Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Çorak araziye suyu sevk edip, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri bitkileri çıkardığımızı görmüyorlar mı? Bundan ibret almaları gerekmez mi?
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاء إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ
E ve lem yerev enna nesukul mae ilel ardıl curuzi fe nuhricu bihi zar'an te'kulu minhu en'amuhum ve enfusuhum e fe la yubsirun.
#kelimeanlamkök
1evelem
2yeravgörmüyorlar mı?راي
3ennabiz
4nesukusürüyoruzسوق
5l-maesuyuموه
6ila
7l-erdiyereارض
8l-curuzikuru otsuzجرز
9fenuhricuve bitiriyoruzخرج
10bihionunla
11zer'anekinزرع
12te'kuluyiyorاكل
13minhuondan
14en'aamuhumhayvanları daنعم
15ve enfusuhumkendileri deنفس
16efela
17yubsirunegörmüyorlar mı?بصر
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kupkuru topraklara suyu ulaştırdığımızı, onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yemekte oldukları ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmüyorlar mı? Hala görmeyecekler mi?
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kıraç toprağa suyu sürerek onların ve çiftlik hayvanlarının yediği ekinleri çıkardığımızı kavramazlar mı? Görmezler mi?
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Çorak araziye suyu sevk edip, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri bitkileri çıkardığımızı görmüyorlar mı? Bundan ibret almaları gerekmez mi?
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Görmezler mi ki, kuru toprağa suyu gönderip hayvanlarının ve kendilerinin yediği bitkileri çıkarmaktayız. Bunu kavrayamıyorlar mı?
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Çorak toprağı sulayarak, kendilerinin ve hayvanlarının yiyeceği ekinleri çıkarıyoruz; artık görmeyecekler mi?
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Kıraç toprağa suyu sevk edip de onunla kendilerinin ve hayvanlarının beslendiği bitkiler çıkardığımızı nasıl görmezler? Peki ama, daha da mı görmeyecekler?
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Görmediler mi ki biz, çorak toprağa suyu salıyoruz da onunla ekinler çıkarıyoruz; hem hayvanları yiyor ondan hem kendileri. Hala görmüyorlar mı?
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Görmüyorlar mı; biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları, kendileri yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ya hiç görmediler mi, Biz kır bir yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz; ondan hayvanları da yiyor, kendileri de? Hala gözlerini açmayacaklar mı?
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Üzerinde ot bitmeyen kuru topraklara yağmur indirip kendilerinin ve hayvanlarının yiyeceği bitkileri Bizim yeşerttiğimizi görmezler mi?
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Görmediler mi ki, biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız. Hala görmeyecekler mi?
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ya hiç görmediler de mi? Biz kır yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz, ondan hayvanları da yiyor, kendileri de, hala gözlerini açmıyacaklar mı?
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Görmüyorlar mı biz nasıl suyu, kuru, otsuz yere sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları da, kendileri de yiyor? Görmüyorlar mı?
Gültekin Onan
Görmüyorlar mı; biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiryoruz; ondan hayvanları, kendileri yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Suyu kupkuru ve çorak yere sevk etdiğimizi, onunla gerek hayvanlarının, gerek kendilerinin kısmen yiyegeldikleri ekini çıkarmakda olduğumuzu da görmediler mi? Haala da görmeyecekler mi?
İbni Kesir
Görmezler mi ki; Biz, kuru yerlere suyu gönderiyor, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkarıyoruz. Hala da görmeyecekler mi?
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Bizim, susuz araziyi su ile suladığımızı, onunla, hayvanların ve kendilerinin yediği ekini çıkardığımızı görmüyorlar mı? Hala doğruyu göremiyorlar mı?
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Görmüyorlar mı ki biz otsuz, kır araziye su sevk ediyoruz, onun sayesinde, hayvanların ve kendilerinin yiyecekleri ekinleri yetiştiriyoruz. Hala bunları görmeyecekler mi?
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Görmediler mi ki biz suyu çorak - kupkuru arza sevk ederiz de, o suyla, onların hayvanlarının ve kendi nefslerinin yediği ekini çıkarırız? Hala mı görmüyorlar?
Rashad Khalifa The Final Testament
Do they not realize that we drive the water to barren lands, and produce with it crops to feed their livestock, as well as themselves? Do they not see?
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Have they not seen that We drive the water to the barren lands, and produce with it crops to feed their livestock, and themselves? Do they not see?
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Have they not seen that We drive the water to the barren lands, and produce with it crops to feed their livestock, as well as themselves? Do they not see?