Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki, Sebelilerin yaşadıkları yerde bir ayet vardı: Sağda ve Solda iki cennet! Rabb'inizin rızkından yiyin ve O'na şükredin. Temiz bir belde ve çok bağışlayıcı bir Rabb!

لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌۚ جَنَّتَانِ عَنْ يَم۪ينٍ وَشِمَالٍۜ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُۜ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ
Lekad kane li sebein fi meskenihim ayeh, cennetani an yeminin ve şimal, kulu min rızkı rabbikum veşkuru leh, beldetun tayyibetun ve rabbun gafur.
#kelimeanlamkök
1lekadandolsun
2kanevardırكون
3lisebeinSebe (oğulların)ın
4fiyerlerde
5meskenihimoturduklarıسكن
6ayetunbir ibretايي
7cennetaniiki bahçeجنن
8an
9yemininsağdanيمن
10ve şimalinve soldanشمل
11kuluyeyinاكل
12min-ndan
13rizkirızkı-رزق
14rabbikumRabbinizinربب
15veşkuruve şükredinشكر
16lehuO'na
17beldetun(bir) ülkeبلد
18tayyibetunhoşطيب
19ve rabbunve Rabbinربب
20gafurunçok bağışlayandırغفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sebe'lilerin yurtlarında Allah'ın kudretine bir işaret vardır. Sağlı sollu iki bahçe vardı. Onlara, "Rabbinizin verdiği rızıktan yiyiniz ve O'na şükrediniz" denildi. Ne güzel bir ülke ve ne güzel affedici bir Rabb!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki sağdan ve soldan iki bahçeye sahip olan sebe' kavmi için oturdukları yerde bir ders vardır. (Onlara:) "Rabbinizin rızkından yiyin ve O'na şükredin!" (demiştik). İşte güzel bir şehir ve çok bağışlayan bir Rab!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sebelilerin evleri, sağlı sollu iki bahçeyle birlikte bir harikaydı. Efendinizin rızkından yeyin ve O'na şükredin. Güzel bir ülke ve Bağışlayan bir Efendi...

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, Sebelilerin yaşadıkları yerde bir ayet* vardı: Sağda ve Solda iki cennet!* Rabb'inizin rızkından yiyin ve O'na şükredin.* Temiz bir belde ve çok bağışlayıcı bir Rabb!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sebe'lilerin oturdukları yerde bir (ibret) gösterge vardı;: sağlı sollu iki bahçe. Onlara: "Sahibinizin verdiği rızıktan yiyin ve ona şükredin" denmişti. "Hoş bir şehriniz ve kusurları örten bir Sahibiniz var."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gerçek şu ki, Sebe Toplumu için, yerleşim yerlerinde bir kanıt vardı; sağdan ve soldan iki bahçe. "Efendinizin verdiği yiyeceklerden yiyin ve O'na şükredin!" Güzel bir yöre ve Sınırsız Bağışlayan Efendi!

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu (bu), yurtlarında bir nice ibret bulunan Sebe halkı için de geçerliydi: sağdan ve soldan boylu boyunca uzanan cennetler (gibi bir doğa, hal diliyle sanki şöyle sesleniyordu): "Rabbinizin size bahşettiği rızıktan nasiplenin, ama O'na olan şükrünüzü de eda edin! (İşte) tarifsiz güzellikte bir yurt ve tarifsiz bağışlayıcı bir Rab!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun, Sebe' için kendi meskenlerinde bir ibret vardı. Sağ ve soldan iki bahçe. Rabbinizin rızkından yiyin de O'na şükredin. Tertemiz bir belde ve affeden bir Rab...

