Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Rabb'imiz! Resullerinin diliyle vadettiklerini bize ver, Kıyamet Günü'nde bizi alçaltma; kuşkusuz, Sen, verdiğin sözden dönmezsin."

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِۜ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْم۪يعَادَ
Rabbena ve atina ma vaadtena ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyameh, inneke la tuhliful miad.
#kelimeanlamkök
1rabbenaRabbimizربب
2ve atinave bize verاتي
3maşeyi
4veadtenava'dettiğinوعد
5ala
6rusulikeelçilerineرسل
7ve la
8tuhzinabizi rezil, perişan etmeخزي
9yevmegünüيوم
10l-kiyametikıyametقوم
11innekezira sen
12la
13tuhlifucaymazsınخلف
14l-miaadeverdiğin sözdenوعد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Ey Rabbimiz! Bize, peygamberlerin vasıtasıyla vaad ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil etme; şüphesiz sen vaadinden caymazsın."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Rabbimiz! Bize, elçilerin vasıtasıyla vadettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil etme! Şüphesiz ki sen sözünden dönmezsin."*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Efendimiz, elçilerin yoluyla bize söz verdiğin şeyi ver, diriliş gününde bizi rezil etme. Sen sözünden hiç caymazsın."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Rabb'imiz! Resullerinin diliyle vadettiklerini bize ver, Kıyamet Günü'nde bizi alçaltma; kuşkusuz, Sen, verdiğin sözden dönmezsin."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Rabbimiz! Elçilerin aracılığı ile söz verdiğin her şeyi bize ver. Kıyamet günü bizi perişan etme. Sen sözünden dönmezsin."*

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Efendimiz! Elçilerinle söz verdiklerini bize ver. Yeniden Yaratılış Günü'nde, bizi aşağılama. Kuşkusuz, Sen, verdiğin sözden asla dönmezsin!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  "Rabbimiz! Elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve Kıyamet Günü bizi mahcup etme! Çünkü Sen, vaaadinden asla caymazsın!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Ey Rabbimiz! Resullerin aracılığıyla bize vaat etmiş olduğunu da bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen, vaadine asla ters düşmezsin."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Rabbimiz, elçilerine va'dettiklerini bize ver, kıyamet gününde de bizi 'hor ve aşağılık' kılma. Şüphesiz Sen, va'dine muhalefet etmeyensin."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  "Ey Rabbimiz, peygamberlerinle bize va'd ettiklerini ver. Kıyamet gününde yüzümüzü kara çıkarma! Şüphesiz Sen, sözünden caymazsın!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Ey Rabbimiz! Elçilerin vasıtasıyla vaad ettiğin şeyi bize bahşet ve Kıyamet Günü bizi mahcup etme! Şüphesiz, sen sözünden asla caymazsın!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize va'dettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen, va'dinden dönmezsin."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbena! Hem Peygamberlerine karşı bizlere va'dettiklerini ihsan buyur da Kıyamet günü yüzlerimizi kara çıkarma, şübhe yok ki sen va'dinde hulfetmezsin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Rabbimiz bize, elçilerine va'dettiğini ver, kıyamet günü bizi rezil, perişan etme. Zira sen verdiğin sözden caymazsın!"

 • Gültekin Onan

  "Rabbimiz, elçilerine vaadettiklerini bize ver, kıyamet gününde de bizi 'hor ve aşağılık' kılma. Şüphesiz Sen, va'dine muhalefet etmeyensin."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Ey Rabbimiz, senin peygamberlerine karşı bize va'd etdiklerini ver bize. Kıyaamet günü yüzümüzü kara çıkarma. Şübhe yok ki Sen asla sözünden dönmezsin".

 • İbni Kesir

  Rabbımız; bize peygamberlerinin va'd ettiklerini ver ve kıyamet günü rezil etme bizi. Sen, sözünden asla dönmezsin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rabbimiz, bize elçilerinle vaat ettiğin şeyleri ver ve kıyamet günü bizi perişan etme, sen sözünden dönmezsin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Rabbena! Resullerin vasıtasıyla bize vaad ettiğin mükafatları bize lütfet, bizi kıyamet günü rezil ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Rabbimiz, bize, Rasullerine vadettiğini ver ve kıyamet sürecinde bizi rezil duruma düşürme! Muhakkak ki vaadinden dönmeyensin sen. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Rabbimiz, elçilerin yoluyla bize söz verdiğin şeyi ver, diriliş gününde bizi rezil etme. Sen sözünden hiç caymazsın.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rabb'imiz! Rasullerinin diliyle vadettiklerini bize ver, Kıyamet Günü'nde bizi alçaltma; kuşkusuz, Sen, verdiğin sözden dönmezsin.

 • Progressive Muslims

  "Our Lord, and grant us what You have promised through Your messengers, and do not embarrass us on the Day of Resurrection. You do not break the promise."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Our Lord: give Thou us what Thou hast promised us by Thy messengers, and disgrace Thou us not on the Day of Resurrection; Thou wilt not break the appointment.”

 • Aisha Bewley

  Our Lord, give us what You promised us through Your Messengers, and do not disgrace us on the Day of Rising. You do not break Your promise.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Our Lord, shower us with the blessings you promised us through Your messengers, and do not forsake us on the Day of Resurrection. You never break a promise."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Our Lord, and grant us what You have promised through Your messengers, and do not embarrass us on the Day of Resurrection. You do not break the promise."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Our Lord, and grant us what You have promised through Your messengers, and do not embarrass us on the day of Resurrection. You do not break the promise."