/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ehli Kitap'tan bir grup dedi ki: "İnananlara indirilene günün başında iman edin, günün sonunda da inkar edin. Belki dinlerinden dönerler.".

وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Ve kalet taifetun min ehlil kitabi aminu billezi unzile alellezine amenu vechen nehari vekfuru ahirahu leallehum yerciun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Kitap ehlinin bazısı şöyle der: "Müminlere indirilmiş olana sabahleyin inanıp akşamleyin inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kitap halkından bir grup dedi ki: 'İnananlara indirilmiş olana gündüzün başında inanın ve sonunda inkar edin. Böylece belki dinlerinden dönerler.'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ehli Kitap'tan bir grup dedi ki: "İnananlara indirilene günün başında iman edin, günün sonunda da inkar edin. Belki dinlerinden dönerler.".
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Ehl-i Kitaptan* bir kesim de der ki "Şu müminlere indirileni günün başında kabul edin, sonunda reddedin, belki vazgeçerler.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kitap halkından bir küme, şöyle dedi: "İnananlara indirilene, gün başında inanın; gün sonunda inkar edin. Böylece, belki dönerler!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Önceki vahyin mensuplarından bir gurup dedi ki: "İman edenlere indirilen vahye günün başında inandığınızı söyleyin, o günün sonunda inkar edin; bu sayede belki (imanlarından) dönerler;
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ehlikitap'tan bir zümre şöyle dedi: "Şu iman edenlere indirilene günün başlangıcında inanın, günün sonunda karşı çıkın. Belki onları döndürebilirsiniz;
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kitap Ehlinden bir bölümü, dedi ki: "İman edenlere inene gündüzün başlangıcında inanın, bitiminde ise inkar edin. Belki onlar da dönerler."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kitap verilenlerden bir kısmı da şöyle dedi: "Varın o inananlara indirilene güpe gündüz inanın, sonunda da dönüp inkar edin, belki onlar da dönerler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Geçmiş vahyin izleyicilerinden bazısı (birbirlerine) şöyle der: "(Muhammed'e) inananlara günün başında vahyedilene inandığınızı söyleyin, daha sonra geleni ise inkar edin ki (inançlarından) belki geri dönerler;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kitap ehlinden bir grup, "Mü'minlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin, belki onlar (size bakarak) dönerler" dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ehli kitabdan bir taife de şöyle dedi: "Varın o mü'minlere indirilene güpe gündüz iman edin, Ahırinde de dönüb küfredin belki onlar da dönerler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kitap ehlinden bir grup dedi ki: "İnananlara indirilmiş olana, günün önünde inanın, sonunda inkar edin; belki (size bakarak onlar da) dönerler;"
Gültekin Onan
Kitap ehlinden bir bölümü dedi ki: "İnananlara inene gündüzün başlangıcında inanın, bitiminde ise küfredin. Belki onlar da dönerler."
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Kitablılardan bir güruh (şöyle) dedi: "Kendilerine indirilen (Kur'an-ı kerim) e iman edenlere gündüzün evvelinde inanın, ahirinde küfr (-ü inkar) edin. Olur ki (mü'minler dinlerinden) dönerler"!.
İbni Kesir
Ehl-i Kitab'tan bir güruh şöyle dedi: Varın o mü'minlere indirilenlere güpegündüz iman edin. Sonunda da dönüp küfredin. Belki onlar da dönerler.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kitap ehlinden bir kısmı: -İman edenlere indirilene günün başında inanın, sonunda inkar edin, belki dönerler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
(72-73) Ehl-i kitaptan bir güruh birbirlerine, şöyle dediler: "Şu Müslümanlara indirilen kitaba günün başlangıcında (zahiren) iman edin, sonunda da inkar edin, olur ki onlar da şüpheye düşüp dinlerinden dönerler. Ve bir de kendi dininize tabi olandan başkasına sakın ha güvenmeyin!" Ey Resulüm, de ki: "Doğru yol, Allah'ın yoludur," Yine onlar kendi aralarında: "Size verilen vahyin, başkalarına da verildiğine veya Rabbinizin huzurunda Müslümanların karşı delil getirip sizi mağlup edeceklerine inanmayın!" derler. De ki: "Lütuf Allah'ın elindedir, dilediğine ihsan eder. Allah vasi ve alimdir (lütfu boldur, her şeyi hakkıyla bilir).
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlardan bir grup şöyle dediler: "Şu iman edenlerin yanına sabah varıp, 'inzal edilenlere iman ettik' deyin. Günün sonunda da (düşündük olmaz böyle şey diyerek) inkar edin. Böylece belki onlar da (size uyup) dönerler. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Some followers of the scripture say, "Believe in what was sent down to the believers in the morning, and reject it in the evening; maybe someday they will revert.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And a group from among the people of the Book said: "Believe in what was sent down to those who believe during the beginning of the day, and reject it by the end of it, perhaps they will return."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
A group among the people of the book said, "Acknowledge what was revealed to those who acknowledged during the beginning of the day, and reject it by the end of it; perhaps they will return."
# Kelime Anlam Kök
1 ve kalet: ve dedi ki قول
2 taifetun: bir grup طوف
3 min: -nden
4 ehli: ehli- اهل
5 l-kitabi: Kitap كتب
6 aminu: inanın امن
7 billezi': olana
8 unzile: indirilmiş نزل
9 ala: üzerine
10 ellezine: kimseler
11 amenu: inanan(lara) امن
12 veche: önünde وجه
13 n-nehari: günün نهر
14 vekfuru: ve inkar edin كفر
15 ahirahu: sonunda اخر
16 leallehum: belki onlar
17 yerciune: dönerler رجع