Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve O, size indirdiği Kitap'ta: "Ayetlerinin küfredildiğini ve alaya alındığını duyduğunuz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla beraber bulunmayın, yoksa onlar gibi olursunuz." diye bildirdi. Kuşkusuz, Allah, bütün münafıkları ve Kafirleri Cehennem'de toplayacaktır.

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا
Ve kad nezzele aleykum fil kitabi en iza semi'tum ayatillahi yukferu biha ve yustehzeu biha fe la tak'udu meahum hatta yehudu fi hadisin gayrihi, innekum izen misluhum. İnnallahe camiul munafikine vel kafirine fi cehenneme cemia.
#kelimeanlamkök
1ve kadmuhakkak
2nezzeleindirmiştirنزل
3aleykumsize
4fi
5l-kitabiKitaptaكتب
6endiye
7izazaman
8semia'tumişittiğinizسمع
9ayatiayetlerininايي
10llahiAllah'ın
11yukferuinkar edildiğiniكفر
12bihaonların
13ve yustehzeuve alay edildiğiniهزا
14bihaonlarla
15fela
16tek'uduoturmayınقعد
17meahumonlarla beraber
18hattakadar
19yehuduonlar dalıncayaخوض
20fi
21hadisinbir sözeحدث
22gayrihibaşkaغير
23innekumsiz de
24izeno zaman
25misluhumonlar gibi olursunuzمثل
26inneşüphesiz
27llaheAllah
28camiubütünجمع
29l-munafikineiki yüzlüleriنفق
30velkafirineve kafirleriكفر
31fi
32cehennemecehennemde
33cemiantoplayacaktırجمع

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah, kitapta size şöyle indirmiştir: Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayınız; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Şüphesiz Allah, münafıkları ve kafirleri cehenneme toplayacaktır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Allah) Kitapta size şöyle (bir hüküm) indirmiştir: "Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve/veya onlarla alay edildiğini duyduğunuz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın!
*
(Aksi takdirde) şüphesiz ki siz de onlar gibi olursunuz.
*
Şüphesiz ki Allah münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir."

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Size kitapta bildirilmiştir ki: ALLAH'ın ayetlerinin inkar edilip alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. ALLAH bütün ikiyüzlüleri ve inkarcıları cehennemde toplayacak.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ve O, size indirdiği Kitap'ta: "Ayetlerinin küfredildiğini ve alaya alındığını duyduğunuz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla beraber bulunmayın, yoksa onlar gibi olursunuz." diye bildirdi. Kuşkusuz, Allah, bütün münafıkları ve Kafirleri Cehennem'de toplayacaktır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
O, bu Kitapta size şunu indirmiştir
*
: "Allah'ın ayetlerine görmezlik edildiğini
*
ve hafife alındığını işittiğiniz zaman onlarla oturmayın. Başka bir söze geçinceye kadar böyle yapın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz" Allah, bütün münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kitap'ta, şunu indirmiştir: "Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini duyduğunuzda, başka bir söze dalıncaya değin onlarla oturmayın; yoksa kesinlikle onlardan olursunuz!" Kuşkusuz, Allah, ikiyüzlülerin ve nankörlük edenlerin tümünü cehennemde Toplayacak Olandır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Allah vahyinde size şu talimatı indirdi: Ne zaman Allah'ın mesajlarının inkar edildiğini ve onların hafife alındığını duyarsanız, mevzu değişinciye kadar onlarla birlikte oturmamalısınız; değilse siz de onlar gibi olursunuz. Nitekim Allah ikiyüzlüleri ve inkarcıları, hep beraber cehennemde toplayacaktır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah, Kitap'ta size şunu da indirmiştir: Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, bu ayetlerle alay edildiğini işittiğinizde, bir başka lakırdıya dalıp gittikleri zamana kadar, o münafıkların yanında oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi sayılırsınız. Hiç kuşkusuz Allah, münafıklarla kafirleri cehennemde biraraya getirecektir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
O, size Kitapta: "Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar, onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Doğrusu Allah, münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O, size kitab'ında şunu da indirmiştir: "Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla eğlenildiğini işittiğiniz zaman başka bir konuşmaya dalmalarına kadar o heriflerin yanlarında oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Şüphesiz ki Allah, münafıklarla kafirleri, topunu birlikte cehennemde bir arada toplayacaktır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Allah bu ilahi kelamda size buyurmuştur ki ne zaman Allahın mesajlarının inkar edildiğini ve onların hafife alındığını duyarsanız, başka şeyler konuşmaya başlayıncaya kadar bunu yapanların yanından ayrılmalısınız, yoksa kesinlikle onlar gibi olursunuz. Bakın, Allah, ikiyüzlüleri hakikati inkar edenlerle birlikte cehennemde toplayacaktır,

