Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve aralarında, Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni şaşırtmalarından ve onlardan sakın. Eğer verdiğin kararlara uymazlarsa, bilesin ki Allah, bazı günahları nedeniyle onlara musibet isabet ettirmeyi istiyor. İnsanların pek çoğu elbette fasıktır.

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِـعْ اَهْوَٓاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَۜ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُر۪يدُ اللّٰهُ اَنْ يُص۪يبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْۜ وَاِنَّ كَث۪يراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ
Ve enıhkum beynehum bima enzelallahu ve la tettebi' ehvaehum vahzerhum en yeftinuke an ba'dı ma enzelallahu ileyk fe in tevellev fa'lem ennema yuridullahu en yusibehum bi ba'dı zunubihim ve inne kesiran minen nasi le fasıkun.
#kelimeanlamkök
1ve enive
2hkumhükmetحكم
3beynehumaralarındaبين
4bimaile
5enzeleindirdiğiنزل
6llahuAllah'ın
7ve la
8tettebia'uymaتبع
9ehva'ehumonların keyiflerineهوي
10vehzerhumve onlardan sakınحذر
11en
12yeftinukeseni şaşırtmalarındanفتن
13an-ndan
14bea'dibir kısmı-بعض
15maşeylerin
16enzeleindirdiğiنزل
17llahuAllah'ın
18ileykesana
19fe ineğer
20tevellevdönerlerseولي
21fea'lembil kiعلم
22ennemaşüphesiz
23yuriduistiyorرود
24llahuAllah
25en
26yusibehumonları felakete uğratmakصوب
27bibea'dibazıبعض
28zunubihimgünahları yüzündenذنب
29ve inneve şüphesiz
30kesirançoğuكثر
31mine-dan
32n-nasiinsanlar-نوس
33lefasikuneyoldan çıkmışlardırفسق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sen de aralarında, Allah'ın indirdiği ile hükmet veonların arzularına uyma! Dikkat et de, Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırıp fitneye düşürmesinler. Eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah onları bazı günahları yüzünden belaya çarptırmak istiyor. Zaten insanların birçoğu doğru yoldan iyice sapmış bulunuyorlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve onların arzularına uyma! Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmalarıyla ilgili olarak onlara karşı dikkatli ol! (Verdiğin hükümden) yüz çevirirlerse, bil ki Allah ancak günahlarının bir kısmı sebebiyle onlara sıkıntı vermek ister. İnsanların birçoğu yoldan çıkmışlardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Aralarında ALLAH'ın indirdiği ile hüküm vermelisin. Onların keyfine uyma. ALLAH'ın sana indirdiklerinin bir kısmından sakın seni şaşırtmasınlar. Yüz çevirirlerse, demek ki ALLAH bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. Gerçekten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve aralarında, Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni şaşırtmalarından ve onlardan sakın. Eğer verdiğin kararlara uymazlarsa, bilesin ki Allah, bazı günahları nedeniyle onlara musibet isabet ettirmeyi istiyor. İnsanların pek çoğu elbette fasıktır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet; onların arzularına uyma. Dikkatli ol! Allah'ın indirdiği emirlerin herhangi birinden seni şaşırtabilirler. Yüz çevirirlerse bil ki bazı günahlarına karşılık Allah, kesinlikle onların başına bir kötülük gelmesini istiyordur. Zaten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Artık, Allah'ın indirdiği ile aralarında yargı ver ve onların isteklerine uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir bölümünden seni uzaklaştırmamaları için, onlardan sakınmalısın. Yüz çevirirlerse, suçları yüzünden, Allah'ın, onları yıkıma uğratmayı dilediğini bilmelisin. Aslında, insanların çoğu gerçekten yoldan çıkmıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve Sen aralarında Allah'ın indirdiğine uygun olarak hükmet! Onların keyfi yargılarına da uyma! Allah'ın sana gönderdiklerinden bir kısmında seni yanıltmalarından sakın! Eğer yüz çevirmekte ısrar ederlerse, iyi bil ki Allah onları birtakım günahlarından dolayı cezalandırmak istiyor. Unutmayın ki insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sen de aralarında, Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Dikkat et de Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırıp fitneye düşürmesinler. Eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah onları bazı günahları yüzünden belaya çarptırmak istiyor. Zaten insanların birçokları doğru yoldan iyice sapmış bulunuyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için diye onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Şüphesiz, insanların çoğu fasıklardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve şu emri indirdik: "Aralarında yalnız Allah'ın indirdiği ile hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların Allah'ın indirdiği hükümlerin birinden seni şaşırtmalarından sakın! Yine yüz çevirirlerse bil ki, Allah, onların bazı günahları sebebiyle, başlarına bir bela getirmek istiyor. Her halde insanlardan birçoğu Allah yolundan çıkmışlardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O halde, geçmiş vahyin mensupları arasında Allahın indirdiğine göre hükmet ve onların mesnetsiz görüşlerine uyma; ve onlardan sakın ki Allahın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırmasınlar. Eğer onlar (Allahın buyruklarından) yüz çevirirlerse, bil ki bir kısım günahlarından dolayı onları (böylece) cezalandırmak, Allahın iradesi gereğidir: Unutma ki insanların çoğu gerçekten sapkındır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Aralarında, Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur'an'ın bazı hükümlerinden) seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve şu emri indirdik: aralarında sırf Allahın indirdiği ile hukmet, keyiflerine tabi' olma ve onlardan sakın Allahın indirdiği ahkamın birinden seni şaşırtmasınlar, yine yüz çevirirlerse bil ki Allah onların bazı günahları sebebiyle başlarına mutlaka bir musibet getirmek istiyor ve herhalde insanlardan bir çoğu fasıktırlar.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların, Allah'ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın! Eğer dönerlerse bil ki Allah, bazı günahları yüzünden onları felakete uğratmak istiyordur. Zaten insanlardan çoğu, yoldan çıkmışlardır.

