Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sana, "itaat ettiklerini" söylüyorlar. Senin yanından ayrılıp, yalnız kaldıkları zaman, onlardan bir grup, arkandan, senin yanında söylediklerinden farklı şeyler tasarlıyorlar. Allah, onların, arkandan gizlice tasarladıkları şeylerin hepsini kaydediyor. Onlara aldırma, yalnız Allah'a dayan, vekil olarak Allah sana yeter.

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌۘ فَاِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَٓائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذ۪ي تَقُولُۜ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۜ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَك۪يلاً
Ve yekulune taatun, fe iza berazu min indike beyyete taifetun minhum gayrallezi tekul. Vallahu yektubu ma yubeyyitun, fe a'rıd anhum ve tevekkel alallah. Ve kefa billahi vekila.
#kelimeanlamkök
1ve yekulunederler kiقول
2taatunpeki (tamam)طوع
3feizafakat
4berazuçıkıncaبرز
5min-dan
6indikesenin yanın-عند
7beyyetegeceleyin kurarlarبيت
8taifetunbirtakımıطوف
9minhumiçlerinden
10gayratersiniغير
11llezişeyin
12tekulusöylemiş olduğunقول
13vallahuAllah
14yektubuyazmaktadırكتب
15maşeyleri
16yubeyyitunegeceleyin düşünüp kurduklarınبيت
17feea'ridsen aldırmaعرض
18anhumonlara
19ve teve kkelve dayanوكل
20ala
21llahiAllah'a
22ve kefave yeterكفي
23billahiAllah
24vekilenvekil olarakوكل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, "Biz sana itaat ediyoruz" derler; ama yanından ayrılınca onlardan bir kısmı, senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazar. Sen onlara aldırma ve Allah'a dayan; vekil olarak Allah sana yeter.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Münafıklar) "Başüstüne!" derler. Yanından ayrılınca onlardan bir kısmı, senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazmaktadır.* Sen onlardan yüz çevir (aldırma) ve Allah'a güven! Vekil (güven kaynağı) olarak Allah yeter.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Tamam, itaat ediyoruz" derler. Ancak senin yanından çıktıklarında onlardan bir takımı, söylemiş olduklarının tersini kuruyor. ALLAH onların planlayıp kurdukları şeyleri kaydediyor. Onlara aldırma; ALLAH'a güven. Destekleyici olarak ALLAH yeter.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sana, "itaat ettiklerini" söylüyorlar. Senin yanından ayrılıp, yalnız kaldıkları zaman, onlardan bir grup, arkandan*, senin yanında söylediklerinden farklı şeyler tasarlıyorlar. Allah, onların, arkandan gizlice tasarladıkları şeylerin hepsini kaydediyor. Onlara aldırma, yalnız Allah'a dayan, vekil* olarak Allah sana yeter.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sana "Baş üstüne" derler, fakat yanından çıkınca içlerinden bir kesimi, geceleyin senin dediğinden başka şeyler tasarlarlar. Allah onların tasarladıklarını yazar. Onlara karşı dikkatli ol ve Allah'a güven. Dayanak olarak Allah yeter.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Peki, kabul!" derler. Ama senin yanından ayrıldıklarında, onların arasından bir küme, gecenin karanlığında, söylediklerinin tam tersini tasarlar. Allah, gecenin karanlığında onların tasarladıklarını zaten yazıyor. Onlara aldırış etme ve Allah'a güven. Koruyucu olarak, Allah yeterlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar "Baş üstüne!" derler, ama yanından uzaklaştıklarında, içlerinden bir güruh gece boyunca senin dile getirdiğinden farklı işler çevirirler. Ama Allah onların gece karanlığında çevirdikleri işleri kaydetmektedir. Şu halde işine bak ve Allah'a dayan; zira dayanak olarak Allah yeter.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Baş üstüne" diyorlar ama senin yanından ayrıldıklarında, içlerinden bir grup senin söylediğinin tam tersini planlıyor. Allah, onların sabahlara kadar kurup durduklarını yazıyor. Onlardan yüz çevir, Allah'ı vekil et. Vekil olarak Allah yeter.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Tamam, kabul" derler. Ama yanından çıktıkları zaman, onlardan bir grup, karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar. Allah, karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sana "Baş üstüne!" diyorlar; sonra da yanından ayrıldıklarında içlerinden bir takımı söylediklerinin aksine tezvirat yapıyorlar, Allah da yaptıkları tezviratı kaydediyor. Onun için sen yüzlerine vurmaktan vazgeç de Allah'a havale et! Allah vekil olarak yeter!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar, "Biz sana itaat ediyoruz." Derler, ama yanından uzaklaştıklarında, içlerinden bir kısmı, gecenin karanlığında, senin dile getirdiğin (inançlar)dan başka şeyler tasarlarlar; ve Allah onların böyle gece karanlığında tasarladıkları her şeyi kaydeder. O halde kendi başlarına bırak onları ve yalnızca Allaha güven; zira hiç kimse Allah kadar güvene layık olamaz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sana "baş üstüne" derler. Fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden birtakımı, geceleyin; (senin gündüz) söylediklerinin aksini kurarlar. Allah, onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Baş üstüne diyorlar sonra da yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı dediklerinin hilafına tezvirat yapıyorlar, Allah da yaptıkları tezviratı kaydediyor, onun için sen yüzlerine vurmaktan vaz geç de Allaha havale et Allah vekil yeter

