32. Secde suresi 27. ayet

/ 30
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Çorak araziye suyu sevk edip, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri bitkileri çıkardığımızı görmüyorlar mı? Bundan ibret almaları gerekmez mi?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاء إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ
E ve lem yerev enna nesukul mae ilel ardıl curuzi fe nuhricu bihi zar'an te'kulu minhu en'amuhum ve enfusuhum e fe la yubsirun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Kupkuru topraklara suyu ulaştırdığımızı, onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yemekte oldukları ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmüyorlar mı? Hala görmeyecekler mi?
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kıraç toprağa suyu sürerek onların ve çiftlik hayvanlarının yediği ekinleri çıkardığımızı kavramazlar mı? Görmezler mi?
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Çorak araziye suyu sevk edip, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri bitkileri çıkardığımızı görmüyorlar mı? Bundan ibret almaları gerekmez mi?
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Görmezler mi ki, kuru toprağa suyu gönderip hayvanlarının ve kendilerinin yediği bitkileri çıkarmaktayız. Bunu kavrayamıyorlar mı?
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Çorak toprağı sulayarak, kendilerinin ve hayvanlarının yiyeceği ekinleri çıkarıyoruz; artık görmeyecekler mi?
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Kıraç toprağa suyu sevk edip de onunla kendilerinin ve hayvanlarının beslendiği bitkiler çıkardığımızı nasıl görmezler? Peki ama, daha da mı görmeyecekler?
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Görmediler mi ki biz, çorak toprağa suyu salıyoruz da onunla ekinler çıkarıyoruz; hem hayvanları yiyor ondan hem kendileri. Hala görmüyorlar mı?
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Görmüyorlar mı; biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları, kendileri yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ya hiç görmediler mi, Biz kır bir yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz; ondan hayvanları da yiyor, kendileri de? Hala gözlerini açmayacaklar mı?
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Üzerinde ot bitmeyen kuru topraklara yağmur indirip kendilerinin ve hayvanlarının yiyeceği bitkileri Bizim yeşerttiğimizi görmezler mi?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Görmediler mi ki, biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız. Hala görmeyecekler mi?
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ya hiç görmediler de mi? Biz kır yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz, ondan hayvanları da yiyor, kendileri de, hala gözlerini açmıyacaklar mı?
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Görmüyorlar mı biz nasıl suyu, kuru, otsuz yere sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları da, kendileri de yiyor? Görmüyorlar mı?
Gültekin Onan
Görmüyorlar mı; biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiryoruz; ondan hayvanları, kendileri yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Suyu kupkuru ve çorak yere sevk etdiğimizi, onunla gerek hayvanlarının, gerek kendilerinin kısmen yiyegeldikleri ekini çıkarmakda olduğumuzu da görmediler mi? Haala da görmeyecekler mi?
İbni Kesir
Görmezler mi ki; Biz, kuru yerlere suyu gönderiyor, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkarıyoruz. Hala da görmeyecekler mi?
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Bizim, susuz araziyi su ile suladığımızı, onunla, hayvanların ve kendilerinin yediği ekini çıkardığımızı görmüyorlar mı? Hala doğruyu göremiyorlar mı?
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Görmüyorlar mı ki biz otsuz, kır araziye su sevk ediyoruz, onun sayesinde, hayvanların ve kendilerinin yiyecekleri ekinleri yetiştiriyoruz. Hala bunları görmeyecekler mi?
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Görmediler mi ki biz suyu çorak - kupkuru arza sevk ederiz de, o suyla, onların hayvanlarının ve kendi nefslerinin yediği ekini çıkarırız? Hala mı görmüyorlar?
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Do they not realize that we drive the water to barren lands, and produce with it crops to feed their livestock, as well as themselves? Do they not see?
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Have they not seen that We drive the water to the barren lands, and produce with it crops to feed their livestock, and themselves? Do they not see?
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Have they not seen that We drive the water to the barren lands, and produce with it crops to feed their livestock, as well as themselves? Do they not see?
# Kelime Anlam Kök
1 evelem:
2 yerav: görmüyorlar mı? راي
3 enna: biz
4 nesuku: sürüyoruz سوق
5 l-mae: suyu موه
6 ila:
7 l-erdi: yere ارض
8 l-curuzi: kuru otsuz جرز
9 fenuhricu: ve bitiriyoruz خرج
10 bihi: onunla
11 zer'an: ekin زرع
12 te'kulu: yiyor اكل
13 minhu: ondan
14 en'aamuhum: hayvanları da نعم
15 ve enfusuhum: kendileri de نفس
16 efela:
17 yubsirune: görmüyorlar mı? بصر