Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlarsa yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine su seddinin suyunu salıverdik. Ve iki cennetlerini, acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sedir ağacı bulunan iki cennete çevirdik.

فَاَعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَاَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَل۪يلٍ
Fe a'radu fe erselna aleyhim seylel arimi ve beddelna-hum bi cenneteyhim cenneteyni zevatey ukulin hamtın ve eslin ve şeyin min sidrin kalil.
#kelimeanlamkök
1feea'raduama yüz çevirdilerعرض
2feerselnabu yüzden gönderdikرسل
3aleyhimüzerlerine
4seyleseliniسيل
5l-arimiArimعرم
6ve beddelnahumve çevirdikبدل
7bicenneteyhimonların iki bahçesiniجنن
8cenneteyniiki bahçeyeجنن
9zevateybulunan
10ukulinyemişliاكل
11hamtinburukخمط
12ve eslinve acı meyvalıاثل
13ve şey'inve içindeشيا
14min
15sidrinsedir ağacıسدر
16kalilinbirazقلل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Buna rağmen onlar yüz çevirdiler. Biz de onların üzerlerine barajları yıkan o seli gönderdik. Onların bahçelerini acı yemişli, meyvesiz ve içinde birkaç sedir ağacı bulunan iki verimsiz bahçeye dönüştürdük.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Ancak) onlar yüz çevirmişlerdi. Bu yüzden üzerlerine Arim Seli'ni* göndermiştik. Onların iki bahçesini, acı meyveli, ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki (harap) bahçeye çevirmiştik.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de barajın selini onlara göndererek çifte bahçelerini, acı meyveler, ılgın ve biraz da sedir ağacı içeren çifte bahçelere çevirdik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlarsa yüz çevirdiler*. Biz de üzerlerine su seddinin suyunu salıverdik. Ve iki cennetlerini*, acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sedir ağacı bulunan iki cennete* çevirdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ama onlar uyarılara kulak asmadılar; biz de üzerlerine Arim selini göndererek onların iki bahçesini yok edip yerinde buruk yemişli ağaçlar, ılgınlık ve biraz da sedir ağacı oluşturduk.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Fakat yüz çevirip uzaklaştılar. Bunun üzerine, barajın sularını gönderdik. Ve onların iki bahçesini, buruk yemişli, acı meyveli birkaç sidir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne var ki onlar yüz çevirdiler. İşte bu yüzden Biz onların üzerine (barajlarını) yıkan şiddetli bir sel gönderdik ve o iki has bahçeyi, acı meyveli çalılar ve ılgınlarla kaplı, içerisinde birkaç sedir cinsi ağaç bulunan harap bir bahçeye çevirdik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ne var ki onlar yüz çevirdiler; biz de üzerlerine Arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini, buruk yemişli, acı ılgınlı, birazcık da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece biz de onlara Arim selini gönderdik. Ve onların iki bahçesini, buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az bir şey de sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Fakat onlar, yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim selini salıverdik ve o güzelim iki bahçelerini buruk yemişli, ılgınlı ve biraz da sidir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirdik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama onlar (Bizden) yüz çevirip uzaklaştılar ve bu yüzden barajlarını yıkıp geçen, sahip oldukları (son derece verimli) iki bahçeyi sadece böğürtlen, ılgın ve birkaç tane (yabani) sedir ağacından ibaret (virane) bir bahçeye çeviren bir sel gönderdik.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fakat onlar bakmadılar, biz de üzerlerine arim seylini salıverdik ve o dilber iki Cennetlerini buruk yemişli, ılgınlık, az bir şey de sidirden iki harap Cennete çevirdik.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ama (şükürden) yüz çevirdiler; bu yüzden üzerlerine Arim selini gönderdik; onların iki bahçesini buruk yemişli, acı meyvalı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

 • Gültekin Onan

  Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece biz de onlara Arim selini gönderdik. Ve onların iki bahçesini, buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az bir şey de sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Fakat onlar (bu nimetin şükründen) yüz çevirdiler. Biz de onlara Arim selini gönderdik. (O) ikişer cennetlerinin yerinde de ekşi yemişli, acı ılgınlı ve az bir şey de Arabistan kirazından (olmak üzere haraab) iki (şer) bostan peyda etdik.

 • İbni Kesir

  Ama onlar, yüz çevirdiler. Böylece Biz de üzerlerine Arim selini gönderdik. Ve onların iki bahçesini, buruk yemişli, ılgınlık ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yüz çevirmişlerdi de, onlara "arim seli"ni göndermiştik. Onların bahçelerini, buruk meyveli, acı ılgın ağaçlı ve bol otlu bahçelere çevirmiştik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Fakat onlar bu davete sırtlarını döndüler, Biz de onların üzerlerine kükremiş, hırçın mı hırçın, bendleri yıkan bir sel gönderdik. O güzelim bahçelerini, içinde sadece buruk yemişli, ılgınlık, biraz da dikeni çok, meyvesi az ağaçlardan ibaret bozulmuş bahçelere çevirdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar yüz çevirdiler.. . Bu yüzden onlara Arım Seli'ni irsal ettik ve (baraj yıkılmasıyla oluşan bu sel ile) onların iki bahçesini, acı meyveli ağaçlar ve birkaç sedir ağacından ibaret hale dönüştürdük.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de barajın selini onlara göndererek çifte bahçelerini, acı meyveler, ılgın ve biraz da sedir ağacı içeren çifte bahçelere çevirdik

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlarsa yüz çevirdiler*. Biz de üzerlerine su seddinin suyunu salıverdik. Ve iki cennetlerini*, acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sedir ağacı bulunan iki cennete* çevirdik.

 • Progressive Muslims

  But they turned away, so We sent them a polluted water, and We substituted their two gardens into two gardens of bad tasting fruits, thorny plants, and a skimpy harvest.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then they turned away, so We sent upon them the flooding of the dam, and gave them in exchange for their two gardens, two gardens bearing bitter fruit, and tamarisk, and something of sparse lote trees.

 • Aisha Bewley

  But they turned away so We unleashed against them the flood from the great dam and exchanged their two gardens for two others containing bitter-tasting plants and tamarisk and a few lote trees.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They turned away and, consequently, we poured upon them a disastrous flood, and we substituted their two gardens into two gardens of bad tasting fruits, thorny plants, and a skimpy harvest.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  But they turned away, so We sent them a destructive flash flood, and We substituted their two gardens with two gardens of rotten fruits, thorny plants, and a skimpy harvest.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  But they turned away, so We sent them a destructive flash flood, and We substituted their two gardens into two gardens of rotten fruits, thorny plants, and a skimpy harvest.