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Oysa Allah size Kitap'ta (Kur'an'da) "Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz" diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O size kitabında şunu da indirmiştir: Allahın ayetlerini işittiniz mi hakları inkar ediliyor ve onlarla eğleniliyor, artık o hariflerin yanlarında oturmayın ta ki başka bir lakırdıya dalsınlar, çünkü o zaman siz de onlar gibisinizdir. Şüphesiz ki Allah o münafıklarla kafirleri cehennemde toplayacak topunu bir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Allah) Size Kitapta indirmişti ki: Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar (bu sözü bırakıp) başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Şüphesiz Allah, bütün iki yüzlüleri ve kafirleri cehennemde toplayacaktır.

Gültekin Onan
O size Kitapta: "Tanrı'nın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar, onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Doğrusu Tanrı, münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
O, size kitabda "Allahın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla eğlenildiğini işitdiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar, yanlarında oturmayın. Çünkü o zaman siz de şübhesiz ki onlar gibi (olursunuz)" diye (bir ayet) indirmişdir. Allah muhakkak ki münafıkları da, kafirleri de cehennemde topdan bir araya getirecek olandır.

İbni Kesir
O, size kitabda; Allah'ın ayetlerine küfür edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde, onlar başka bir mevzua intikal edinceye kadar yanlarında oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz, diye bildirdi. Doğrusu Allah; münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah, kitapta şunu da indirmiştir: Allah'ın ayetlerinin inkar / küfredildiği ve ayetlerle eğlenildiğini işittiğiniz zaman bir başka konuya geçene kadar onlarla oturmayın. Eğer oturursanız siz de onlar gibi olursunuz. Allah, bütün münafıkları ve kafirleri cehennemde toplayacaktır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah size kitapta şunu da bildirmiştir: "Allah'ın ayetlerinin inkar ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe onların yanında oturmayın."Böyle yaparsanız siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münafıkları da, kafirleri de cehennemde bir araya getirecektir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Size inzal olan bilgide şu vardır: Allah işaretlerinin inkar edildiği ve onlar hakkında uygunsuz konuşulduğu ortamda oturmayın; başka bir konuya dönülmedikçe! Aksi halde kesinlikle siz onların misli (benzeri) olursunuz. (Bu uyarıyı "ayna nöronlar" bilimsel bulgusuyla bütünleştirelim. Bu ayet aslında bir MUCİZE'dir, ancak günümüz bilimsel çalışmalarıyla tespit edilen bir gerçeği, 1400 küsur yıl önce vurgulaması nedeniyle. Bu konuda detaylı bilgi www. okyanusum. com adlı sitede mevcuttur. A. H. ) Allah ikiyüzlüler (münafıklar) ile hakikati inkar edenleri cehennemde bir araya getirecektir.. .

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Size kitapta bildirmiştir ki: ALLAH'ın ayetlerinin inkar edilip alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. ALLAH bütün ikiyüzlüleri ve inkarcıları cehennemde toplayacak.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Ve O, size indirdiği Kitap'ta: "Ayetlerini inkar eden ya da alaya alanlar, başka bir konuya geçinceye kadar onlarla beraber bulunmayın, yoksa onlar gibi olursunuz." diye bildirdi. Kuşkusuz, Allah, bütün münafıkları ve gerçeği yalanlayan nankörleri Cehennem'de toplayacaktır.

Rashad Khalifa The Final Testament
He has instructed you in the scripture that: if you hear GOD's revelations being mocked and ridiculed, you shall not sit with them, unless they delve into another subject. Otherwise, you will be as guilty as they are. GOD will gather the hypocrites and the disbelievers together in Hell.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And it has been sent down to you in the Book, that if you hear the revelations of God being rejected and mocked, then do not sit with them until they move on to a different narrative; if not, then you are like them. God will gather the hypocrites and the disbelievers in Hell all together.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
It has been sent down to you in the book, that when you hear God's signs being rejected and ridiculed in, then do not sit with them until they move on to a different subject; if not, then you are like them. God will gather the hypocrites and the ingrates in hell all together.