Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlarla bereketli kıldığımız kentler arasında birbirlerine yakın kasabalar yaptık. Bunlar arasında yolculuk yapılacak yollar düzenledik. "Buralarda geceleri ve gündüzleri güvenli olarak yolculuk yapın dedik.

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّت۪ي بَارَكْنَا ف۪يهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا ف۪يهَا السَّيْرَۜ س۪يرُوا ف۪يهَا لَيَالِيَ وَاَيَّاماً اٰمِن۪ينَ
Ve cealna beynehum ve beynel kurelleti barekna fiha kuren zahireten ve kadderna fihes seyr, siru fiha leyaliye ve eyyamen aminin.
#kelimeanlamkök
1ve cealnave var ettikجعل
2beynehumonların arasındaبين
3ve beyneve arasındaبين
4l-kurakentlerقري
5lleti
6baraknabereketlendirdiğimizبرك
7fihaiçinde
8kurankentlerقري
9zahiratenaçıkça görünenظهر
10ve kaddernave takdir ettikقدر
11fihabunlar arasında
12s-seyrayürümeyiسير
13siruyürüyünسير
14fihaoralarda
15leyaliyegeceleriليل
16ve eyyamenve gündüzleriيوم
17amininegüven içindeامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onların yurdu ile mübarek kıldığımız şehirler arasında, birbirinden görünen beldeler yerleştirdik. Aralarında gidip gelmeyi kolaylaştırdık. "Güven içerisinde oralarda gece ve gündüz gidip geliniz" dedik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar(ın yurdu) ile kendilerini bereketlendirdiğimiz şehirler arasında, kolayca görünen şehirler var etmiş ve bunlar arasında (kolayca) yürümelerini (seyahat etmelerini) mümkün kılmıştık. (Onlara) "Oralarda geceleri ve gündüzleri güven içinde yürüyün (seyahat edin!" demiştik).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlarla bereketli kıldığımız bölgeler arasına vahalar yerleştirdik ve orayı yolculuğa elverişli yaptık: "Geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde orada dolaşın."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlarla bereketli kıldığımız kentler arasında birbirlerine yakın kasabalar yaptık. Bunlar arasında yolculuk yapılacak yollar düzenledik. "Buralarda geceleri ve gündüzleri güvenli olarak yolculuk yapın dedik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Halbuki onlarla, bereketli kıldığımız şehirler arasında, biri diğerinin arkasından gelen kentler var etmiş, yolculuk yapmaya uygun ölçüler koymuş ve "Oralarda gece - gündüz güven içinde yolculuk edin" demiştik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ongun yaptığımız ülkelerle onların arasına art arda yöreler yerleştirdik ve bunların arasında yolculuklar belirledik: "Geceleri ve gündüzleri güven içinde dolaşın!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Biz (bu helaktan önce) onlara, mübarek kıldığımız şehirlerle kendileri arasına birbirine nazır beldeler inşa ed(ecek kudret ver)dik; ve bunlar arasında düzenli ulaşımı temin ettik; (ve bu yolla) "Geceler ve gündüzler boyunca güvenli bir biçimde yolculuk yapın!" (demiş olduk).

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz onlarla, içini bereketle doldurduğumuz kentler arasında, sırt sırta vermiş kasabalar oluşturduk; bunlar arasında gidiş gelişler belirledik. "Geceleri ve güdüzleri, güven içinde gezip dolaşın oralarda." dedik.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendileriyle, içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında (biri diğerinden) görünebilen şehirler var ettik ve orada yürüme (imkanlarını) takdir ettik: "Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın" (dedik).

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz, onlarla o bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta şehirler meydana getirmiş ve onlara da düzenli gidiş geliş imkanı sağlamış "Gezin oralarda, geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde!" demiştik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Biz, (o toplumun çöküşünden önce,) kutsadığımız şehirler ile onlar arasına birbirlerinin görüş mesafesinde bulunan (birçok) kasaba yerleştirdik; ve böylece (onlar için) seyahati kolaylaştırdık, (ve adeta) "Bu (topraklarda) hem geceleri hem de gündüzleri güven içinde seyahat edin!" (dedik).

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sebe' halkı ile bereketlendirdiğimiz kentler arasına (her biri diğerinden) görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş gelişi belirledik (seyahati kolaylaştırdık) ve onlara da şöyle dedik: "Oralarda gece gündüz güvenlik içinde dolaşın."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz onlarla o feyz-u bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta karyeler meydana getirmiştik ve onlarda muntazam seyr-ü sefer takdir eylemiştik, gezin oralarda gecelerce ve gündüzlerce emniyyet içinde demiştik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlarla, içinde bereketler yarattığımız kentler arasında, açıkça görünen kentler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdir ettik: "Oralarda geceleri ve gündüzleri güven içinde yürüyün" (dedik).

 • Gültekin Onan

  Kendileriyle, içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında (biri diğerinden) görünebilen şehirler var ettik ve orada yürüme (imkanlarını) takdir ettik: "Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik (aminiyn) içinde gezip dolaşın" (dedik).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar (ın yurdu) ile (feyz ve) bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta nice kasabalar yapmışdık. Oralarda seyr (ve sefer etmelerini) takdir etmiş, (kendilerine:) "Gecelerce ve gündüzlerce oralarda korkusuz gezin, dolaşın" (demişdik).

 • İbni Kesir

  Onlarla mübarek kıldığımız kasabalar arasında, görünebilen kasabalar var ettik. Ve orada gezilecek belirli yerler yaptık. Orada geceleri ve gündüzleri emniyet içerisinde gezin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar ile bereketlendirdiğimiz şehirler arasında, seçkin şehirler yaptık ve güven içinde gündüz gece seyahat edin diye, aralarında gidip gelmeyi kolaylaştırdık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onların diyarlarıyla, feyz ve bereket verdiğimiz kutlu beldeler arasında sırt sırta vermiş, biri birinden görülebilen nice kasabalar var ettik ve bunlar arasında düzenli ulaşım imkanları sağladık. "Oralarda geceler ve gündüzler boyunca, güven içinde gezin dolaşın!" dedik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar (Sebe'liler) ile içlerinde bereketler halk ettiğimiz şehirler arasında görünen mesafelerde beldeler oluşturduk.. . Onların arasında seyahati düzenledik. . . "Oralarda gece ve gündüz, güvenli olarak seyredin" (dedik).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlarla bereketli kıldığımız bölgeler arasına vahalar yerleştirdik ve orayı yolculuğa elverişli yaptık: 'Geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde orada dolaşın.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sebe'lilerle bereketli kıldığımız şehirler arasına birbirlerine yakın kasabalar yaptık. "Buralarda geceleri ve gündüzleri güvenli olarak yolculuk yapmaları için onlara ulaşım yolları düzenledik.

 • Progressive Muslims

  And We placed between them and between the towns that We blessed, towns that were easy to see; and We measured the journey between them: "Travel in them by night and day in complete security. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We made between them and the cities We had blessed cities visible; and determined the journey between them: “Travel in this by night and day in safety.”

 • Aisha Bewley

  We placed between them and the cities We had blessed other clearly conspicuous cities, making them measured stages on the way: ‘Travel between them in safety by night and day. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We placed between them and the communities that we blessed other oases, and we secured the journey between them: "Travel therein days and nights in complete security."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We placed between them and between the towns that We blessed, towns that were easy to see; and We measured the journey between them: "Travel in them by night and day in complete security."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We placed between them and between the towns that We blessed, towns that were easy to see; and We measured the journey between them: "Travel in them by night and day in complete security."