biz O'na teslim olmuşlarız. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitap halkıyla, zalim olanları hariç en güzel bir biçimde tartışın ve 'Bize indirilene inandık ve size de indirilene inandık. Bizim Tanrımız, sizin de Tanrınız birdir. Biz sadece O'na teslim olduk,'deyin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Haksızlık edenleri hariç, Kitap Ehli ile ancak en iyi şekilde mücadele edin. Ve deyin ki: "Biz, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ve sizin ilahınız birdir. Biz de O'na teslim olanlarız."

 • Progressive Muslims

  And do not argue with the people of the Scripture except in the best manner; except for those who are wicked amongst them; and Say: "We believe in what was revealed to us and in what was revealed to you, and our god and your god is the same; to Him we surrender. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And dispute not with the doctors of the Law save with what is better — save those who do wrong among them — and say: “We believe in that which was sent down to us and sent down to you, and our God and your God is One, and to Him we are submitting.”

 • Aisha Bewley

  Only argue with the People of the Book in the kindest way – except in the case of those of them who do wrong – saying, ‘We have iman in what has been sent down to us and what was sent down to you. Our God and your God are one and we submit to Him.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do not argue with the people of the scripture (Jews, Christians, and Muslims) except in the nicest possible manner - unless they transgress - and say, "We believe in what was revealed to us and in what was revealed to you, and our god and your god is one and the same; to Him we are submitters."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And do not argue with the people of the Book except in that which is better; except for those who are wicked among them; and say: "We believe in what was revealed to us and in what was revealed to you, and our god and your god is the same; to Him we submit."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do not argue with the people of the book except in the best manner; except for those who are wicked amongst them; and say, "We acknowledge what was revealed to us and in what was revealed to you, and our god and your god is the same; to Him we peacefully surrender."