Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey iman edenler! Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın! Allah; O'nu, onların söylediklerinden temize çıkardı. O, Allah'ın yanında yüzü ak olan biriydi.

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اٰذَوْا مُوسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُواۜ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَج۪يهاً
Ya eyyuhellezine amenu la tekunu kellezine azev musa fe berreehullahu mimma kalu, ve kane indallahi veciha.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2ellezinekimseler
3amenuinanan(lar)امن
4la
5tekunuolmayınكون
6kallezinekimseler gibi
7azeveziyet edenاذي
8musaMusa'ya
9feberraehuonu beraat ettirdiبرا
10llahuAllah
11mimma
12kaluonların dediklerindenقول
13ve kaneve idiكون
14indeyanındaعند
15llahiAllah
16vecihenitibarlıوجه
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın!Nihayet Allah, onu, dedikleri şeyden temize çıkardı. Musa, Allah katında şerefli idi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın!* (Sonunda) Allah onu, dedikleri şeyden temize çıkarmıştı. O, Allah katında itibarlıydı.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey iman edenler, Musa'yı incitenler gibi olmayın. ALLAH onu onların suçlamalarından akladı. ALLAH'ın katında itibarı olan biriydi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın! Allah; O'nu, onların söylediklerinden* temize çıkardı. O, Allah'ın yanında yüzü ak olan biriydi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey inanmış kimseler! Siz, Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onu, hakkında söyledikleri şeylerden dolayı akladı. O, Allah katında değerli bir kişidir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey inanca çağırılanlar! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Sonunda Allah, söyledikleri şeylerden, Onu temize çıkardı. Çünkü O, Allah'ın katında saygındı.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ey iman edenler! Musa'ya eziyet eden (İsrailoğulları) gibi olmayın! Hatırlayın ki Allah onların itham ettikleri şeylerden onu temize çıkardı: ve o Allah katında zaten hatırlı biriydi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Allah, Musa'yı onların dediğinden uzak tutmuştur. O, Allah katında olumlu, itibarlı bir kul idi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey iman edenler, Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın; ki sonunda Allah onu, demekte olduklarından temize çıkardı. O, Allah katında vecihti.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey iman edenler, sizler o Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın! Eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden temize çıkardı. O, Allah katında yüzlü (itibar sahibi) idi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Siz ey imana ermiş olanlar! Musa'ya eziyet eden (İsrailoğulları) gibi olmayın; (unutmayın ki) Allah, (onu kendisine karşı veya kendisi hakkında) ileri sürdükleri iddialardan temize çıkardı çünkü o, Allah katında büyük şeref ve itibar sahibiydi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa, Allah katında itibarlı bir kimse idi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey o bütün iyman edenler! Sizler o, Musaya eza edenler gibi olmayın, eza ettiler de Allah, onu onların dediklerinden tebrie etti temize çıkardı, o, Allah yanında yüzlü idi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey inananlar, şu kimseler gibi olmayın ki, Musa'ya eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden beraat ettirdi; o, Allah yanında vecih (gözde, itibarlı bir kul) idi.

 • Gültekin Onan

  Ey inananlar, Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın; ki sonunda Tanrı onu demekte olduklarından temize çıkardı. O Tanrı katında vecihti.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey iman edenler, siz de Musayi incitenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı. O, Allah indinde yüzlü (i'tibarlı bir zat) idi.

 • İbni Kesir

  Ey iman edenler: Musa'ya eziyet vermiş olanlar gibi olmayın. Nitekim Allah, onu söyledikleri şeyden uzak tutmuştu. Ve o, Allah katında değerli idi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey iman edenler, Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Nitekim Allah, O'nu onların söylediklerinden temize çıkardı. O, Allah katında değerli bir kimseydi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de, Allah onu, onların dediklerinden akladı, beri olduğunu ortaya koydu. O, Allah nezdinde pek itibarlı bir kişi idi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey iman edenler! Musa'ya eziyet verenler gibi olmayın! Allah, Onu (onların) dediklerinden temize çıkardı.. . Allah indinde vechini teslim etmiş idi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey inananlar, Musa'yı incitenler gibi olmayın. ALLAH onu onların suçlamalarından akladı. ALLAH'ın katında itibarı olan biriydi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın! Allah; O'nu, onların söylediklerinden* temize çıkardı. O, Allah'ın yanında yüzü ak olan biriydi.

 • Progressive Muslims

  O you who believe, do not be like those who harmed Moses, but then God cleared him of all they said, and he was honourable before God.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O you who heed warning: be not as those who hindered Moses: God absolved him of what they said; and he was in the sight of God esteemed.

 • Aisha Bewley

  You who have iman! do not be like those who abused Musa. Allah absolved him of what they said and he was highly honoured with Allah.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O you who believe, do not be like those who hurt Moses, then GOD absolved him of what they said. He was, in the sight of GOD, honorable.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O you who believe, do not be like those who harmed Moses, but then God cleared him of all they said, and he was honorable before God.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O you who acknowledge, do not be like those who harmed Moses, but then God cleared him of all they said, and he was honorable before God.