Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer eşinizden boşanıp, başka biriyle evlenecek olursanız, boşadığınız eşinize yığınla mal vermiş olsanız bile, verdiğinizden hiçbir şeyi geri almayın. Ona verdiğinizi, iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi geri alacaksınız?

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً
Ve in eradtumustibdale zevcin mekane zevcin, ve ateytum ihdahunne kıntaren fe la te'huzu minhu şey'a. E te'huzunehu buhtanen ve ismen mubina.
#kelimeanlamkök
1ve ineğer
2eradtumualmak istersenizرود
3stibdalebaşkaبدل
4zevcinbir eşزوج
5mekaneyerineكون
6zevcinbir eşinزوج
7ve ateytumvermiş olsanız (dahi)اتي
8ihdahunneonlardan birineاحد
9kintarankantarlarca (mal)قنطر
10fela
11te'huzugeri almayınاخذ
12minhuondan (verdiğinizden)
13şey'enhiçbir şeyiشيا
14ete'huzunehuverdiğinizi alacak mısınız?اخذ
15buhtaneniftira ederekبهت
16ve ismenve günaha girerekاثم
17mubinenaçıkçaبين

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Eğer bir kadını bırakıp başka birini eş almak isterseniz, birincisine yüklerle mehir vermiş olsanız bile hiçbir şeyi geri almayınız. Siz iftira ederek ve apaçık günah işleyerek onu geri alır mısınız?

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Bir eşin yerine (başka) bir eş değiştirmek (yeni bir eş almak) isterseniz, onlardan birine yüklerle (mehir) vermiş olsanız bile ondan hiçbir şeyi (geri) almayın! İftira ederek ve (böylece) apaçık bir günah işleyerek onu (verdiğiniz mehri) geri alır mısınız!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Mevcut eşinizi bırakıp bir başka eşle evlenmek istiyorsanız, birincisine büyük miktarda mal vermişseniz bile ondan hiçbir şeyi geri almayın. Sahtekarlık ve iftira ederek ve günah işleyerek mi geri alacaksınız?

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Eğer eşinizden boşanıp, başka biriyle evlenecek olursanız, boşadığınız eşinize yığınla mal vermiş olsanız bile, verdiğinizden hiçbir şeyi geri almayın. Ona verdiğinizi, iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi geri alacaksınız?

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bir eşi bırakıp bir başka eşle evlenmek isterseniz, bıraktığınıza çok miktarda mal vermiş bile olsanız ondan hiçbir şey almayın. İftira ederek ve apaçık günaha girerek mi alacaksınız?

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yükler dolusu vermiş olsanız bile, artık ondan hiçbir şeyi geri almayın. Onu karalayarak ve apaçık suç işleyerek mi alacaksınız?

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Fakat eğer bir kadını bırakıp yerine başka bir kadın almak isterseniz, birincisine külçe külçe altın vermiş olsanız dahi hiçbir şeyi geri almayın. Ona iftira ederek ve bu nedenle açıkça günaha girerek verdiğinizi geri almak olur mu hiç?

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bir zevcenin yerine başka bir zevce almak istemişseniz onlardan birine yükler dolusu mal vermiş olsanız da o maldan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek, açık bir günah işleyerek mi geri alacaksınız onu?

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Bir eşi bırakıp yerine bir başka eşi almak isterseniz, onlardan birine (öncekine) yüklerle (mal ve para) vermişseniz bile ondan hiç bir şey almayın. Ona iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Eğer bir eşinizi boşayıp yerine başka bir eş almak istiyorsanız, önceki eşinize yüklerle mehir vermiş olsanız bile içinden hiçbir şey geri almayın. Ne diye alacaksınız, bir iftira ederek ve açık günah yüklenerek mi?

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ama eğer bir kadını bırakıp yerine başka birini almak isterseniz, birincisine verdiğiniz hiçbir şeyi -ne kadar çok da olsa- geri almayın. Ona iftira ederek ve bu yüzden açık bir günah işleyerek verdiğinizi geri almak hiç olur mu?

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbürüne (mehir olarak) yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız?

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve şayed bir zevceyi bırakıb da yerine diğer bir zevce almak istiyorsanız evvelkine yüklerle mehir vermiş de bulunsanız içinden bir şey almayın, ne diye alacaksınız bir bühtan ederek ve açık bir vebal yüklenerek mi?

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bir eşin yerine başka bir eş almak istediğiniz takdirde, onlardan birine (evvelki eşinize) kantarlarca mal vermiş olsanız dahi verdiğinizden hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız?

Gültekin Onan
Bir eşi bırakıp yerine bir başka eşi almak isterseniz, onlardan birine (öncekine) yüklerle (mal ve para) vermişseniz bile ondan hiç bir şey almayın. Ona iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız?

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Eğer bir zevceyi bırakıb da yerine başka bir zevce almak isterseniz öbürüne yüklerle (mehir) vermiş olsanız bile içinden bir şey almayın. (Kendisine hem) bir iftira, ve açık bir günah (yükler, hem) alır mısınız onu?

İbni Kesir
Bir eşin yerine başka bir eş almak istediğiniz takdirde; öncekine yüklerle mehir vermiş olsanız bile, bir şey almayın. İftira ederek ve günaha girerek ona verdiğiniz geri alır mısınız?

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Bir eşinizi (boşayıp) yerine başka bir eş almak isterseniz ve öncekine mehir olarak bir yük altın vermiş olsanız bile hiç bir şeyi geri almayın; o iftira ve apaçık günah olduğu halde onu geri mi alacaksınız?

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz, ayrıldığınız hanıma yüklerle mehir vermiş olsanız da, içinden ufak bir şey bile almayın. Boşanmaya sebep uydurup iftira ederek, göz göre göre günaha girerek bunu almanız hiç münasip olur mu?

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Eğer bir eşinizden ayrılıp yerine bir başkasını almak istiyorsanız, ona yüklerle (mehr) vermiş olsanız dahi (ayrıldığınızda) geri almayın. Ona bir suç yükleyerek veya iftira atarak bu yola başvurmak olmaz!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Mevcut eşinizi bırakıp bir başka eşle evlenmek istiyorsanız, birincisine büyük miktarda mal vermişseniz bile ondan hiç bir şeyi geri almayın. Sahtekarlık ve iftira ederek ve günah işleyerek mi geri alacaksınız?

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Eğer eşinizden boşanıp, başka biriyle evlenecek olursanız, boşadığınız eşinize yığınla mal vermiş olsanız bile, verdiğinizden hiçbir şeyi geri almayın. Ona verdiğinizi, iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi geri alacaksınız!

Rashad Khalifa The Final Testament
If you wish to marry another wife, in place of your present wife, and you had given any of them a great deal, you shall not take back anything you had given her. Would you take it fraudulently, maliciously, and sinfully?

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And if you wish to replace one wife with another, and you have given one of them a large amount, then do not take anything from it. Will you take it by falsehood while it is clearly a sin?

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
If you wish to replace one mate instead of another, and you have given one of them a large amount, then do not take anything from it. Would you take it by falsehood while it is clearly a sin?