Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Senden, o kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki: "Onlar hakkında size fetvayı Allah vermektedir: Yazılmış olanı vermediğiniz halde kendileri ile evlenmek istediğiniz yetim kadınlarla zayıf, çaresiz çocukların ve yetimlerin haklarını hakkaniyetle vermeniz konusundaki hükümler size bu kitapta okunuyor. Hayır adına ne yaparsanız Allah onu bilir.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَٓاءِۜ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ ف۪يهِنَّۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ف۪ي يَتَامَى النِّسَٓاءِ الّٰت۪ي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الْوِلْدَانِۙ وَاَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامٰى بِالْقِسْطِۜ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِه۪ عَل۪يماً
Ve yesteftuneke fin nisai. Kulillahu yuftikum fihinne, ve ma yutla aleykum fil kitabi fi yetamen nisaillati la tu'tunehunne ma kutibe lehunne ve tergabune en tenkihuhunne vel mustad'afine minel vildani, ve en tekumu lil yetama bil kıst. Ve ma tef'alu min hayrin fe innallahe kane bihi alima.
#kelimeanlamkök
1ve yesteftunekesenden fetva istiyorlarفتي
2fihakkında
3n-nisa'ikadınlarنسو
4kulide kiقول
5llahuAllah
6yuftikumsize hükmünü açıklıyorفتي
7fihinneonlar hakkında
8ve mavardır
9yutlaokunan(ayet)lerتلو
10aleykumsize
11fi
12l-kitabiKitaptaكتب
13fihakkında
14yetamaöksüzيتم
15n-nisa'ikadınlarنسو
16l-lationlar ki
17la
18tu'tunehunneonlara vermiyorsunuzاتي
19maolanı
20kutibeyazılmışكتب
21lehunnekendilerine
22ve tergabuneve istiyorsunuzرغب
23en
24tenkihuhunnekendileriyle evlenmekنكح
25velmusted'afineve zavallıضعف
26minehakkında
27l-vildaniçocuklarولد
28ve enve hakkında
29tekumuyerine getirmenizقوم
30lilyetamaöksüzlere karşıيتم
31bil-kistiadaletiقسط
32ve ma
33tef'aluyapacağınızفعل
34minher
35hayrinhayrıخير
36feinnemuhakkak ki
37llaheAllah
38kaneكون
39bihionu
40alimenbilirعلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Senden, kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki: "Allah, size onlar hakkında hükmünü açıklıyor: Kendilerine yazılmış olanı vermeyip kendileriyle evlenmek istediğiniz yetim kadınlar, zavallı çocuklar ve yetimlere karşı adaleti yerine getirmeniz hakkında kitapta size okunan ayetler de Allah'ın hükmünü açıklamaktadır. Yaptığınız her hayrı, muhakkak ki Allah bilir."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Senden kadınlar
*
hakkında fetva istiyorlar. De ki: "Onlarla ilgili fetvayı size Allah şöyle vermektedir: Kitapta, kendileri için yazılmışı (farz kılınan mirası, mehri) vermeyip nikâhlamak istediğiniz kadınların yetimleri, zayıf bırakılmış (çaresiz) çocuklar ve yetimlere karşı adil davranmanız hakkında size tilavet edilmekte (okunup aktarılmakta) olan ayetler (Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymakta)dır. Her ne hayır (yardım) yaparsanız şüphesiz ki Allah onu bilendir."

