/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

"Allah fakirdir, biz zenginiz." diyenlerin sözünü, Allah elbette işitmiştir. Hem bu söylediklerini hem de haksız yere nebileri öldürmelerini yazacağız. Ve onlara, "Yakıcı azabı tadın." diyeceğiz.

لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ
Lekad semiallahu kavlellezine kalu innallahe fakirun ve nahnu agniyau se nektubu ma kalu ve katlehumul enbiyae bi gayri hakkın, ve nekulu zuku azabel harik.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Gerçekten, "Allah fakir, biz ise zenginiz" diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Onların dediklerini, haksız yere peygamberleri öldürmeleriyle birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki, "Tadın o yakıcı azabı!
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'ALLAH fakir, biz ise zenginiz,' diyenlerin sözünü ALLAH işitmekte. Söylediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini kaydedeceğiz ve 'Yakıcı azabı tadın,' diyeceğiz.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
"Allah fakirdir, biz zenginiz." diyenlerin sözünü, Allah elbette işitmiştir. Hem bu söylediklerini hem de haksız yere nebileri öldürmelerini yazacağız. Ve onlara, "Yakıcı azabı tadın." diyeceğiz.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
"Allah fakir, biz zenginiz!" diyenlerin sözünü, Allah elbette işitti. Söyledikleri sözü ve nebilerini haksız yere öldürmelerini kaydedecek* ve bir gün şöyle diyeceğiz: "Şu yangın azabını tadın bakalım!
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Gerçek şu ki, "Allah, aslında yoksuldur; oysa biz varlıklıyız!" diyenlerin sözlerini Allah duydu. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve "Tadın, yakıcı cezayı!" diyeceğiz.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
"Allah fakirdir fakat biz zenginiz!" diyenlerini laflarını Allah duymuştur. Onların hem söylediklerini, hem de peygamberleri haksız yere öldürmelerini kaydedeceğiz ve diyeceğiz ki: "Tadın yakıp kavuran azabı!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Andolsun ki Allah, "Allah yoksuldur, bizler zenginleriz!" diyenlerin sözünü işitti. Dediklerini de yazacağız, haksız yere peygamberleri öldürmelerini de. Ve şöyle diyeceğiz: "Tadın, yakıp pişiren azabı!"
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Andolsun; "Gerçek, Allah fakirdir, biz ise zenginiz" diyenlerin sözlerini Allah işitmiştir. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve: "Yakıcı olan azabı tadın" diyeceğiz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Muhakkak ki, Allah: "Allah fakirdir, bizler zenginiz." diyenlerin lakırdılarını işitti. Onların dediklerini peygamberleri haksız yere öldürmeleri ile birlikte yazacağız ve onlara: "Tadın bakalım o yangın azabını!" diyeceğiz.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
"Allah fakirdir, ama biz zenginiz!" diyenlerin sözlerini Allah duymuştur. Onların hem söylediklerini, hem de peygamberleri haksız yere öldürdüklerini kaydedeceğiz ve (Hesap Günü onlara) diyeceğiz: "Tadın bakalım ateşin azabını
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah; "Şüphesiz, Allah fakirdir, biz zenginiz" diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve, "Tadın yangın azabını!" diyeceğiz.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Elbette Allah onların: "o herhalde Allah fakırdır, bizler zenginiz" diyenlerin lakırdılarını işitti, o dediklerini Peygamberleri nahak yere öldürdüklerile beraber yazacağız da diyeceğiz: tadın bakalım o yangın azabını
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah: "Allah fakirdir, biz zenginiz." diyenlerin sözünü işitti. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve: "Yangın azabını tadın!" diyeceğiz.
Gültekin Onan
Andolsun; "Gerçek, Tanrı fakirdir, biz ise zenginiz" diyenlerin sözlerini Tanrı işitmiştir. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve: "Yakıcı olan azabı tadın" diyeceğiz.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
"Hakıykat, Allah fakirdir. Biz zenginleriz" diyenlerin lafını andolsun ki Allah işitmişdir, Söyledikleri (o sözü) haksız yere peygamberleri öldürmeleriyle beraber yazacağız ve diyeceğiz ki: "Tadın o yangın azabını"!
İbni Kesir
Gerçekten, Allah, fakirdir, bizler zenginiz, diyenlerin lafını; Allah işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini yazacağız. Ve: Tadın o yangın azabını, diyeceğiz.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah, "Allah fakirdir, biz zenginiz" diyen kimselerin sözünü işitmiştir. Onların dediklerini ve haksız olarak peygamberlerini öldürmelerini yazacak ve: -Yangın / ateşin azabını tadın, diyeceğiz.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
"Allah fakirdir biz ise zenginiz." diyenlerin sözlerini Allah elbette işitmiştir. Ama Biz onların dedikleri bu sözü ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve "Tadın bakalım o yakıcı cezayı!" diyeceğiz.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Andolsun ki, Allah ; "Muhakkak Allah fakirdir, biz zenginleriz" diyenlerin sözünü algıladı. Dediklerini ve Hakk'ın muradına karşı Nebileri öldürmelerini yazacağız ve şöyle diyeceğiz: "Tadın yakan azabı!"
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD has heard the utterances of those who said, "GOD is poor, while we are rich." We will record everything they said, just as we recorded their killing of the prophets unjustly, and we will say, "Suffer the retribution of Hell.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
God has heard the words of those who said: "God is poor and we are rich!" We will record what they have said and their killing of the prophets without right; and We will say: "Taste the retribution of the Fire!"
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God has heard the words of those who said, "God is poor and we are rich!" We will record what they said as well as their killing of the prophets without just cause. We will say, "Taste the retribution of the fire!"
# Kelime Anlam Kök
1 lekad: doğrusu
2 semia: işitti سمع
3 llahu: Allah
4 kavle: sözünü قول
5 ellezine: kimselerin
6 kalu: diyen(lerin) قول
7 inne: muhakkak
8 llahe: Allah
9 fekirun: fakirdir فقر
10 venehnu: ve biz
11 egniya'u: zenginiz غني
12 senektubu: yazacağız كتب
13 ma: şeyleri
14 kalu: onların dedikleri قول
15 ve katlehumu: ve öldürmelerini قتل
16 l-enbiya'e: nebileri نبا
17 bigayri: غير
18 hakkin: haksız yere حقق
19 ve nekulu: ve diyeceğiz قول
20 zuku: tadın ذوق
21 azabe: azabını عذب
22 l-hariki: yangın حرق