Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlara; Babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, hemcinsleri ve antlaşma ile hak sahibi oldukları ile serbestçe görüşmelerinde bir sakınca yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kuşkusuz Allah, Her Şeye Tanık'tır.

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ ف۪ٓي اٰبَٓائِهِنَّ وَلَٓا اَبْنَٓائِهِنَّ وَلَٓا اِخْوَانِهِنَّ وَلَٓا اَبْنَٓاءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَٓا اَبْنَٓاءِ اَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَٓائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّۚ وَاتَّق۪ينَ اللّٰهَۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَه۪يداً
La cunaha aleyhinne fi abaihinne ve la ebnaihinne ve la ihvanihinne ve la ebnai ihvanihinne ve la ebnai ehavatihinne ve la nisaihinne ve la ma meleket eymanuhun, vettekinallah, innallahe kane ala kulli şey'in şehida.
#kelimeanlamkök
1layoktur
2cunahabir günahجنح
3aleyhinneonlara
4fihakkında
5abaihinnebabalarıابو
6ve lave yoktur
7ebnaihinneoğullarıبني
8ve lave yoktur
9ihvanihinnekardeşleriاخو
10ve lave yoktur
11ebna'ioğullarıبني
12ihvanihinnekardeşlerininاخو
13ve lave yoktur
14ebna'ioğullarıبني
15ehavatihinnekızkardeşlerininاخو
16ve lave yoktur
17nisaihinnekadınlarıنسو
18ve lave yoktur
19ma
20meleketmalik olduklarıملك
21eymanuhunneellerindeيمن
22vettekineve korkunوقي
23llaheAllah'tan
24inneşüphesiz
25llaheAllah
26kaneكون
27alaüzerine
28kulliherكلل
29şey'inşeyشيا
30şehidenşahittirشهد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlara babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kızkardeşlerinin oğulları, mümin kadınları ve ellerinin altında bulunan cariyelerinden dolayı bir günah yoktur. Allah'tan sakınınız; şüphesiz Allah her şeye şahittir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlara (Peygamber'in hanımlarına) babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, (tanıdık) kadınları ve sağ ellerinin sahip olduklarından dolayı herhangi bir vebal yoktur. Allah'a karşı takvâlı (duyarlı) olun! Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, diğer kadınlar ve (kadın) hizmetçileri karşısında (serbest bir biçimde giyinmelerinde) kadınlar için bir sakınca yoktur. ALLAH'ı saysınlar. ALLAH her şeye Tanıktır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlara; Babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, hemcinsleri ve antlaşma ile hak sahibi oldukları* ile serbestçe görüşmelerinde bir sakınca yoktur. Allah'a karşı takva* sahibi olun. Kuşkusuz Allah, Her Şeye Tanık'tır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Nebi'nin eşlerinin babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları ve yönetimleri altındaki esirlerle ilgili bir sorumlulukları yoktur. Ey Nebinin eşleri! Allah'tan çekinin, Allah her şeye şahittir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlar için, babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve yanlarında kendilerine bağlı olanlardan dolayı bir sakınca yoktur. Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın. Kuşkusuz, Allah, her şeye Tanıktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Ne ki) onların babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi cinslerinden olan kadınlar ve sağ elleri altında bulunanlar konusunda bir mahzur yoktur. Ama (Ey Peygamber hanımları), siz hep Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket edin: çünkü Allah her bir şeye şahittir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Peygamber'in hanımlarına; babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kızkardeşlerinin oğulları, hizmetindeki kadınlar ve anlaşmalarıyla sahip olduklarından ötürü hiçbir günah yoktur. Allah'tan korkun, ey Peygamber hanımları! Kuşkusuz, Allah herşeye tanıklık etmektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar için babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sağ ellerinin malik olduğu (cariyeleri) hakkında bir sakınca yoktur. (Ey müslüman kadınlar) Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah, her şeye şahid olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O hanımlar için babaları, oğulları, kardeşleri, kardeş oğulları, kız kardeş oğulları, müslüman kadınları ve sahip oldukları köleler hakkında bir günah yoktur; bununla beraber Allah'tan korkun (ey peygamberin hanımları), çünkü Allah, herşeye şahit bulunuyor!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Fakat) onların babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin veya kız kardeşlerinin oğullarına, kadın hizmetçilerine yahut sağ ellerinin sahip olduğu (kadın köleleri)ne (serbestçe görünmelerinde) bir mahzur yoktur. Ama (ey Peygamber eşleri, her zaman) Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; şüphesiz Allah, her şeye şahittir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mü'min kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey Peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla şahittir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O zevcelere şunlarda günah yoktur: ne ataları, ne oğulları, ne biraderleri, ne biraderlerinin oğulları, ne hemşirelerinin oğulları, ne kendi kadınları ne de ellerindeki milklerinde, bununla beraber Allaha korunun (ey Peygamberin zevceleri) çünkü Allah her şey üzerine şahid bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara (yani Peygamberin hanımlarına) ne babaları, ne oğulları, ne kardeşleri, ne kardeşlerinin oğulları, ne kızkardeşlerinin oğulları, ne kadınları ve ne de ellerinin altında bulunan (köle)leri hakkında bir günah yoktur, (bunlara karşı örtünmeleri gerekmez. Ey Peygamberin hanımları) Allah'tan korkun; şüphesiz Allah, her şeyi görmektedir.

