Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Îsa, apaçık beyyinelerle geldiği zaman: "Ben size Hikmeti getirdim. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah için takvalı olun ve bana itaat edin." dedi.

وَلَمَّا جَٓاءَ ع۪يسٰى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَط۪يعُونِ
Ve lemma cae isa bil beyyinati kale kad ci'tukum bil hikmeti ve li ubeyyine lekum ba'dellezi tahtelifune fih, fettekullahe ve etiuni.
#kelimeanlamkök
1velemmane zaman ki
2ca'egelinceجيا
3iysaÎsa
4bil-beyyinatiaçık kanıtlarlaبين
5kalededi kiقول
6kadelbette
7ci'tukumben size geldimجيا
8bil-hikmetihikmet ileحكم
9veliubeyyineve açıklamak için (geldim)بين
10lekumsize
11bea'debir kısmınıبعض
12llezişeylerden
13tehtelifuneayrılığa düştünüğünüzخلف
14fihionda
15fettekuo halde korkunوقي
16llaheAllah'tan
17ve etiunive bana ita'at edinطوع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İsa, apaçık mucizeler getirince şöyle dedi: "Ben size bu hikmeti getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a saygı duyunuz ve bana itaat ediniz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İsa, apaçık delillerle geldiği zaman şöyle demişti: "Ben size elbette hikmet (doğru hükümler) getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size elbette açıklayacağım. Allah'a karşı takvâlı (duyarlı) olun ve bana itaat edin!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İsa apaçık mucizelerle gelince demişti ki "Size bilgelik ve ayrılığa düştüğünüz konulara açıklama getirdim. ALLAH'ı dinleyiniz ve bana uyunuz."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Îsa, apaçık beyyinelerle* geldiği zaman: "Ben size Hikmeti* getirdim. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah için takvalı olun ve bana itaat edin." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İsa, açık belgelerle gelince (İsrailoğullarına) dedi ki: "Size hikmeti, anlaşamadığınız bazı şeylerin açık çözümlerini göstermeye geldim. Artık Allah'tan çekinin de gönülden bana uyun."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İsa, açık kanıtlarla geldiğinde, şöyle demişti: "Hakkında uyuşmazlığa düştüğünüz şeylerin bir bölümünü açıklamak için, size bilgelik getirdim. Artık, Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın ve bana boyun eğin!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İsa hakikatin apaçık belgeleriyle geldiğinde dedi ki: "Ben size hikmetle, hakkında tartıştığınız bazı konuları açıklamak için geldim; artık Allah'a karşı sorumululuk bilinciyle davranın ve bana uyun!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İsa, açık seçik kanıtlarla geldiğinde şöyle demişti: "Ben size hikmet getirdim ve tartışıp durduğunuz şeylerin bir kısmını size açıklayayım diye geldim. O halde, Allah'tan korkun ve bana itaat edin!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İsa, açık belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de. Öyleyse Allah'tan sakının ve bana itaat edin."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İsa da açık mucizelerle geldiği vakit şöyle dedi: "Ben size hikmet ve anlaşmazlığa düştüğünüz şeylerin bir bölümünü açıklamak üzere geldim. Onun için Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İsa, (kendi halkına) hakikatin bütün kanıtları ile geldiği zaman, "Ben" dedi, "size hikmet ile ve üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeylerin bir kısmını açıklığa kavuşturmak üzere geldim. O halde, Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ve bana tabi olun!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: "Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyle ise, Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Isa da o beyyinelerle geldiği vakıt şöyle dedi: ben size hikmet ile ve ihtilaf edip durduğunuz şeylerin ba'zısını size beyan edeyim diye geldim, onun için Allahdan korkun ve bana ıtaat edin,

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İsa açık kanıtlar getirince dedi ki: "Ben size hikmet getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için (geldim), Allah'tan korkun ve bana ita'at edin."

 • Gültekin Onan

  İsa, açık belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de. Öyleyse Tanrı'dan sakının ve bana itaat edin."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İsa o apaçık delilleri getirdiği zaman (şöyle) demişdi: "Ben size gerçek hikmeti getirdim. Bir de hakkında ihtilaf edegeldiğiniz şeylerden ba'zısını size açıklayayım diye (geldim). Artık Allahdan korkun, bana tabi' olun".

 • İbni Kesir

  İsa huccetlerle gelince; demişti ki: Size hikmetle ve ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İsa belgelerle geldiği zaman şöyle demişti: -Size hikmet ile hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana uyun!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (63-64) İsa, açık açık delillerle onlara gelince: "Ben, size hikmet getirdim, bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir, yalnız O'na ibadet edin. Doğru yol budur." dedi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İsa apaçık deliller olarak açığa çıktığında dedi ki: "Gerçekten size hikmeti (sistem ve düzenin gerçeklerini) getirdim ve hakkında ayrılığa düştüklerinizin bir kısmını size açıklayayım diye (geldim).. . O halde Allah'tan (yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İsa apaçık mucizelerle gelince demişti ki, 'Size bilgelik, ve ayrılığa düştüğünüz konulara açıklama getirdim. ALLAH'ı dinleyiniz ve bana uyunuz.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İsa, apaçık beyyinelerle* geldiği zaman: "Ben size hikmeti* getirdim. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah için takvalı olun ve bana itaat edin." dedi.

 • Progressive Muslims

  And when Jesus came with the proofs, he said: "I have come to you with the wisdom, and to clarify some of the matters in which you dispute. So be aware of God and obey me."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when Jesus came with the clear signs, he said: “I have come to you with wisdom, and to make plain some of that concerning that wherein you differ; so be in prudent fear of God, and obey me.

 • Aisha Bewley

  And when ‘Isa came with the Clear Signs, he said, ‘I have come to you with Wisdom and to clarify for you some of the things about which you have differed. Therefore have taqwa of Allah and obey me.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When Jesus went with the proofs, he said, "I bring to you wisdom, and to clarify some of the matters in which you dispute. You shall reverence GOD and obey me.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And when Jesus came with the proofs, he said: "I have come to you with the wisdom, and to clarify some of the matters in which you dispute. So be aware of God and obey me."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  When Jesus came with the proofs, he said, "I have come to you with the wisdom, and to clarify some of the matters in which you dispute. So be aware of God and obey me."