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Sana kadınlar hakkında soruyorlar. De ki: "ALLAH bu Kitap yoluyla kadınlar hakkında sizi aydınlatıyor. Yasal hakları olan mallarını vermeyip kendileriyle evlenmek istediğiniz kadınlara ait yetimler ve zavallı çocuklar hakkında Kitapta size okunan ayetler yetimlere adaletli davranmanızı emretmektedir. Yaptığınız her iyiliği ALLAH Biliyor."
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Senden, o kadınlar
*
hakkında fetva istiyorlar.
*
De ki: "Onlar hakkında size fetvayı Allah vermektedir: Yazılmış olanı
*
vermediğiniz halde kendileri ile evlenmek istediğiniz yetim
*
kadınlarla zayıf, çaresiz çocukların ve yetimlerin haklarını hakkaniyetle vermeniz konusundaki hükümler size bu kitapta okunuyor. Hayır adına ne yaparsanız Allah onu bilir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki "Onlarla ilgili fetvayı size Allah verir." Onları nikahlama arzusuyla lehlerine yazılmış olanı vermediğiniz yetim kadınlara
*
, güçsüz çocuklara ve bütün yetimlere hakka uygun davranmanızla ilgili ayetler zaten bu Kitapta okunup durmaktadır. Yaptığınız her hayrı Allah bilir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Senden, kadınlar hakkında yargı istiyorlar. De ki: "Allah, onlar hakkında yargıyı size veriyor: Yazılmış haklarını kendilerine vermeyerek evlenmek istediğiniz kadınların yetimlerine ve hem kimsesiz çocuklara hem de yetimlere adaletli davranmanız gerektiği konuları, Kitap'ta size okunuyor. İyilik olarak ne yaparsanız, kuşkusuz, Allah, onu Bilendir!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Onlar, kadın(ın hakları) konusunda senden açıklama istiyorlar. De ki: "(Bizzat) Allah onlar hakkındaki hükümleri size açıklamaktadır". Kaldı ki, yazılı haklarını dahi kendilerine vermeye yanaşmayıp üstelik (bir de) nikahlamak istediğiniz (velayetiniz altındaki) yetim kızlar, kimsesiz çocuklar ve sözkonusu yetimleri adaletle koruyup kollama yükümlülüğünüz hakkında Kitap'ta size tebliğ edilen hükümler zaten mevcuttur. Ve her ne iyilik yaparsanız yapın, unutmayın ki Allah onu bilir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Senden kadınlar hakkında fetva soruyorlar. De ki: "Onlar hakkında fetvayı size Allah veriyor." Yazılmış hakları olanı kendilerine vermeyip de kendileriyle nikahlanmak istediğiniz kadınların yetimleri hakkında, ezilip horlanan çocuklar hakkında, yetimler için adaleti yerine getirmeniz hakkında. Kitap'ta olup da yüzünüze karşı okunan şeyler var. Hayır olarak yaptığınız her şeyi Allah, hakkıyla bilmektedir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kadınlar konusunda senden fetva isterler. De ki: "Onlara ilişkin fetvayı size Allah veriyor. (Bu fetva,) Kendilerine yazılan (hakları veya miras)ı vermediğiniz ve kendilerini nikahlamayı istediğiniz yetim kadınlar ve zayıf çocuklar (hakkında) ile yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız konusunda size Kitap'ta okunmakta olanlardır. Hayır adına her ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir de senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki: "Onlar hakkında fetvayı size Allah veriyor; Yazılmış hakları olan mirası kendilerine vermediğiniz ve nikahlamayı istemediğiniz öksüz kızlar, mağdur çocuklar ve yetimlere adil davranmanız hakkında kitapta yüzünüze karşı okunup duran ayetler var!" Daha da hayra dair ne yaparsanız, şüphe yok ki, Allah onu da biliyor.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Onlar, kadınlar ile ilgili düzenlemeler konusunda kendilerini aydınlatmanı istiyorlar. De ki: "(Bizzat) Allah onlarla ilgili hükümler konusunda sizi aydınlatmaktadır"; nitekim kendiniz onlarla evlenmek istediğinizden haklarını vermediğiniz (sorumluluğunuz altındaki) yetim kızlar ile kimsesiz çocuklar ve sizin yetimlere karşı adaletli davranma yükümlülüğünüz hakkında size tebliğ edilen bu ilahi kelamda (Allahın iradesi tezahür etmiş)tir. Ve ne iyilik yaparsanız, unutmayın ki Allah onu tamamıyla bilir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: "Onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor." Kitapta, kendilerine (verilmesi) farz kılınan (miras)ı vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair, size okunmakta olan ayetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bir de senden kadınlar hakkında fetva isteyorlar, de ki onlar hakkındaki fetvayı size Allah veriyor: Yazılmış hakları olan mirası kendilerine vermediğiniz ve nikahlamayı istemediğiniz öksüz kızlar hakkında ve mağdur çocuklar hakkında ve yetimlere insaf ile bakmanız hakkında kitabda yüzünüze karşı okunub duran ayetler var, daha da hayra dair ne yaparsanız şüphe yok ki Allah ona da alim bulunuyor.

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Senden, kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki: "Allah, size onlar hakkında hükmünü açıklıyor: Kendilerine yazılmış olan(miras hakların)ı vermeyip kendileriyle evlenmek istediğiniz öksüz kadınlar, zavallı çocuklar ve öksüzlere karşı adaleti yerine getirmeniz hakkında Kitapta size okunan(ayet)ler (de Allah'ın hükmünü açıklamaktadır)". Yapacağınız her hayrı muhakkak ki Allah bilir.