 • Gültekin Onan

  Onlar için babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sağ ellerinin malik olduğu (cariyeler) hakkında bir sakınca yoktur. (Ey müslüman kadınlar) Tanrı'dan sakının. Şüphesiz Tanrı, her şeye şahid olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar için ne babaları, ne oğulları, ne biraderleri, ne biraderlerinin oğulları, ne kız kardeşlerinin oğulları, ne kendi kadınları, ne de sağ ellerinin malik oldukları hakkında hiçbir vebal yokdur. Allahdan korkun. Çünkü Allah her şey'in fevkında (hakıyki) bir şahiddir.

 • İbni Kesir

  Peygamber'in eşlerine; babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, hizmetçi kadınları ve sağ ellerinin malik oldukları hususunda vebal yoktur. Ve Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah; her şeye şahid olandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kadınların; babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kendileri gibi kadınlara ve cariyelerine görünmelerinde bir günah yoktur. Ey kadınlar, Allah'tan korkun. Çünkü Allah, herşeye şahittir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Peygamberin eşlerine ve mümin kadınlara: Babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kızkardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları ve malik oldukları köleler hakkında bir günah yoktur. Bunlar onların evlerine gelebilir ve onlarla karşılaşabilirler. Bununla beraber, ey Peygamber eşleri, Allah'a karşı gelmekten sakının, çünkü Allah her şeye şahittir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlara; babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, diğer iman eden kadınlar ve köleleri hakkında hicapsız görünme hususunda bir vebal yoktur.. . Allah'tan korunun. . . Muhakkak ki Allah her şey üzerine şahittir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, diğer kadınlar ve (kadın) hizmetçileri karşısında (serbest bir biçimde giyinmelerinde) kadınlar için bir sakınca yoktur. ALLAH'ı saysınlar. ALLAH her şeye Tanıktır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Nebi eşlerine; babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, hemcinsleri ve sağ ellerinin sahip oldukları* ile serbestçe görüşmelerinde bir sakınca yoktur. Allah'a karşı takva* sahibi olun. Kuşkusuz Allah, Her Şeye Tanık'tır.

 • Progressive Muslims

  There is no sin upon them before their fathers, or their sons, or their brothers, or the sons of their brothers, or the sons of their sisters, or their offspring yet to come, or their women, or those who are still their dependants. And be aware of God, for God is witness over all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  There is no blame upon them concerning their fathers, or their sons, or their brothers, or the sons of their brothers, or the sons of their sisters, or their women, or what their right hands possess. And be in prudent fear of God; God is over all things, witness.

 • Aisha Bewley

  They incur no blame in respect of their fathers or their sons or their brothers or their brothers’ or sisters’ sons, or their women or any slaves they own. Have taqwa of Allah. Allah is witness of all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The women may relax (their dress code) around their fathers, their sons, their brothers, the sons of their brothers, the sons of their sisters, the other women, and their (female) servants. They shall reverence GOD. GOD witnesses all things.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  There is no sin upon them before their fathers, or their sons, or their brothers, or the sons of their brothers, or the sons of their sisters, or their women, or those who are maintained by their oaths. And be aware of God, for God is witness over all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  There is no sin upon them before their fathers, or their sons, or their brothers, or the sons of their brothers, or the sons of their sisters, or their offspring yet to come, or their women, or those who are still their dependants. Be aware of God, for God is witness over all things.