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Peki", derler, ama yanından çıkınca içlerinden birtakımı senin söylemiş olduğunun tersini kurar. Allah, onların geceleyin ne düşünüp kurduklarını yazmaktadır. Sen onlara aldırma, Allah'a dayan. (Sana) vekil olarak Allah yeter.

 • Gültekin Onan

  "Tamam, kabul" derler. Ama yanından çıktıkları zaman, onlardan bir grup, karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar. Tanrı, karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Tanrı'ya tevekkül et. Vekil olarak Tanrı yeter.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Sana) "Hayhay" derler. Fakat senin yanından ayrıldıkları zaman da onlardan bir güruh geceleyin senin söyleyegeldiğinden başkasını kurar (lar). Allah onların gizlice ne planlar kurduklarını yazıyor. Onun için sen onlardan yüz çevir (aldırış etme). Allaha güvenib dayan, Allah, bir vekil olarak, yeter.

 • İbni Kesir

  Sana; peki, derler. Yanından ayrıldıktan sonra da içlerinden bir grup sana söylediklerini hilafına geceleyin plan kurarlar. Allah gece tasarladıklarını yazıyor. Onlara aldırış etme. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (Sana) "itaat ettik" derler. Yanından ayrılınca da onlardan bir bölümü söylediklerinin tersini yaparak gecelerler. Allah, onların nasıl gecelediğini kaydediyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a dayan. Vekil olarak Allah yeter.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Münafıklar sana "Baş üstüne!" derler. Fakat yanından çıkınca, onlardan bir güruh gece karanlığında senin söylediklerinin tersine planlar kurarlar. Allah onların o gizli planlarını bir bir kaydediyor. Onun için sen suçlarını yüzlerine vurmaktan vazgeç de Allah'a havale et, Ona tevekkül et. Sana vekil olarak Allah yeter.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Başüstüne" derler, ama yanından ayrılınca, içlerinden bir grup, geceleyin dediklerinin zıddına kurgular yaparlar. Allah da onların yaptıkları kurguları yazar! Artık onlardan yüz çevir ve Allah'a güven, işini O'na havale et! Vekiyl olarak, Allah Esma'sının, hakikatinde de olan "Vekiyl" ismi özelliği yeter!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Tamam, itaat ediyoruz,' derler. Ancak senin yanından çıktıklarında onlardan bir takımı, söylemiş olduklarının tersini kuruyor. ALLAH onların planlayıp kurdukları şeyleri kaydediyor. Onlara aldırma; ALLAH'a güven. Destekleyici olarak ALLAH yeter.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sana, "itaat ettiklerini" söylüyorlar. Senin yanından ayrılıp, yalnız kaldıkları zaman, onlardan bir grup, arkandan*, senin yanında söylediklerinden farklı şeyler tasarlıyorlar. Allah, onların, arkandan gizlice tasarladıkları şeylerin hepsini kaydediyor. Onlara aldırma, yalnız Allah'a dayan, vekil olarak Allah sana yeter.

 • Progressive Muslims

  And they Say: "Obedience, " but when they emerge from you a group of them prepares for other that what you have said, and God records what they planned. So turn away from them and put your trust in God. God is enough for your trust.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they talk obedience; but when they emerge from thy presence, a number among them plans by night other than what thou sayest. And God records what they plan by night; so turn thou away from them, and place thou thy trust in God; and God is sufficient as disposer of affairs.

 • Aisha Bewley

  They have the word, ‘Obedience!’ on their tongues but when they leave your presence, a group of them spend the night plotting to do other than what you say. Allah is recording their nocturnal plotting. So let them be and put your trust in Allah. Allah suffices as a Guardian.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They pledge obedience, but as soon as they leave you, some of them harbor intentions contrary to what they say. GOD records their innermost intentions. You shall disregard them, and put your trust in GOD. GOD suffices as an advocate.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they say: "Obedience" but when they come out from being with you a group of them prepares for other that what you have said, and God records what they planned. So turn away from them and put your trust in God. God is enough for your trust.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They say, "Obedience," but when they emerge from you a group of them prepares for other that what you have said, and God records what they planned. So turn away from them and put your trust in God. God is enough for your trust.