Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hak gözetmeyi, iyi şeyler yapmayı ve, insanların arasını düzeltmeyi isteyenlerin görüşmeleri hariç, onların gizli görüşmelerinde bir hayır yoktur. Kim bunları yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, ileride ona büyük bir ödül vereceğiz.

لَا خَيْرَ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنْ نَجْوٰيهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِۜ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَٓاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْت۪يهِ اَجْراً عَظ۪يماً
La hayra fi kesirin min necvahum illa men emera bi sadakatin ev ma'rufin ev ıslahın beynen nas. Ve men yef'al zalikebtigae mardatillahi fe sevfe nu'tihi ecran azima.
#kelimeanlamkök
1layoktur
2hayrahayırخير
3fi
4kesirinçoğundaكثر
5min
6necvahumgizli konuşmalarınınنجو
7illayalnız hariç
8menkimse
9emeraemredenامر
10bisadekatinsadakayıصدق
11evyahut
12mea'rufiniyiliğiعرف
13evya da
14islahindüzeltmeyiصلح
15beynearasınıبين
16n-nasiinsanlarınنوس
17ve menve kim
18yef'alyaparsaفعل
19zalikebunu
20btiga'eamacıyleبغي
21merdatirızasını kazanmakرضو
22llahiAllah'ın
23fesevfeyakında
24nu'tihiona vereceğizاتي
25ecranbir mükafatاجر
26azimenbüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka, bir iyilik ya da insanların arasını düzeltmeyi isteyenin fısıldaşması müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona yakında büyük bir ödül vereceğiz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onların gizli toplantılarının* birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka veya bir iyilik veya insanların arasını düzeltmeyi emredenin (öğütleyenin gizli toplantısı) hariç! Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir ödül vereceğiz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların gizli görüşmelerinin çoğunda hayır yoktur; sadakayı, iyiliği veya halkın arasını düzeltmeyi savunmaları başka. Kim ALLAH'ın rızasını arayarak bunları yaparsa ona büyük bir ödül vereceğiz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hak gözetmeyi, iyi şeyler yapmayı ve, insanların arasını düzeltmeyi isteyenlerin görüşmeleri hariç, onların gizli görüşmelerinde bir hayır yoktur. Kim bunları yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, ileride ona büyük bir ödül vereceğiz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onların gizli toplantılarının çoğunda hayır yoktur; sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi isteyen olursa başka. Kim de bunları, Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa ona büyük bir ödül vereceğiz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Karşılıksız yardımda bulunmayı veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi öğütleyenlerin dışında, onların gizli konuşmalarının çoğunda iyilik yoktur. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için, kim bunları yaparsa, sonunda, ona, büyük bir ödül vereceğiz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Gizli toplantıların çoğunda hayır yoktur; ancak yardımlaşmayı, iyilik yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi amaçlayan kimselerin yaptığı toplantılar müstesna; bütün bu güzellikleri Allah rızasını kazanmak için yapan kimseye, zamanı geldiğinde muhteşem bir ödül vereceğiz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak, bir sadakaya, bir iyiliğe ve insanlar arasında bir barıştırmaya özendiren başka. Kim böyle bir şeyi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yaparsa biz ona yakında çok büyük bir ödül vereceğiz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onların 'gizlice söyleşmelerinin' çoğunda hayır yok. Ancak bir sadaka vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenlerinki başka. Kim Allah'ın rızasını isteyerek böyle yaparsa, artık ona büyük bir ecir vereceğiz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi isteyenler hariç. Ve her kim bunu Allah'ın rızasını arayarak yaparsa, yarın Biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yardımlaşmayı, iyi ve yararlı davranışları ve insanların arasını düzeltmeyi öngören, bunları gerçekleştirmeye çalışan kimselerin yaptığı toplantılar dışında gizli toplanmaların çoğunda hayır yoktur; ve bütün bu güzel eylemleri, Allahın rızasını kazanmak için yapana zamanı geldiğinde büyük bir mükafat vereceğiz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bir sadaka vermeyi, yahut iyilik yapmayı, yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur, ancak sadaka vermeyi veya bir ma'ruf işlemeyi veya insanların arasını düzeltmeyi emreden başka, ve her kim bunu Allahın rızasını arayarak yaparsa yarın biz ona büyük bir ecir vereceğiz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hayır yoktur. Yalnız sadaka, yahut iyilik, ya da insanların arasını düzeltmeyi emreden(in konuşması) hariç. Kim Allah'ın rızasını kazanmak amacıyle bunu yaparsa, yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz.

