Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Nihayet o Bize geldiği zaman: "Keşke seninle aramız iki doğu uzaklığı kadar uzak olsaydı." der. Öyleyse bu ne kötü bir arkadaşlıktır.

حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ
Hatta iza caena kale ya leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikayni fe bi'sel karin.
#kelimeanlamkök
1hattanihayet
2izazaman
3ca'enabize geldiğiجيا
4kaleder kiقول
5ya leytekeşke olsaydı
6beynibenimleبين
7ve beynekesenin arandaبين
8bua'dekadar uzaklıkبعد
9l-meşrikayniiki doğuشرق
10febi'semeğer ne kötüباس
11l-karinuarkadaş(mışsın)قرن

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sonunda bize geldiklerinde, arkadaşına şöyle der: "Keşke benimle senin aranda iki doğu/dünya kadar uzaklık olsaydı. Sen ne kötü bir arkadaşmışsın!"

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Arkadaşı), bize (huzurumuza) gelince (şeytana) "Ah, keşke benimle senin aranda iki doğular kadar uzaklık olsaydı; ne kötü arkadaşmışsın!" diyecektir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Nihayet bize geldiğinde, "Keşke benimle senin aranda iki doğu arası kadar uzaklık olsaydı; sen ne kötü bir arkadaşmışsın sen!" der.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Nihayet o
*
Bize geldiği zaman: "Keşke seninle aramız iki doğu uzaklığı kadar uzak olsaydı." der. Öyleyse bu ne kötü bir arkadaşlıktır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Huzurumuza gelince şöyle diyecektir: "Keşke benimle senin aranda doğu ile batı kadar bir mesafe olsaydı! Bu ne kötü bir birliktelikmiş!"

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Sonunda, Bize geldiğinde, şöyle diyecek: "Keşke aramızda, iki doğu arası kadar uzaklık olsaydı; ne kötü bir arkadaşlıkmış!"
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
En sonunda çıkıp huzurumuza geldiği zaman, (şeytani kişiliğine) der ki: "N'olaydı, keşke benimle senin aranda doğuyla batı kadar bir mesafe olaydı. Meğer (uydusu olduğum) yoldaş, ne kadar da berbatmış.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Sonunda bize geldiğinde, şeytan yoldaşına şöyle der: "Keşke aramızda iki doğu arası kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü yoldaşmışsın sen!"

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Sonunda bize geldiği zaman, der ki: "Keşke benimle senin aranda iki doğu (doğu ile batı) uzaklığı olsaydı. Meğer ne kötü yakın dost(muşsun sen)."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sonunda Bize geldiği zaman: "Ah! Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı; sen ne kötü arkadaşmışsın!" der.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ama sonunda (bu şekilde günaha batmış olan) kişi, (Hesap Günü) önümüze geldiği zaman, (öteki kişiliğine,) "Keşke benimle senin aranda doğu ile batı kadar bir mesafe olsaydı!" diyecektir; şu öteki kişilik ne kadar da kötüymüş!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Sonunda bize geldiğinde, arkadaşına, "Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı! Ne kötü arkadaşmışsın!" der.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Nihayet bize geldiği vakıt ah, der: keşke benimle senin aranda iki maşrık bu'du olsa idi! sen ne kötü arkadaşmışın

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Nihayet (Zikr'imize karşı körlük edip yoldan çıkan o adam) bize geldiği zaman (kötü arkadaşına) der ki: "Keşke benimle senin aranda iki doğu (doğu ile batı) arası kadar uzaklık olsaydı (seni hiç görmeseydim); meğer ne kötü arkadaş(mışsın sen)!"

Gültekin Onan
Sonunda bize geldiği zaman, der ki: "Keşke benimle senin aranda iki doğu (doğu ile batı) uzaklığı olsaydı. Meğer ne kötü yakın dost(muşsun sen)."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Nihayet o bize geldiği zaman dedi ki (der ki): "Keşki seninle benim aramda gün doğrusu ile gün batısı kadar uzaklık olsaydı! (Sen) ne kötü arkadaş (mışsın)"!

İbni Kesir
Nihayet Bize gelince der ki: Keşki benimle senin aranda Doğu ile Batı arasındaki kadar uzaklık olsaydı. Sen, ne kötü arkadaş imişsin.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Nihayet, bize geldiği zaman: -Keşke benimle senin aranda doğu ve batı kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü bir dostmuşsun!

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder. Huzurumuza çıktığında arkadaşına: "Keşke seninle aramız doğu ile batı arası kadar uzak olsaydı! Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın!" der.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Nihayet bize geldiğinde: "Keşke benimle senin aranda iki doğunun uzaklığı (ulaşılmaz mesafe) olsaydı... Ne kötü bir arkadaşmışsın!" dedi.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Nihayet bize geldiğinde, 'Keşke benimle senin aranda iki doğu arası kadar uzaklık olsaydı; sen ne kötü bir arkadaş mışsın sen!' der.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Nihayet o
*
Bize geldiği zaman: "Keşke seninle aramız iki doğu
*
uzaklığı kadar uzak olsaydı." der. Öyleyse bu ne kötü bir arkadaşlıktır.

Rashad Khalifa The Final Testament
When he comes before us he will say, "Oh I wish you were as far from me as the two easts. What a miserable companion!",

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Until he comes to Us, he will say, "Oh, I wish that between you and me was the distance of the two easts. What a miserable associate!"

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Until he comes to Us, he will say, "Oh, I wish that between you and me were the distance of the two easts. What a miserable companion!"