Gültekin Onan
Kadınlar konusunda senden fetva isterler. De ki: "Onlara ilişkin fetvayı size Tanrı veriyor. (Bu fetva,) Kendilerine yazılan (hakları veya miras)ı vermediğiniz ve kendilerini nikahlamayı istediğiniz yetim kadınlar ve zayıf çocuklar (hakkında) ile yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız konusunda size Kitap'ta okunmakta olanlardır. Hayır adına her ne yaparsanız, şüphesiz Tanrı onu bilir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki: "Onlara dair fetvayı size Allah veriyor: Kendileri için yazılmış (farz edilmiş) olan (miras) ı onlara vermediğiniz ve nikahlamalarını da beğenib istemediğiniz yetim kızlar ve (henüz ergin olmayan) küçük çocuklar hakkında, bir de yetimlere karşı adaleti ayakda tutmanız (onlara iyi bakmanız) hususunda (işte) kitabda okunub duran (ayet) ler! Hayırdan daha ne yaparsanız şübhesiz Allah onu da hakkıyle bilicidir.

İbni Kesir
Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: Onlara dair fetvayı size Allah veriyor. Kendilerine yazılmış olanı vermediğiniz ve nikahlamayı istemediğiniz yetim kızlar hakkında, mağdur çocuklar hakkında ve yetimlere insafla bakmanız hakkında kitabda sizlere okunan ayetler var. Hayır olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah, onu bilicidir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Senden, kadınlar hakkında fetva istiyorlar de ki: "Size, onlar hakkında Allah fetva veriyor: -Kendilerine farz kılınan mirası vermediğiniz ve onları nikahlamaya rağbet ettiğiniz yetim kızlar hakkında, mağdur çocuklar hakkında ve yetimlere adaletli davranmanız hususunda, size okunan kitapta (fetvalar vardır.) İyilik olarak yapacağınız şeyi Allah hakkıyla bilir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki: Onlar hakkındaki hükmü Allah size açıklıyor: Haklarını vermeyerek nikahlamak istediğiniz yetim kadınlarla küçük, zayıf yetim çocukların haklarına dair hükümler size bu kitapta okunup duruyor. Yetimlerin haklarını vermekte tam adaleti gözetin. Yaptığınız her iyiliği, Allah mutlaka bilir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kadınlar hakkında senden, haklara dair açıklama istiyorlar.. . De ki: "Onlarla ilgili hükümler hakkında açıklamayı size Allah veriyor!" Onlar için yazılmış hakları kendilerine vermediğiniz ve (üstelik) kendileriyle nikahlamaya (evlenmeye) rağbet ettiğiniz yetim kızlar ile zor durumdaki çocuklara ve bir de yetimlere adaleti ikame etmeniz hakkında bilgiler yüzünüze okunuyor. . . Ne hayır yaparsanız, muhakkak ki Allah onu Aliym'dir (çünkü yaptığınız hayrın yaratanı O'dur).

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Sana kadınlar hakkında soruyorlar. De ki, 'ALLAH bu Kitap yoluyla kadınlar hakkında sizi aydınlatıyor. Yasal hakları olan mallarını vermeyip kendileriyle evlenmek istediğiniz kadınların yetimleri ve zavallı çoçukları hakkında Kitapta size okunan ayetler yetimlere adaletli davranmanızı emretmektedir.Yaptığınız her iyiliği ALLAH Biliyor.'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Senden, o kadınlar
*
hakkında fetva istiyorlar.
*
De ki: "Onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Bu, kendilerine verilmesi yazılanı vermediğiniz ve kendileriyle evlenmek istemediğiniz kadınların yetimleri, mustaz'af
*
çocuklar ve yetimler için hakkaniyetli olmanız hakkında, Kitap'ta okunmuş olan ayetlerdir. Hayır olarak ne yaparsanız, Allah, onu bilir.

Rashad Khalifa The Final Testament
They consult you concerning women: say, "GOD enlightens you regarding them, as recited for you in the scripture. You shall restore the rights of orphaned girls whom you cheat out of their due dowries when you wish to marry them: you shall not take advantage of them. The rights of orphaned boys must also be protected as well. You shall treat the orphans equitably. Whatever good you do, GOD is fully aware thereof."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And they seek a ruling regarding the women, say: "God will give you a ruling regarding them and what is being recited to you in the Book regarding the orphans' mothers whom you wish to marry but have not given them what was decreed for them, and the oppressed from the children: That you stand for the orphans in equality." Whatever good you do, then God is aware of it.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They ask you for divine instruction concerning women. Say, "God instructs you regarding them, as has been recited for you in the book about the rights of orphans whose mothers you want to marry without giving them their legal rights. You shall observe the rights of powerless children, and your duty to treat orphans with equity. Whatever good you do, God has full knowledge of it.