4. Nisa suresi 82. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Onlar, Kur'an üzerinde, gereği gibi düşünmezler mi? Eğer, Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı.

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا
E fe la yetedebberunel kur'an.Ve lev kane min indi gayrillahi le vecedu fihihtilafen kesira.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı onda birçok çelişki bulurlardı.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kuran'ı incelemiyorlar mı? ALLAH'tan başkasının olsaydı onda bir çok çelişki bulacaklardı.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Onlar, Kur'an üzerinde, gereği gibi düşünmezler mi? Eğer, Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kur'an'daki ilişkiler ağına bakmazlar mı? Eğer Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok sayıda çelişki bulurlardı.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kur'an'ı, yine de düşünmüyorlar mı? O, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, kesinlikle içinde çok sayıda çelişki bulurlardı.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onlar Kur'an'ın manası üzerinde kafa patlatırcasına derinliğine durmuyorlar mı? Eğer o Allah dışındaki bir kaynaktan gelmiş olsaydı, elbette onda bir yığın çelişki ve tutarsızlık bulurlardı.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Kur'an'ı, iyice okuyup düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başka birinin katından gelseydi, elbetteki onun içinde birçok ihtilaf bulacaklardı.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hala Kur'an'ı gerektiği gibi düşünmezler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, elbette içinde bir çok ahenksizlikler bulacaklardı.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Onlar bu Kuranı hiç anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o, Allahtan başka birinden gelmiş olsaydı onda mutlaka birçok (tutarsızlık ve) çelişkiler bulurlardı!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hala Kur'anı teemmül etmezler mi? Eğer o Allahdan başkası tarafından olsa idi elbette içinde bir çok ahenksizlikler bulacaklardı
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, onda birbirini tutmaz çok şey bulurlardı.
Gültekin Onan
Onlar hala Kuran'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Tanrı'dan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onlar haala Kur'anı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allahdan başkası tarafından olsaydı elbet içinde birbirini tutmayan bir çok (şeyler) bulurlardı.
İbni Kesir
Onlar hala Ku'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelseydi, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan bir çok şeyler bulurlardı.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Eğer O, Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onun içinde pek çok çelişki bulurlardı.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi?Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kuran'ı derinliğine düşünmüyorlar mı? Eğer O, Allah indinin gayrından olsa idi, elbette Onun içinde birçok çelişki olurdu!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Why do they not study the Quran carefully? If it were from other than GOD, they would have found in it numerous contradictions.,
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Do they not reflect on the Qur'an? If it was from any other than God they would have found in it many a discrepancy.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Do they not reflect on the Quran? If it were from any other than God they would have found many contradictions in it.
# Kelime Anlam Kök
1 efela:
2 yetedebberune: düşünmüyorlar mı? دبر
3 l-kurane: Kur'an'ı قرا
4 velev: ve eğer
5 kane: olsaydı كون
6 min: -ından
7 indi: taraf- عند
8 gayri: başkası غير
9 llahi: Allah'tan
10 levecedu: bulurlardı وجد
11 fihi: onda
12 htilafen: birbirini tutmaz خلف
13 kesiran: çok şey كثر