/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Bir nebiye, emanete ihanet etmesi yakışmaz!* Kim ihanet ederse, Kıyamet Günü, ihanet ettiğiyle gelecektir. Sonra hiçbir haksızlık olmaksızın herkesin kazandığı tastamam verilecektir.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ
Ve ma kane li nebiyyin en yagull, ve men yaglul ye'ti bima galle yevmel kıyameh, summe tuveffa kullu nefsin ma kesebet ve hum la yuzlemun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bir peygamberin hıyanet etmesi olacak şey değildir. Kim emanete hıyanet ederse, kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese, asla haksızlığa uğratılmaksızın, kazandığı tastamam verilir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Bir peygamber ganimet mallarından hakkından fazlasını alamaz. Kim hakkından fazlasını alırsa diriliş günü o fazlalıkla gelir. Sonra herkese kazandığının karşılığı tam ödenir ve haksızlığa uğratılmazlar.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Bir nebiye, emanete ihanet etmesi yakışmaz!* Kim ihanet ederse, Kıyamet Günü, ihanet ettiğiyle gelecektir. Sonra hiçbir haksızlık olmaksızın herkesin kazandığı tastamam verilecektir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Bir nebinin güveni kötüye kullanma hakkı yoktur. Güveni kötüye kullanan, Kıyamet günü yaptığı kötülükle birlikte huzura gelir. Sonra herkese kazandığı tam verilir. Kimseye haksızlık yapılmaz.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Bir peygamberin, kamu malından çalması olacak şey değildir. Kim çalarsa, Yeniden Yaratılış Günü'nde, çaldığı şeyle birlikte gelir. Sonra, eksiksiz olarak herkese kazandıkları verilir; onlara haksızlık yapılmaz.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Bir peygamberin hile yapması düşünülemez. Zira kim hile yaparsa, kıyamet günü hilesi açığa çıkarılacaktır. Sonunda herkes, yaptıklarının karşılığını eksiksiz alacak ve hiç kimseye haksızlık edilmeyecektir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Bir peygamberin emanete hıyanet etmesi/kamu malından aşırması olacak şey değildir. Her kim hıyanet eder, kamu malından bir şey aşırırsa, aşırdığını kıyamet günü yüklenip getirir. Sonra her benliğe; kazandığı tam olarak ödenir. Hiç birine zulmedilmez.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Hiç bir peygambere, emanete ihanet yaraşmaz. Kim ihanet ederse, kıyamet günü ihanet ettiğiyle gelir. Sonra her nefis ne kazandıysa, (ona) eksiksiz olarak ödenir. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir peygamberin emanete hiyanet etmesi olur şey değildir. Her kim hiyanet ederse, ganimet ve hasılattan bir şey aşırırsa kıyamet gününde boynuna aldığı şeyi yüklenerek getirir. Sonra da herkese kazandığının karşılığı ödenir, hiç birine haksızlık edilmez.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Bir peygamberin hile yapması olacak şey değil; çünkü kim hile yaparsa, herkesin yaptıklarının tam karşılığını alacağı ve hiç kimseye haksızlık yapılmayacağı Kıyamet Günü'nde hilesi yüzüne vurulacaktır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü, hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bir Peygamber için, emanete hıyanet olur şey değildir, her kim hıyanet eder: ganimet ve hasılattan bir şey aşırırsa boynuna aldığını kıyamet günü yüklenir getirir, sonra da herkese kazandığı ödenir, hiç birine zulmedilmez.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bir peygamberin aşırması, hiyanet etmesi, olur şey değildir. Kim (emanete hıyanet eder), aşırırsa kıyamet günü aşırdığını boynuna yüklenip getirir. Sonra herkese kazandığı tastamam verilir, hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.
Gültekin Onan
Hiç bir peygambere, emanete ihanet yaraşmaz. Kim ihanet ederse, kıyamet günü ihanet ettiğiyle gelir. Sonra her nefis ne kazandıysa, (ona) eksiksiz olarak ödenir. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Bir peygamber için emanete (yahud ganimet malına) hainlik etmek? (Bu) olur şey değil. Kim böyle hainlik eder (ganimet ve ammeye aid hasılatdan bir şey aşırır, gizler) se kıyaamet günü hainlik etdiği o şey (in günahını) yüklenerek gelir. Sonra herkes ne etdi, ne kazandıysa (mücazat veya mükafatı) eksiksiz ödenir. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.
İbni Kesir
Bir peygamber için emanete hıyanet, olur şey değildir. Kim böyle hainlik ederse; kıyamet günü hainlik ettiği şey ile gelir. Sonra herkese kazandığı ödenir. Ve onlara zulmedilmez.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Bir peygamberin kendisine verilen emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Çünkü, kim O'nun emanetine hıyanet ederse, kıyamet günü hıyaneti ile gelir. Sonra herkese kazancı, haksızlık yapılmadan ödenir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Emanete hıyanet etmek, bir peygamberin yapacağı iş değildir. Her kim hıyanet edip de ganimetten veya kamuya ait hasılattan bir şey aşırır, bunu da gizlerse, kıyamet gününe o vebalini aldığı şeyler, boynuna asılı olarak gelir. Sonra her kişiye kazandığı şeylerin mükafat veya cezası eksiksiz ödenir. Ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Bir Nebinin emanete hıyanet etmesi mümkün değildir. Her kim hıyanet ederse, hıyaneti boynunda asılı olarak gelir! Bundan sonra her nefse (yaptıklarıyla) kazandığı tam olarak verilir; onlara zulmedilmez!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Even the prophet cannot take more of the spoils of war than he is entitled to. Anyone who takes more than his rightful share will have to account for it on the Day of Resurrection. That is when each soul is paid for whatever it earned, without the least injustice.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
It was not for any prophet to embezzle, and he who embezzles will be brought with what he has embezzled on the Day of Resurrection, then every soul will be given what it has earned without being wronged.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
It was not for any prophet that he should embezzle, and he who embezzles will be brought with what he has embezzled on the day of Resurrection, then every person will be given what it has earned without being wronged.
# Kelime Anlam Kök
1 ve ma: ve değildir
2 kane: olur şey كون
3 linebiyyin: bir nebinin نبا
4 en:
5 yegulle: hiyanet etmesi غلل
6 ve men: ve kim
7 yeglul: hıyanet ederse غلل
8 ye'ti: getirir اتي
9 bima: şeyi
10 galle: hıyanet ettiği غلل
11 yevme: günü يوم
12 l-kiyameti: kıyamet قوم
13 summe: sonra
14 tuveffa: tastamam verilir وفي
15 kullu: her كلل
16 nefsin: kişiye نفس
17 ma: ne ki
18 kesebet: kazandı كسب
19 ve hum: ve onlar
20 la:
21 yuzlemune: hiçbir haksızlığa uğratılmazlar ظلم