/ 83
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Önlerine ve arkalarına birer set çektik*. Böylece onları perdeledik. Artık gerçeği görmezler.*

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ
Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe agşeynahum fe hum la yubsırun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları çepeçevre kuşattık. Artık göremezler.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çekerek onları perdeledik; artık göremezler.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Önlerine ve arkalarına birer set çektik*. Böylece onları perdeledik. Artık gerçeği görmezler.*
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Sanki önlerine bir engel, arkalarına da bir engel koyup onları kuşatmışız da göremiyorlar*.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Önlerine ve arkalarına set çekerek onları perdeledik; onlar, artık görmezler.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Yine (adeta) önlerinden ve arkalarından birer set çekmiş ve gözlerini perdelemişizdir de, artık görememektedirler.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Önlerine bir set, arkalarına da başka bir set çektik. Böylece onları kuşatıp sardık; artık onlar görmezler.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Biz önlerinde bir sed, arkalarında bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hem önlerinden bir set, hem arkalarından bir set çekmişiz ve kendilerini sarmışızdır; artık baksalar da görmezler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
önlerine ve arkalarına setler çektik ve göremesinler diye üzerlerine perdeler geçirdik:
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hem önlerinden bir sedd ve arkalarından bir sedd çekmişiz, kendilerini sarmışızdır da baksalar da görmezler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Önlerinden bir sed ve arkalarından bir sed çektik de onları kapattık; artık görmezler.
Gültekin Onan
Biz önlerinde bir sed, arkalarında bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Biz hem önlerinden bir sed, hem arkalarından bir sed çektik. Böylece onları sarıverdik. Artık görmezler.
İbni Kesir
Önlerinden bir sed ve arkalarından da bir sed çekmişizdir. Gözlerini perdelemişizdir. Bu yüzden artık göremezler.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Önlerine bir set, arkalarına da bir set çekerek onları bürüdük de artık göremezler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak, öylesine çepeçevre sardık ki, artık hiç göremezler onlar...
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Onların önlerinden bir set (geleceği göremezler) ve arkalarından bir set (geçmişlerinden ders almazlar) oluşturduk da böylece onları bürüdük. . . Artık onlar görmezler.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
And we place a barrier in front of them, and a barrier behind them, and thus, we veil them; they cannot see.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And We have placed a barrier in front of them, and a barrier behind them, thus We shielded them so they cannot see.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
We have placed a barrier in front of them, and a barrier behind them, thus We shielded them so they cannot see.
# Kelime Anlam Kök
1 ve cealna: ve kıldık (çektik) جعل
2 min:
3 beyni: önlerinden بين
4 eydihim: önlerinden يدي
5 sedden: bir sed سدد
6 ve min: ve
7 halfihim: arkalarından خلف
8 sedden: bir sed سدد
9 fe egşeynahum: ve onları kapattık غشو
10 fehum: artık onlar
11 la:
12 yubsirune: görmezler بصر