/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

"Geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü de geceye dönüştürürsün. Diriyi, ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğine* hesapsız rızık verirsin."

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ
Tulicul leyle fin nehari ve tulicun nehara fil leyl, ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy, ve terzuku men teşau bi gayri hısab.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın. Ölüden diri ve diriden ölü çıkarırsın; dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık bağışlarsın."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsız rızıklandırırsın.'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
"Geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü de geceye dönüştürürsün. Diriyi, ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğine* hesapsız rızık verirsin."
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın.* Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Tercih ettiğin kişiye hesapsız rızık verirsin."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Geceyi, gündüzün içine katarsın; gündüzü de gecenin içine katarsın. Diriyi, ölüden çıkarırsın; ölüyü de diriden çıkarırsın. Ve dilediğine, hesapsız geçimlik verirsin!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın, gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın! Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin."
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
"Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsızca rızıklandırırsın."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
"Geceyi gündüze bağlayıp katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp katarsın; diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen, dilediğine hesapsız rızık verirsin."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
"Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın. Ölüden diri ve diriden ölü çıkarırsın. Ve dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık bağışlarsın."
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
"Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Geceyi gündüzün içinde sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın, ölüden diri çıkarırsın diriden ölü çıkarırsın, dilediğine de hisabsız rızk verirsin
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın; ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın, dilediğini hesapsız rızıklandırırsın!"
Gültekin Onan
"Geceyi gündüze bağlayıp katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp katarsın: diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen, dilediğine hesapsız rızık verirsin".
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Geceyi gündüzün içine koyarsın. Gündüzü geceye sokarsın, ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Sen kimi dilersen ona sayısız rızk verirsin.
İbni Kesir
Geceyi gündüze geçirir, gündüz geceye geçirirsin. Ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğin kimseye hesabsız rızık verirsin.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Geceyi gündüze geçirir, gündüzü de geceye sokarsın. Diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Geceyi gündüze katar günü uzatırsın, gündüzü geceye katar geceyi uzatırsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin!"
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
"Geceyi gündüze dönüştürürsün, gündüzü geceye dönüştürürsün. Diriyi ölüden çıkartırsın, ölüyü diriden çıkartırsın. Dilediğine hesapsız rızık (yaşam gıdası) verirsin. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
"You merge the night into the day, and merge the day into the night. You produce the living from the dead, and produce the dead from the living, and You provide for whomever You choose, without limits."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
"You blend the night into the day, and blend the day into the night; and you bring the living out of the dead, and bring the dead out of the living; and You provide for whom You wish without reckoning."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
"You blend the night into the day, and blend the day into the night; and you bring the living out of the dead, and bring the dead out of the living; and You provide for whom You please with no computation."
# Kelime Anlam Kök
1 tulicu: sokarsın ولج
2 l-leyle: geceyi ليل
3 fi:
4 n-nehari: gündüze نهر
5 ve tulicu: ve sokarsın ولج
6 n-nehara: gündüzü نهر
7 fi:
8 l-leyli: geceye ليل
9 ve tuhricu: ve çıkarırsın خرج
10 l-hayye: diriyi حيي
11 mine: -den
12 l-meyyiti: ölü- موت
13 ve tuhricu: ve çıkarırsın خرج
14 l-meyyite: ölüyü موت
15 mine: -den
16 l-hayyi: diri- حيي
17 ve terzuku: ve rızıklandırırsın رزق
18 men: kimseyi
19 teşa'u: dilediğin شيا
20 bigayri: olmaksızın غير
21 hisabin: hesap حسب