Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Cipte ve Tağuta inanıyorlar ve Kafirler için: "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadırlar." diyorlar.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً
E lem tera ilallezine utu nasiben minel kitabi yu'minune bil cibti vet taguti ve yekulune lillezine keferu haulai ehda minellezine amenu sebila.
#kelimeanlamkök
1elem
2teragörmedin mi?راي
3ila
4ellezinekendilerine
5utuverilenleriاتي
6nesibenbir payنصب
7mine-tan
8l-kitabiKitap-كتب
9yu'minuneinanıyorlarامن
10bil-cibticibt'eجبت
11ve ttagutive tağut'aطغي
12ve yekuluneve diyorlarقول
13lillezineiçin
14keferuinkar edenlerكفر
15ha'ula'ibunlar
16ehdadaha doğruهدي
17mine-den
18ellezinekimseler-
19amenuinanan(lar)امن
20sebilenyolda(dırlar)سبل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kendilerine kitabın/Tevrat'ın bilgisi verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar; sonra da kafirler için, "Bunlar, Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Kitaptan kendilerine bir pay verilenleri (kitap ehlini) görmedin mi? Putlara ve batıla
*
(sahte ilahlara) iman ediyor; sonra da kâfir olanlar için "Bunlar, (Allah'a) iman edenlerden daha doğru yoldadır." diyorlar!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Azgınları ve küstahları onaylıyorlar ve inkar edenler için, "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Cipte
*
ve Tağuta
*
inanıyorlar ve Kafirler için: "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadırlar." diyorlar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah'ın Kitabı'ndan bilgi sahibi olanları görmedin mi? Putlara ve azgınlara güveniyorlar da ayetleri görmezlikte direnenleri (kafirleri) memnun etmek için "Bunların yolu, müslümanların yolundan daha doğrudur." diyorlardı.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Kutsallaştırdıkları kişileresimgelere ve katışıksız dini kirletmek için uğraşanlara inanıyorlar ve nankörlük edenler için, "Bunlar, inananlardan daha doğru yoldalar!" diyorlar.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Kendilerine vahiyden bir pay verilenleri görmüyor musun? Eşya ve olaylarda uğur ve uğursuzluk olduğuna ve tağuta inanıyorlar ve kafirlerin mü'minlerden daha doğru yolda olduğunu iddia ediyorlar.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Görmedin mi şu kendilerine Kitap'tan bir pay verilmiş olanları? Puta, tağuta inanıyorlar; küfre batmışlar için, "Bunlar inananlardan daha doğru yoldadır!" diyorlar.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar, tağuta ve cibt'e inanıyorlar ve diğer inkar edenler için: "Bunlar, iman edenlerden daha doğru bir yoldadır" diyorlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Şu kendilerine okuyup yazmaktan biraz nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Put ve şeytanlara inanıyorlar da Allah'ı tanımayanlara: "Bunlar, müminlerden daha doğru yoldalar." diyorlar.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Kendilerine ilahi kelamdan bir pay verildiği halde (şimdi) asılsız muammalara ve şeytani güçlere inananların ve hakikati inkara şartlanmış olanların, müminlerden daha doğru yolda olduklarını iddia edenleri görmüyor musun?

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kendilerine Kitap'tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar "cibt"e ve "tağut"a inanıyorlar. İnkar edenler için de, "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bakmaz mısın şu kendilerine okuyub yazmaktan biraz nasıb verilmiş olanlara? Cibt-ü taguta inanıyorlar da Allahı tanımıyanlara bunlar mü'minlerden yolca daha doğru diyorlar

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? (Baksana onlar) cibt ve tağut'a inanıyorlar ve inkar edenler için: "Bunlar, inananlardan daha doğru yoldadır" diyorlar.

Gültekin Onan
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar tağuta ve cibte inanıyorlar ve diğer kafirler için: "Bunlar inananlardan daha doğru bir yoldadır" diyorlar.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bakmadın mı şu kendilerine kitabdan biraz nasıyb verilenlere? kendileri haça, şeytana inanıyorlar, diğer küfredenler için de: "Bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır" diyorlar.

İbni Kesir
Kendilerine kitab verilmiş olanların puta ve tağut'a inanıp, küfredenlere: Bunlar mü'minlerden daha doğru yoldadırlar, dediklerini görmedin mi?

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Cibt ve tağuta inanıyorlar da kafirler için şöyle diyorlar: "Onlar, iman edenlerden daha doğru bir yoldadır."

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilenlere! Putlara, kahinlere, şeytanlara, ne kadar batıl varsa hepsine iman ediyorlar ve yetmezmiş gibi, bir de kalkıp kafirler hakkında "Onlar, Müslümanlardan daha doğru yoldadır" diyorlar!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kendilerine hakikat bilgisinden bir nasip verilenleri görüyor musun? Cibt'e (kendisinde kuvvet vehmedilen put) ve Tağut'a (şeytani güçler) iman ediyorlar ve hakikati inkar edenlere, "Bunlar iman edenlerden daha doğru yolda" diyorlar.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Putperestliğe ve yanlış doktrinlere inanıyorlar ve inkar edenler için, 'Bunlar, inananlardan daha doğru yoldadır,' diyorlar.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Cipte
*
ve Tağuta
*
inanıyorlar ve gerçeği yalanlayan nankörler için: "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadırlar." diyorlar.

Rashad Khalifa The Final Testament
Have you noted those who received a portion of the scripture, and how they believe in idolatry and false doctrine, then say, "The disbelievers are better guided than the believers?!"

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Did you not see those who were given a portion of the Book, they believe in sorcery and evil, and they say to those who rejected: "You are better guided than those who believed the path."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Did you not see those who were given a portion of the book, they trust superstition and aggression, and they say of the ingrates, "Those are better guided than these who acknowledged the path."