Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer bir kadın, kocasının nuşuzundan veya kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşmaya çalışmalarında bir sakınca yoktur. Uzlaşmak, daha hayırlıdır. Zira benlikler bencilliğe eğimlidir. Eğer arayı düzeltmek ister ve takvalı davranırsanız; Allah, Yaptığınız Her Şeyden Haberdar'dır.

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً اَوْ اِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَٓا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاًۜ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۜ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۜ وَاِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يراً
Ve in imraetun hafet min ba'liha nuşuzen ev ı'radan fe la cunaha aleyhima en yuslıha beynehuma sulha. Ves sulhu hayr. Ve uhdıratil enfusuş şuhh. Ve in tuhsinu ve tetteku fe innallahe kane bi ma ta'melune habira.
#kelimeanlamkök
1ve inive eğer
2mraetunbir kadınمرا
3hafetkorkarsaخوف
4min
5bea'lihakocasınınبعل
6nuşuzenhuysuzluğundanنشز
7evyahut
8ia'radanyüz çevirmesindenعرض
9felayoktur
10cunahagünahجنح
11aleyhimaikisine de
12en
13yuslihadüzeltmelerindeصلح
14beynehumaaralarınıبين
15sulhenanlaşma ileصلح
16ve ssulhuve barışصلح
17hayrundaima iyidirخير
18ve uhdirative hazırdırحضر
19l-enfusunefislerنفس
20ş-şuhhacimriliğeشحح
21veineğer
22tuhsinugüzel geçinirحسن
23ve tettekuve sakınırsanızوقي
24feinneşüphesiz
25llaheAllah
26kaneكون
27bimaşeyleri
28tea'meluneyaptıklarınızعمل
29habiranhaber alırخبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer bir kadın, kocasının huysuzluğundan, yahut kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, anlaşma ile aralarını düzeltmelerinde ikisine de günah yoktur. Barış daima iyidir. Kıskançlık nefislere yaratılıştan konmuştur. Eğer güzelce geçinir ve Allah'tan sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bir hanım, kocasının geçimsizliğinden* veya kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse,* aralarında tamamen bir barış yapmalarında onlara hiçbir vebal yoktur. Barış hayırlı olandır. Zaten nefisler kıskançlığa hazır kılınmıştır. Güzel davranır (iyi geçinir) ve takvâlı (duyarlı) olursanız, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bir kadın kocasının iffetsiz davranışından, yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ediyorsa uzlaşmayla tekrar aralarını düzeltmelerinde bir sakınca yoktur. Uzlaşma daha iyidir. Kişi bencil ve kıskanç davranmaya eğilimlidir. İyilik yapar ve erdemli davranırsanız, elbette ALLAH yaptıklarınızı haber alır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer bir kadın, kocasının nuşuzundan* veya kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşmaya çalışmalarında bir sakınca yoktur. Uzlaşmak, daha hayırlıdır. Zira benlikler bencilliğe* eğimlidir. Eğer arayı düzeltmek ister ve takvalı davranırsanız; Allah, Yaptığınız Her Şeyden Haberdar'dır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir kadın kocasının nüsuzundan/kendini boşamasından veya yüz çevirmesinden korkarsa aralarında uzlaşmaları, iki taraf içinde günah değildir. Uzlaşmak hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi davranır ve Allah'tan çekinerek kendinizi korursanız bilin ki Allah, yaptığınız şeylerin iç yüzünü bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya kendisinden yüz çevirmesinden kaygı duyarsa, sorunlarını aralarında uzlaşarak çözmelerinde, ikisi için bir sakınca yoktur. Çünkü uzlaşmak daha iyidir. Benlikler, bencil olmaya hazır yapılmıştır. Güzel davranır ve sorumluluk bilinci taşırsanız, kuşkusuz, Allah, yaptıklarınızdan Haberlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Eğer bir kadın kocasının sadakatsizlik ve geçimsizliğinden ya da kendisini terk etmesinden korkarsa, karşılıklı anlaşma yoluyla aralarındaki sorunu çözmelerinde her iki taraf için de bir beis yoktur; anlaşma en iyi yoldur, bencilce kıskançlık ise insan fıtratında hazır ve nazırdır: Eğer iyilik yapar ve sorumlu davranırsanız, iyi bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer bir kadın kocasının sadakatsızliğinden, yahut kendisine sırt çevirmesinden endişe ederse aralarını bir barış girişimiyle düzeltmelerinde kendileri için bir sakınca yoktur. Ve barış hep hayırdır. Nefisler, cimrilik ve doymazlığa hazır hale getirilmiştir. Güzel davranır, sakınıp korunursanız Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdar olacaktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer bir kadın, kocasının nüşuzundan veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise 'kıskançlığa ve bencil tutkulara' hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer bir kadın kocasının serkeşliğinden veya yüz çevirmesinden endişe ederse, barışarak aralarını düzeltmelerinde bir mahzur yoktur. Anlaşma her zaman hayırdır. Nefisler ise kıskançlığa hazırlanagelmiştir. Eğer arayı düzeltir ve geçimsizlikten sakınırsanız şüphe yok ki, Allah yapacağınız her şeyden haberdardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Eğer bir kadın, kocasının kötü muamelesinden veya kendisini terk etmesinden korkarsa (iki taraf) arasında anlaşarak sorunlarını çözebilirler; zira karşılıklı anlaşma en iyi yoldur ve bencillik, insan ruhunda her zaman mevcuttur. Fakat iyilik yapar ve Ona karşı sorumluluğunuzun bilincinde olursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından, yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve eğer bir kadın kocasının serkeşliğinden veya yüz çevirmesinden endişe ediyorsa bir sulh ile aralarını düzeltmelerinde kendilerine bir günah yoktur, sulh hep hayırdır, nefislerse kıskançlığa hazırlanagelmiştir, eğer arayı düzeltir ve geçimsizlikten sakınırsanız şüphe yok ki Allah her ne yaparsanız habir bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve eğer bir kadın, kocasının huysuzluğundan, yahut kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, anlaşma ile aralarını düzeltmelerinde ikisine de günah yoktur. Barış daima iyidir. Zaten nefisler cimriliğe hazır duruma getirilmiştir (insanın mayasında cimrilik vardır). Eğer güzel geçinir, (kötülükten) sakınırsanız, Allah yaptıklarınızı haber alır (yaptığınız güzel işler boşa gitmez).

