4. Nisa suresi 51. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Cipte* ve Tağuta* inanıyorlar ve gerçeği yalanlayan nankörler için: "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadırlar." diyorlar.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً
E lem tera ilallezine utu nasiben minel kitabi yu'minune bil cibti vet taguti ve yekulune lillezine keferu haulai ehda minellezine amenu sebila.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Kendilerine kitabın/Tevrat'ın bilgisi verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar; sonra da kafirler için, "Bunlar, Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Putperestliğe ve yanlış doktrinlere inanıyorlar ve inkar edenler için, 'Bunlar, inananlardan daha doğru yoldadır,' diyorlar.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Cipte* ve Tağuta* inanıyorlar ve gerçeği yalanlayan nankörler için: "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadırlar." diyorlar.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah'ın Kitabı'ndan bilgi sahibi olanları görmedin mi? Putlara ve azgınlara güveniyorlar da ayetleri görmezlikte direnenleri (kafirleri) memnun etmek için "Bunların yolu, müslümanların yolundan daha doğrudur." diyorlardı.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Kutsallaştırdıkları kişileresimgelere ve katışıksız dini kirletmek için uğraşanlara inanıyorlar ve nankörlük edenler için, "Bunlar, inananlardan daha doğru yoldalar!" diyorlar.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Kendilerine vahiyden bir pay verilenleri görmüyor musun? Eşya ve olaylarda uğur ve uğursuzluk olduğuna ve tağuta inanıyorlar ve kafirlerin mü'minlerden daha doğru yolda olduğunu iddia ediyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Görmedin mi şu kendilerine Kitap'tan bir pay verilmiş olanları? Puta, tağuta inanıyorlar; küfre batmışlar için, "Bunlar inananlardan daha doğru yoldadır!" diyorlar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar, tağuta ve cibt'e inanıyorlar ve diğer inkar edenler için: "Bunlar, iman edenlerden daha doğru bir yoldadır" diyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Şu kendilerine okuyup yazmaktan biraz nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Put ve şeytanlara inanıyorlar da Allah'ı tanımayanlara: "Bunlar, müminlerden daha doğru yoldalar." diyorlar.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Kendilerine ilahi kelamdan bir pay verildiği halde (şimdi) asılsız muammalara ve şeytani güçlere inananların ve hakikati inkara şartlanmış olanların, müminlerden daha doğru yolda olduklarını iddia edenleri görmüyor musun?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kendilerine Kitap'tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar "cibt"e ve "tağut"a inanıyorlar. İnkar edenler için de, "Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır" diyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bakmaz mısın şu kendilerine okuyub yazmaktan biraz nasıb verilmiş olanlara? Cibt-ü taguta inanıyorlar da Allahı tanımıyanlara bunlar mü'minlerden yolca daha doğru diyorlar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? (Baksana onlar) cibt ve tağut'a inanıyorlar ve inkar edenler için: "Bunlar, inananlardan daha doğru yoldadır" diyorlar.
Gültekin Onan
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar tağuta ve cibte inanıyorlar ve diğer kafirler için: "Bunlar inananlardan daha doğru bir yoldadır" diyorlar.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Bakmadın mı şu kendilerine kitabdan biraz nasıyb verilenlere? kendileri haça, şeytana inanıyorlar, diğer küfredenler için de: "Bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır" diyorlar.
İbni Kesir
Kendilerine kitab verilmiş olanların puta ve tağut'a inanıp, küfredenlere: Bunlar mü'minlerden daha doğru yoldadırlar, dediklerini görmedin mi?
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Cibt ve tağuta inanıyorlar da kafirler için şöyle diyorlar: "Onlar, iman edenlerden daha doğru bir yoldadır."
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilenlere! Putlara, kahinlere, şeytanlara, ne kadar batıl varsa hepsine iman ediyorlar ve yetmezmiş gibi, bir de kalkıp kafirler hakkında "Onlar, Müslümanlardan daha doğru yoldadır" diyorlar!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kendilerine hakikat bilgisinden bir nasip verilenleri görüyor musun? Cibt'e (kendisinde kuvvet vehmedilen put) ve Tağut'a (şeytani güçler) iman ediyorlar ve hakikati inkar edenlere, "Bunlar iman edenlerden daha doğru yolda" diyorlar.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Have you noted those who received a portion of the scripture, and how they believe in idolatry and false doctrine, then say, "The disbelievers are better guided than the believers?!"
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Did you not see those who were given a portion of the Book, they believe in sorcery and evil, and they say to those who rejected: "You are better guided than those who believed the path."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Did you not see those who were given a portion of the book, they trust superstition and aggression, and they say of the ingrates, "Those are better guided than these who acknowledged the path."
# Kelime Anlam Kök
1 elem:
2 tera: görmedin mi? راي
3 ila:
4 ellezine: kendilerine
5 utu: verilenleri اتي
6 nesiben: bir pay نصب
7 mine: -tan
8 l-kitabi: Kitap- كتب
9 yu'minune: inanıyorlar امن
10 bil-cibti: cibt'e جبت
11 ve ttaguti: ve tağut'a طغي
12 ve yekulune: ve diyorlar قول
13 lillezine: için
14 keferu: inkar edenler كفر
15 ha'ula'i: bunlar
16 ehda: daha doğru هدي
17 mine: -den
18 ellezine: kimseler-
19 amenu: inanan(lar) امن
20 sebilen: yolda(dırlar) سبل