/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ey Rabb'im! Bana, bir ayet yap*, dedi. O da: "Bunun ayeti, işaret dili dışında insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabb'ini çokça an, O'nu sabah akşam* tesbih* et." dedi.

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ
Kale rabbic'al li ayeh, kale ayetuke ella tukellimen nase selasete eyyamin illa remza, vezkur rabbeke kesiran ve sebbih bil aşiyyi vel ibkar.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Zekeriyya, "Ey Rabbim! Bana bir alamet göster" diye yalvardı. Allah buyurdu ki: "Senin için alamet, insanlara üç gün -işaretten başka- söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabahakşam tesbih et!"
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'Rabbim, bana bir alamet ver,' dedi. 'Alametin, üç gün işaretle anlaşmanın dışında halk ile konuşmamandır. Rabbini çokça an, akşam sabah onu düşün.'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ey Rabb'im! Bana, bir ayet yap*, dedi. O da: "Bunun ayeti, işaret dili dışında insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabb'ini çokça an, O'nu sabah akşam* tesbih* et." dedi.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
(Zekeriya:) "Sahibim! Benim için bir gösterge belirle!" dedi. Allah: "Göstergen üç gün boyunca insanlarla, işaret dili dışında bir dille konuşamamandır*. Sahibini çokça an ve sabah akşam O'na ibadet et."* dedi.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Efendim! Bana bir belirti ver!" dedi. Dedi ki: "Belirtin, üç gün boyunca, göstergeyle anlaşmak dışında insanlarla konuşamayacaksın. Çok sık olarak Efendini an; akşam-sabah yücelterek an!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
(Zekeriyya) yalvardı: "Rabbim! Bana bir işaret göster!" (Allah) buyurdu ki: "Senin işaretin, insanlarla üç gün boyunca işaret dışında konuşamamandır. (Konuşma yerine) Rabbini çok zikret ve sabah-akşam, gündüz-gece O'nu tesbih et!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Zekeriyya dedi: "Rabbim, bana bir belirti ver." Allah buyurdu: "Sana belirti şudur: "İnsanlarla üç gün, işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok an. Akşam-sabah tespih et."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
(Zekeriya) "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." dedi. "Sana alamet, işaretleşme dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam sabah O'nu tesbih et." dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Zekeriyya: "Rabbim bana bir alamet ver!" dedi. Allah: "Alametin insanlarla üç gün yalnızca işaretten başka türlü konuşamamandır. Bununla birlikte Rabbini çok an ve akşam-sabah tesbih et!" buyurdu.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Zekeriya) yalvardı: "Ey Rabbim! Bana bir işaret göster!" "İşaretin şudur ki," denildi, "üç gün boyunca yüz işaretleri dışında insanlarla konuşma! Rabbini hiç durmadan an ve gece gündüz O'nun sınırsız şanını yücelt!"
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Zekeriya, "Rabbim! (çocuğum olacağına dair) bana bir alamet ver" dedi. Allah da şöyle dedi: "Senin için alamet, insanlarla üç gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Yarab! dedi: Bana bir ayet (bir alamet) yap, buyurdu ki: Ayetin nasa üç gün sade işaretten başka söz söyliyememendir. Bununla beraber rabbını çok zikret ve akşam sabah tesbih eyle
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Rabbim, o halde bana (oğlum olacağına dair) bir alamet ver!" dedi. (Allah) buyurdu ki: "Senin alametin üç gün insanlarla işaretten başka türlü konuşamamandır; Rabbini çok an, akşam sabah (O'nu) tesbih et!"
Gültekin Onan
(Zekeriya) "Rabbim, bana bir ayet ver" dedi. "Sana ayet, işaretleşme dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam, sabah O'nu tesbih et" dedi.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Zekeriyya) söyledi: "Rabbim, bana (bu hususda) bir nişan ver". (Allah) dedi ki: "Senin nişanın sade bir işaretden başka insanlara üç gün söz söyleyememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et".
İbni Kesir
Rabbım, bana bir alamet ver, dedi. Alametin, işaretten başka şekillerle insanlarla konuşmamandır. Bununla beraber Rabbını çok an ve akşam sabah tesbih et.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
-Rabbim, bana bir delil ver, dedi. Allah da: -Senin delilin, üç gün insanlarla işaretle anlaşmak dışında konuşamamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam, sabah tesbih et, buyurdu.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
O: "Ya Rabbi, bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin?" deyince, Allah: "Senin işaretin şudur: "Üç gün müddetle halkla işaretleşme dışında konuşmayacaksın! Rabbini çok zikret, sabah akşam onu tesbih ve tenzih et!" buyurdu.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
"Rabbim, benim için buna bir işaret göster" dedi (Zekeriyya). Buyurdu: "Senin için işaret, üç gün süreyle insanlarla el-yüz işaretleri dışında konuşmamandır; bunun yanı sıra Rabbini çokça an ve sabah akşam O'nun şanının yüceliğini hisset. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
He said, "My Lord, give me a sign." He said, "Your sign is that you will not speak to the people for three days, except through signals. Commemorate your Lord frequently; and meditate night and day."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
He said: "My Lord, make for me a sign." He said: "Your sign is not to speak to the people for three days except by symbol, and remember your Lord greatly, and glorify at dusk and dawn."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
He said, "My Lord, make for me a sign" He said, "Your sign is not to speak to the people for three days except by symbol, and remember your Lord greatly, and glorify at dusk and dawn."
# Kelime Anlam Kök
1 kale: dedi di قول
2 rabbi: Rabbim ربب
3 c'al: o halde ver جعل
4 li: bana
5 ayeten: bir alamet ايي
6 kale: (Allah) dedi ki قول
7 ayetuke: senin alametin ايي
8 ella:
9 tukellime: konuşamamandır كلم
10 n-nase: insanlarla نوس
11 selasete: üç ثلث
12 eyyamin: gün يوم
13 illa: başka
14 ramzen: işaretten رمز
15 vezkur: ve an ذكر
16 rabbeke: Rabbini ربب
17 kesiran: çok كثر
18 ve sebbih: ve (O'nu) tesbih et سبح
19 bil-aşiyyi: akşam عشو
20 vel'ibkari: ve sabah بكر