 • Gültekin Onan

  Eğer bir kadın, kocasının nüşuzundan veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise 'kıskançlığa ve bencil tutkulara' hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Tanrı, yaptıklarınızdan haberi olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer bir kadın, kocasının uzaklaşmasından (yatağını terk etmesinden, nafakasında ihmal göstermesinden), yahud (her hangi bir suretle kendisinden) yüz çevirmesinden endişe ederse sulh ile aralarını düzeltmekde ikisine de vebal yokdur. Sulh daha hayırlıdır. Zaten nefislerde kıskançlık hazırlanmışdır. Eğer iyi geçinir, (kadınlara cefadan) sakınırsanız şübhesiz ki Allah, yapacağınız her şeyden tamamen haberdardır.

 • İbni Kesir

  Eğer kadın; kocasının serkeşliğinden veya yüz çevirmesinden endişe ederse; anlaşma yoluyla aralarını bulmalarında kendileri için bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler kıskançlığa meyyaldir. Eğer iyi davranır ve sakınırsanız; Allah işlediklerinizden haberdardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya yüz çevirmesinden korkuyorsa, bir anlaşma ile aralarını düzeltmelerinde bir günah yoktur. Anlaşma daha iyidir. Nefisler kıskançlığa meyyaldir. Eğer iyilik eder ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer bir kadın kocasının kötü mualelesinden ve kendisinden yüzçevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar göstererek sulh olmak için gayret göstermelerinde mahzur yoktur. Barışma, elbette daha hayırlıdır. Nefisler menfaatlerine düşkün yaratılmıştır. Ey kocalar! Eğer siz iyi davranıp arayı düzeltir, kadınların hakkını çiğnemekten sakınırsanız unutmayın ki Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır (İyi davranışlarınızın karşılığını size fazlasıyla verecektir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, aralarını düzeltmelerinde kendileri üzerine bir mahzur yoktur.. . Anlaşıp barışma hayırlıdır; benliklerde hırsa meyil vardır. . . Eğer ihsan üzere olur ve korunarak yaşarsanız, muhakkak ki Allah yapmakta olduklarınızı (yaratanı olarak) Habiyr'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bir kadın kocasının huysuzluğundan, yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ediyorsa uzlaşmayla tekrar aralarını düzeltmeleri daha uygun. Uzlaşma daha iyidir. Kişi bencil ve kıskanç davranmağa eğilimlidir. İyilik yapar ve erdemli davranırsanız, elbette ALLAH yaptıklarınızı haber alır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşmaya çalışmalarında bir sakınca yoktur. Uzlaşmak, daha hayırlıdır. Zira benlikler bencilliğe* eğimlidir. Eğer arayı düzeltmek ister ve takvalı* davranırsanız; Allah, Yaptığınız Her Şeyden Haberdar'dır.

 • Progressive Muslims

  And if a woman fears from her husband desertion, or ill-treatment, then there is no sin for them to reconcile between themselves; and reconciliation is good. And the souls are brought by need. And if you are kind and do right, then God is expert over what you do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  But if a woman fears contempt or aversion from her husband, they do no wrong that they do right between themselves in peace; and making right is better; and avarice is present in the souls. But if you do good and are in prudent fear, then is God aware of what you do.

 • Aisha Bewley

  If a woman fears cruelty or aversion on her husband’s part, there is nothing wrong in the couple becoming reconciled. Reconciliation is better. But people are prone to selfish greed. If you do good and have taqwa, Allah is aware of what you do.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If a woman senses oppression or desertion from her husband, the couple shall try to reconcile their differences, for conciliation is best for them. Selfishness is a human trait, and if you do good and lead a righteous life, GOD is fully Cognizant of everything you do.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if a woman fears from her husband desertion or disregard, then there is no sin for them to reconcile between themselves; and reconciliation is good. And the souls are brought by need. And if you are kind and do right, then God is expert over what you do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If a woman fears from her husband disloyalty, or estrangement, then there is no sin for them to reconcile between themselves; and reconciliation is good. The persons are brought by need. If you are kind and aware, then God is Expert over what you do.