Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Önlerine ve arkalarına birer set çektik. Böylece onları perdeledik. Artık gerçeği görmezler.

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ سَداًّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَداًّ فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe agşeynahum fe hum la yubsırun.
#kelimeanlamkök
1ve cealnave kıldık (çektik)جعل
2min
3beyniönlerindenبين
4eydihimönlerindenيدي
5seddenbir sedسدد
6ve minve
7halfihimarkalarındanخلف
8seddenbir sedسدد
9fe egşeynahumve onları kapattıkغشو
10fehumartık onlar
11la
12yubsirunegörmezlerبصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları çepeçevre kuşattık. Artık göremezler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Önlerinden ve arkalarından bir set çektik ve onları çepeçevre kuşattık; gerçeği görmezler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çekerek onları perdeledik; artık göremezler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Önlerine ve arkalarına birer set çektik*. Böylece onları perdeledik. Artık gerçeği görmezler.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sanki önlerine bir engel, arkalarına da bir engel koyup onları kuşatmışız da göremiyorlar*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Önlerine ve arkalarına set çekerek onları perdeledik; onlar, artık görmezler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine (adeta) önlerinden ve arkalarından birer set çekmiş ve gözlerini perdelemişizdir de, artık görememektedirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Önlerine bir set, arkalarına da başka bir set çektik. Böylece onları kuşatıp sardık; artık onlar görmezler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz önlerinde bir sed, arkalarında bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hem önlerinden bir set, hem arkalarından bir set çekmişiz ve kendilerini sarmışızdır; artık baksalar da görmezler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  önlerine ve arkalarına setler çektik ve göremesinler diye üzerlerine perdeler geçirdik:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem önlerinden bir sedd ve arkalarından bir sedd çekmişiz, kendilerini sarmışızdır da baksalar da görmezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Önlerinden bir sed ve arkalarından bir sed çektik de onları kapattık; artık görmezler.

 • Gültekin Onan

  Biz önlerinde bir sed, arkalarında bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz hem önlerinden bir sed, hem arkalarından bir sed çektik. Böylece onları sarıverdik. Artık görmezler.

 • İbni Kesir

  Önlerinden bir sed ve arkalarından da bir sed çekmişizdir. Gözlerini perdelemişizdir. Bu yüzden artık göremezler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Önlerine bir set, arkalarına da bir set çekerek onları bürüdük de artık göremezler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak, öylesine çepeçevre sardık ki, artık hiç göremezler onlar...

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onların önlerinden bir set (geleceği göremezler) ve arkalarından bir set (geçmişlerinden ders almazlar) oluşturduk da böylece onları bürüdük.. . Artık onlar görmezler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çekerek onları perdeledik; artık göremezler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Önlerine ve arkalarına birer set çektik*. Böylece onları perdeledik. Artık gerçeği görmezler.*

 • Progressive Muslims

  And We have placed a barrier in front of them, and a barrier behind them, thus We shielded them so they cannot see.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We made a barrier before them and a barrier behind them, and covered them, so they see not.

 • Aisha Bewley

  We have placed a barrier in front of them and a barrier behind them, blindfolding them so that they cannot see.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And we place a barrier in front of them, and a barrier behind them, and thus, we veil them; they cannot see.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We have placed a barrier in front of them, and a barrier behind them, thus We shielded them so they cannot see.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have placed a barrier in front of them, and a barrier behind them, thus We shielded them so they cannot see.