 • Gültekin Onan

  Onların 'gizlice söyleşmelerinin' çoğunda hayır yok. Ancak bir sadaka vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi buyuranlarınki başka. Kim Tanrı'nın rızasını isteyerek böyle yaparsa, artık ona büyük bir karşılık vereceğiz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onların fısıldaşmalarının bir çoğunda hayır yokdur. Meğer ki bir sadaka vermeyi, ya bir iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emredenler (inki) ola. Kim Allahın rızasını arayarak böyle yaparsa biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz.

 • İbni Kesir

  Onların fısıldaşmalarının bir çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi, yahut ma'rufu emretmeyi ve insanların arasını düzeltmeyi emreden başka. Kim Allah'ın rızasını arayarak böyle yaparsa; Biz, ona çok büyük bir ecir vereceğiz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onların gizli gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Sadece sadakayı veya iyiliği ya da insanlar arasını düzeltmeyi emredenlerin ki hariçtir. Kim bunu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yaparsa ona büyük bir mükafat vereceğiz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onların kendi aralarında yaptıkları gizli görüşmelerin, fısıldaşmaların çoğunda hayır yoktur. Bu görüşmelerde hayır olması için onların muhtaçlara yardımı, güzel bir davranışı yahut dargın insanların arasını bulmayı gözetmeleri gerekir. Kim Allah'ın rızasını arzulayarak bunu yaparsa, Biz de ona çok büyük mükafat veririz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onların gizli toplanma ve görüşmelerinin çoğunda hayır yoktur! Ancak bir yardımlaşma veya hayır gereği veya ara düzeltmeyi öngören (bu tür hayırlı bir aradalıklar) müstesna. Kim Allah rızasını isteyerek bunları yaparsa, biz ona büyük mükafat vereceğiz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların gizli görüşmelerinin çoğunda hayır yoktur; sadakayı, iyiliği veya halkın arasını düzeltmeyi savunmaları başka. Kim ALLAH'ın rızasını arayarak bunları yaparsa ona büyük bir ödül vereceğiz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hak gözetmeyi, güzel söz söylemeyi, insanların arasını düzeltmeyi isteyenlerin görüşmeleri hariç, onların gizli görüşmelerinde bir hayır yoktur. Kim bunları yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, ileride ona büyük bir ödül vereceğiz.

 • Progressive Muslims

  There is no good in most of what they desire, except whoever orders a charity or kindness or reconciliation between the people. And whoever does this seeking God's favour, We will give him a great reward.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  There is no good in much of their private conversation ­— save whoso enjoins charity or what is fitting, or right ordering among men; and whoso does that, seeking the good pleasure of God, We will bestow upon him a great reward.

 • Aisha Bewley

  There is no good in much of their secret talk, except in the case of those who enjoin sadaqa, or what is right, or putting things right between people. If anyone does that, seeking the pleasure of Allah, We will give him an immense reward.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  There is nothing good about their private conferences, except for those who advocate charity, or righteous works, or making peace among the people. Anyone who does this, in response to GOD's teachings, we will grant him a great recompense.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  There is no good in most of what they privately confer, except whoever orders a charity or kindness or reconciliation between the people. And whoever does this seeking the grace of God, We will give him a great recompense.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  There is no good in most of their confidential talk, except whoever orders a charity or kindness or reconciliation between the people. Whoever does this seeking God's favor, We will give him a great reward.