 • Gültekin Onan

  Aralarında Tanrı'nın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Tanrı'nın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse, bil ki Tanrı bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibet tattırmak istemektedir. Kuşkusuz insanların çoğu fasıktır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Ve şu emri indirdik:) Aralarında Allahın indirdiği (vech) ile hükmet, onların keyflerine uyma, Allahın sana indirdiği (hükümlerin) bir kısmından seni sapıtacaklar diye kaçın onlardan. Eğer onlar (indirilen hükümleri kabulden) yüz çevirirlerse bil ki Allah, günahlarının (yalınız (şu) biri (veya şu yüz çevirmeleri) sebebiyle bile kendilerini mutlakaa musıybete uğratmak istiyordur. İnsanlardan bir çoğu muhakkak ki Allahın emrinden dışarı çıkanlar (güruhu) dur.

 • İbni Kesir

  Ve aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların heveslerine uyma. Seni Allah'ın sana indirdiğinden vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse; bil ki, bir kısım günahları yüzünden Allah onları cezalandırmak istiyor. Gerçekten insanların bir çoğu fasıklardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şu halde, Allah'ın indirdiği (kitap) ile aralarında hükmet, Allah'ın sana indirdiği Kur'an'ın bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Heveslerine uyma, eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah bir kısım günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların çoğu gerçekten fasıktır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ve şu emri indirdik: Aralarında, Allah'ın sana indirdiği ahkam ile hükmet! Sakın onların keyiflerine uyma ve Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından seni caydırmalarından sakın!Şayet yüz çevirirlerse bil ki, Allah onları bazı günahlarından dolayı musibete uğratmak istiyordur. Zaten insanların birçoğu Allah'ın emrinden dışarı çıkmaktadırlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Sana şu hükmü verdik): Onların aralarında Allah'ın sana inzal ettiği hüküm ile hükmet.. . Onların (nefsaniyetten kaynaklanan) gerçeğe dayanmayan isteklerine tabi olma. . . Allah'ın sana inzal ettiğinin bazısından seni fitneye düşürmelerinden sakın! Eğer yüz çevirirlerse iyi bil ki, bazı suçlarından dolayı, Allah onlara bir musibet vermek istiyor. . . Muhakkak ki, insanların çoğu gerçekten bozuk inanca sahiptirler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Aralarında ALLAH'ın indirdiği ile hüküm vermelisin. Onların keyfine uyma. ALLAH'ın sana indirdiklerinin bir kısmından sakın seni şaşırtmasınlar. Yüz çevirirlerse, demek ki ALLAH bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. Gerçekten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve aralarında, Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni şaşırtmalarından ve onlardan sakın. Eğer verdiğin kararlara uymazlarsa, bilesin ki Allah, bazı günahları nedeniyle onlara musibet isabet ettirmeyi istiyor. İnsanların pek çoğu elbette fasıktır.*

 • Progressive Muslims

  And judge between them by what God has sent down, and do not follow their wishes, and beware lest they divert you away from some of what God has sent down to you. If they turn away, then know that God wants to inflict them with some of their sins; and most of the people are corrupt.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And judge thou between them by what God has sent down; and follow thou not their vain desires, and beware thou of them lest they seduce thee away from some of what God has sent down to thee. And if they turn away, know thou that God but intends to afflict them for some of their transgressions; and many among men are perfidious.

 • Aisha Bewley

  Judge between them by what Allah has sent down and do not follow their whims and desires. And beware of them lest they lure you away from some of what Allah has sent down to you. If they turn their backs, then know that Allah wants to afflict them with some of their wrong actions. Many of mankind are deviators.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall rule among them in accordance with GOD's revelations to you. Do not follow their wishes, and beware lest they divert you from some of GOD's revelations to you. If they turn away, then know that GOD wills to punish them for some of their sins. Indeed, many people are wicked.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And judge between them by what God has sent down, and do not follow their desires, and beware lest they divert you away from some of what God has sent down to you. If they turn away, then know that God wants to inflict them with some of their sins; and many of the people are wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  You should rule among them by what God has sent down, and do not follow their wishes, and beware lest they divert you away from some of what God has sent down to you. If they turn away, then know that God wants to inflict them with some of their sins. Indeed, many among the people are corrupt.