Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Onu ilk defa inşa eden, ona hayat verecek. Ve O, yaratmayı çok iyi bilendir."

قُلْ يُحْي۪يهَا الَّـذ۪ٓي اَنْشَاَهَٓا اَوَّلَ مَرَّةٍۜ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٌۙ
Kul yuhyihellezi enşeeha evvele merreh, ve huve bi kulli halkın alim.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2yuhyihaonları diriltecekحيي
3llezi
4enşeehayaratanنشا
5evveleilkاول
6merratindefaمرر
7ve huveve O
8bikulliherكلل
9halkinyaratmayıخلق
10alimunbilirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı çok iyi bilir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Onları ilk kez yoktan var eden diriltecektir. O, her türlü yaratmayı* çok iyi bilendir."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "Kim onları ilk kez yarattıysa onları yine O diriltecek. O her türlü yaratmayı bilendir."*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Onu ilk defa inşa* eden, ona hayat verecek. Ve O, yaratmayı çok iyi bilendir."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki; onları ilk var eden diriltecektir. O, yaratmanın her şeklini bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Onları ilk kez yaratan, yeniden yaşam verecektir. Çünkü O, her türlü yaratmayı bilir!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Onları ilk defa kim yoktan var ettiyse O hayat verecek. Zira O, her tür yaratığın ve yaratmanın akıl sır ermez bilgisine bütünüyle vakıftır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Onlara hayatı verecek olan, onları ilk kez yaratandır. O, bütün yaratılmışları/her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Onları, ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O, her yaratmayı bilir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltir ve o yaratmanın her türlüsünü bilir."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Onları yoktan var eden, (yeniden) hayat (da) verir, çünkü O, her tür yaratma eyleminin bilgisine sahiptir;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki onları ilk defa inşa eden diriltir ve o her halkı bilir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir."

 • Gültekin Onan

  De ki: "Onları, ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O, her yaratmayı bilir."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim) de ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı hakkıyle bilendir".

 • İbni Kesir

  De ki: Onları ilk defa yaratan, diriltecektir. O, her yaratmayı bilendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Onları ilk defa meydana getiren diriltecek. O her türlü yaratmayı bilir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltir, hem O, yaratmanın her türlüsünü bilir."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Onları daha önce inşa eden diriltip hayat verecektir! 'HU' Esma'sıyla her yaratışı Aliym'dir. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki, 'Kim onları ilk kez yarattıysa onları yine O diriltecek. O her türlü yaratmayı bilendir.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Onu ilk defa inşa* eden, ona hayat verecek. Ve O, yaratmayı çok iyi bilendir."

 • Progressive Muslims

  Say: "The One who made them in the first place will resurrect them. He is fully aware of every creation."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “He will give them life who produced them the first time,” — and He knows all creation —

 • Aisha Bewley

  Say ‘He who made them in the first place will bring them back to life. He has total knowledge of each created thing;

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "The One who initiated them in the first place will resurrect them. He is fully aware of every creation."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "The One who has made them in the first place will resurrect them. He is fully aware of every creation."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "The One who made them in the first place will resurrect them. He is fully aware of every creation."