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, Sebe' (halkı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. (Evleri) Sağdan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demiştik ki:) "Rabbinizin rızkından yiyin ve O'na şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabb(iniz var)."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki, Sebe topluluğu için yurtlarında gerçekten bir ibret vardı; sağlı sollu iki bahçe! Onlara hal diliyle: "yiyin Rabbinizin rızkından da O'na şükredin, ne güzel, hoş bir şehir ve bağışlayan bir Rabb!" derlerdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Sebe halkı, (çekici güzellikler içindeki) yurtlarında (Allah'ın rahmetinin) bir işaretine sahiptiler; sağa ve sola doğru uzanan iki (geniş) bahçe, (onlara sanki şu çağrıyı yapıyordu:) "Rabbinizin size bahşettiği rızıktan yiyin ve O'na şükredin! Ne güzel topraklar ve ne bağışlayıcı bir Rab!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, Sebe' halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı: Biri sağda biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: "Rabbinizin rızkından yiyin ve O'na şükredin. Beldeniz güzel bir belde, Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabdir."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Celalime kasem ederim ki Sebe' için meskenlerinde hakıkaten bir ayet vardı: Sağ ve soldan iki Cennet, yeyin diye rabbınızın rızkından da ona şükredin, ne güzel! Hoş bir belde, gafur bir rab.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun (Kahtan oğlu, Ya'rub oğlu...) Sebe (oğulların)ın oturdukları yerlerde de bir ibret vardır: (O meskenler) Sağdan, soldan iki bahçe (ile çevrili idi. Onlara): "Rabbinizin rızkından yeyin de O'na şükredin! Hoş (bir) ülke, çok bağışlayan Rab!" (denilmişti).

 • Gültekin Onan

  Andolsun, Sebe (halkı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. (Evleri) Sağdan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demiştik ki:) "Rabbinizin rızkından yiyin ve O'na şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir rabb(iniz var)."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun ki "Sebe'" (kavmini) n sakin olduğu yerde (de) bir ibret vardı. (Her ev) sağdan, soldan iki (şer) cennet (bağçe ile muhacir idi). (Onlara:) "Rabbinizin rızkından yeyin, Ona şükredin. Çok güzel (temiz) bir belde. Rab (şükredenleri) cidden yarlığayıcıdır" (denilmişdi).

 • İbni Kesir

  Sebe'liler için yurdlarında bir ayet vardı: Sağlı sollu iki bahçe. Rabbınızın rızkından yeyin ve O'na şükredin. Güzel bir belde ve bağışlayan bir Rabb.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sebe halkı için, ülkelerinde bir ibret vardı: Sağlı sollu bir bahçe! -Rabbiniz'in rızkından yiyin ve O'na şükredin. Güzel bir belde ve bağışlayıcı bir Rab!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gerçekten Sebe' halkına, oturdukları diyarda bir ibret dersi vardı. Onların meskenleri sağdan soldan iki bahçe ile çevrili idi. Peygamberleri kendilerine dedi ki: "Allah'ın nimetlerinden yiyiniz, içiniz, O'na şükrediniz. Ne hoş bir diyar! Ne iyi, ne müsamahalı ve bağışlayıcı bir Rab!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki Sebe halkına kendi meskenlerinde (bedenlerinde) bir işaret vardır! Sağdan ve soldan iki bahçe ile çevrili.. . (Kendilerine): "Rabbinizin yaşam gıdasından beslenin ve O'na şükredin! Tayyib bir belde ve Ğafur bir Rab!" (denildi).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sebe'lilerin evleri, sağlı sollu iki bahçeyle birlikte bir harikaydı. Rabbinizin rızkından yeyin ve O'na şükredin. Güzel bir ülke ve Bağışlayan bir Rab...

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, Sebe'lilerin yaşadıkları yerde bir ayet* vardı: Sağda ve Solda iki cennet!* Rabb'inizin rızkından yiyin ve O'na şükredin.* Temiz bir belde ve çok bağışlayıcı bir Rabb!

 • Progressive Muslims

  There was for Sheba a sign in their homeland, with two paradises, on the right and the left. "Eat from the provisions of your Lord, and be thankful to Him." A good land, and a forgiving Lord.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  There was for Saba’ a proof in their dwelling-place: — two gardens, on the right hand and on the left — “Eat of the provision of your Lord, and be grateful to Him. A good land and a forgiving Lord!”

 • Aisha Bewley

  There was also a sign for Saba in their dwelling place: two gardens – one to the right and one to the left. ‘Eat of your Lord’s provision and give thanks to Him: a bountiful land and a forgiving Lord.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Sheba's homeland used to be a marvel, with two gardens on the right and the left. Eat from your Lord's provisions, and be appreciative of Him - good land, and a forgiving Lord.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  There was for Sheba a sign in their homeland, with two gardens on the right and the left. "Eat from the provisions of your Lord, and be thankful to Him." A good land, and a forgiving Lord.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  There was for Sheba a sign in their homeland, with two paradises, on the right and the left. "Eat from the provisions of your Lord, and be thankful to Him." A good land, and a forgiving Lord.