Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, Kur'an üzerinde, gereği gibi düşünmezler mi? Eğer, Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı.

اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَۜ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اخْتِلَافاً كَث۪يراً
E fe la yetedebberunel kur'an.Ve lev kane min indi gayrillahi le vecedu fihihtilafen kesira.
#kelimeanlamkök
1efela
2yetedebberunedüşünmüyorlar mı?دبر
3l-kuraneKur'an'ıقرا
4velevve eğer
5kaneolsaydıكون
6min-ından
7inditaraf-عند
8gayribaşkasıغير
9llahiAllah'tan
10levecedubulurlardıوجد
11fihionda
12htilafenbirbirini tutmazخلف
13kesirançok şeyكثر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı onda birçok çelişki bulurlardı.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Onlar Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı?
*
O, Allah'tan başkası katından (gönderilmiş) olsaydı, elbette onda birçok çelişki bulurlardı.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kuran'ı incelemiyorlar mı? ALLAH'tan başkasının olsaydı onda birçok çelişki bulacaklardı.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Onlar, Kur'an üzerinde, gereği gibi düşünmezler mi? Eğer, Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kur'an'daki ilişkiler ağına bakmazlar mı? Eğer Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok sayıda çelişki bulurlardı.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kur'an'ı, yine de düşünmüyorlar mı? O, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, kesinlikle içinde çok sayıda çelişki bulurlardı.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Onlar Kur'an'ın manası üzerinde kafa patlatırcasına derinliğine durmuyorlar mı? Eğer o Allah dışındaki bir kaynaktan gelmiş olsaydı, elbette onda bir yığın çelişki ve tutarsızlık bulurlardı.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Kur'an'ı, iyice okuyup düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başka birinin katından gelseydi, elbetteki onun içinde birçok ihtilaf bulacaklardı.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hala Kur'an'ı gerektiği gibi düşünmezler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, elbette içinde bir çok ahenksizlikler bulacaklardı.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Onlar bu Kuranı hiç anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o, Allahtan başka birinden gelmiş olsaydı onda mutlaka birçok (tutarsızlık ve) çelişkiler bulurlardı!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hala Kur'anı teemmül etmezler mi? Eğer o Allahdan başkası tarafından olsa idi elbette içinde bir çok ahenksizlikler bulacaklardı

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, onda birbirini tutmaz çok şey bulurlardı.

Gültekin Onan
Onlar hala Kuran'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Tanrı'dan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Onlar haala Kur'anı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allahdan başkası tarafından olsaydı elbet içinde birbirini tutmayan bir çok (şeyler) bulurlardı.

İbni Kesir
Onlar hala Ku'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelseydi, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan bir çok şeyler bulurlardı.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Eğer O, Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onun içinde pek çok çelişki bulurlardı.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi?Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kuran'ı derinliğine düşünmüyorlar mı? Eğer O, Allah indinin gayrından olsa idi, elbette Onun içinde birçok çelişki olurdu!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kuran'ı incelemiyorlar mı? ALLAH'tan başkasının olsaydı onda bir çok çelişki bulacaklardı.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Onlar, Kur'an üzerinde, gereği gibi düşünmezler mi? Eğer, Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı.

Rashad Khalifa The Final Testament
Why do they not study the Quran carefully? If it were from other than GOD, they would have found in it numerous contradictions.,

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Do they not reflect on the Qur'an? If it was from any other than God they would have found in it many a discrepancy.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Do they not reflect on the Quran? If it were from any other than God they would have found many contradictions in it.